echtIk ben het absolute.

Wanneer komt een actie uit ‘zijn’ en wanneer uit ‘ego’? De probleemstelling ligt meer in de vraag zelf besloten. De vraag impliceert dat er een ‘zijn’ is en een ‘ego’. Ergens zit er ook een verborgen stelling in dat er zoiets is als ‘juist’ gedrag.

Ik zie het ‘ego’ als een zelforganiserend proces wat energie en informatie reguleert. Het referentiepunt is in eerste instantie overleven (fysiek, seksueel en sociaal). Zelfregulering is ‘hoe’ het lichaam impulsen verwerkt en wordt al vroeg in de kindertijd bepaalt door hoe de ouders reageren op de impulsen van het kind. Het gedrag van de ouders wordt verinnerlijkt. vanuit deze definitie is ‘ego’ een onderdeel van ‘zijn’.

Mijn ervaring is dat al mijn gedrag mechanisch verloopt en dat het lichaam en geest mechanisme perfect werkt. Het werkt op basis van informatie (conditioneringen, concepten, instincten) en energie (voeding, verbranding en beweging). Daar hoef ik me niet mee te bemoeien. Wanneer ik me daar niet meer mee bemoei smelt het identificatie proces. Het steeds weer toe-eigenen van een handeling met een gevoel van ‘ik doe dat’.

De vraag ontstaat dan ‘wie ben ik?’

In de realisatie dat ik ‘aanwezigheid’ ben is er een observeren dat alles vanzelf gaat. Dat het lichaam en geest mechanisme vanzelf beweegt in contact met alles. Voelen, denken en handelen zijn gebeurtenissen. Net als geboorte en dood.

Wanneer het overleven en sociaal gedrag geen punt meer is dan is er totale vrijheid. Deze vrije houding brengt gevoelens van overgave, versmelting en dankbaarheid met zich mee. Alles gebeurt en is zoals het is. Zonder hechting aan een voorkeur speelt alles zich af. Er is ook geen richting meer. Ik hoef nergens heen, niets te doen en niets te betekenen. Er is een niet weten en een verwondering.

Elke moment komt voort uit het voorgaande moment. De vraag ; is er juist gedrag? Leidt uiteindelijk naar een niet weten en een simpele aanwezigheid.

Wanneer je vanuit een persoonlijke context denkt kun je jezelf afvragen wat een situatie betekent voor jou. Het gaat allemaal om jou. Wees totaal uniek en echt. Daar ligt de parel van essentie. Jouw ware natuur.

Stel hier je vraag