Het gaat niet om het nastreven van geluk. Geluk komt en gaat. Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid

Deze professor uit Toronto heeft een visie en een helderheid waarvan ik geniet. Het is een combinanatie van intelligente inhoud en gebruik van moderne media. Hij kan fel en boos overkomen en de onderliggende boodschap is vooral positief. Deze man is in twee jaar enorm bekend geworden omdat hij met iedereen de dialoog aangaat. Het gaat ook over de vrijheid van meningsuiting.

Het is in zijn visie belangrijk om een krachtig normen en waardenstelsel te hebben van waar uit je handelt. Dit normen en waardenstelsel komt voort uit het integreren van de menselijke geschiedenis en je eigen schaduw. De geschiedenis en schaduw bestaan uit diepe biologische kennis van miljoenen jaren overleven.

De kern van leven;

1.iedereen heeft een vorm van lijden
2.een middel om om te gaan met lijden is zingeving
3.zingeving komt voort uit het nemen van verantwoordelijkheid (en niet het nastreven van geluk)

Verantwoordelijk zijn is;

1.het lijden en de slechtheid in jezelf en de wereld aankijken
2.er iets aan doen door je hoogste normen en waarden te volgen
3.de waarheid spreken en de consquenties daarvan dragen

Daar komt zijn boodschap in de kern op neer. Dit raakt de pijlers en de schaduwdynamiek in de Authenticiteitcirkel. Alleen wanneer jij en ik onze verantwoordelijkheid nemen in de wereld ontstaat er een krachtige positiviteit in onszelf en de omgeving.

Iedereen heeft iets unieks wat hem stoort in de wereld; sta op en neem de verantwoordelijkheid om dat iets te verbeteren

Jordan Peterson stoort zich bijvoorbeeld aan het huidige universitaire systeem. Het is te links, zonder idealen en te duur. Jongeren wordt niet geleerd dat ze een verantwoordelijkheid hebben in het leven. Hij bouwt nu een online platform waarin mensen over de hele wereld tegen een lage prijs hun eigen studie kunnen vormgeven. Daarnaast houdt hij van het gesproken en geschreven woord in dienst van waarheid waarmee hij zijn visie de wereld in brengt.

Hij vertolkt een behoefte in de samenleving die gaat over; zingeving en verantwoordelijkheid. Hij combineert in zijn dialoog psychoanalyse,  met wetenschappelijke feiten en de consequenties voor politieke keuzes. Hij is vooral tegen totalitaire denkwijzen, omdat die een gevaar vormen voor de mensheid. Ze zijn rigide en daardoor niet in contact met onze natuurlijke (lichamelijke)  staat en de steeds veranderende realiteit. Hij legt de nadruk op het nemen van verantwoordelijkheid en het uitspreken van jouw waarheid. Elk indivdu is onderdeel van verschillende groepen en door waarheid te spreken wordt een netwerk beinvloed.

Hij is onder andere geinspireerd door Piaget die het lichaam als centrum neemt voor het begrijpen en bewegen in de wereld. Piaget beschrijft het proces van hoe de mens omgaat en zich ontwikkelt in steeds complex wordende situaties. Het basisidee is dat de mens met al zijn wijsheid de realiteit nooit kan snappen. Het kan wel modellen produceren die steeds meer begrip in zich dragen. Hij ziet het leven dan ook als een spel met veranderende regels. Die regels maken wij.  De hoogste moraal volgens Piaget is dat je uiteindelijk zelf nieuwe (maatschappelijke) regels formuleert. Dat is wat Jordan Peterson doet door het verleden (de natuur) en de hedendaagse wetenschap met elkaar te verbinden. Hier raakt het ook de theorieen van spiral dynamics en past hij in het hoofdstuk groei van de integrale theorie van Ken Wilber. Hij heeft het niet of nauwelijks over het hoofdstuk ontwaking, hoewel hij duidelijk ontwakinservaringen heeft gehad.

Lijden zonder betekenis is ondragelijk. Verantwoordelijkheid nemen voor jouw hoogste moraal is de oplossing.

Een andere inspator is Jung, Jung heeft een verbinding gemaakt van het spirituele door de verhalen van archetypes te vertalen. Archetypes zijn in essentie effectieve miljoenen jaren oude overlevingspatronen die door onze geest zijn omgezet in verhalen met karakters/personen. Het is een diepe vorm van kennis die we als mensheid zijn vergeten. Religie is een archetypisch verhaal wat dient om mensen een houvast te geven in het grote bekende.

Het idee God is samengesteld uit de overlevingsintelligentie uit de natuur

Het zoeken naar zingeving en verantwoordelijkheid nemen voor iets dat jou stoort is iets wat sterk leeft in de opkomende generatie

Depressie en suicide cijfers schijnen wereldwijd bij jongeren te stijgen op dit moment. Als ik naar mijn oudste dochter kijk die nu 23 jaar is zie ik die roep naar zingeving en het willen nemen van verantwoordelijkheid op de voorgrond. Het is waarschijnlijk niet voor niets dat Jordan Peterson het goed doet bij jongeren.

Alles is goed zoals het is, en alles moet veranderen

Hij raakt mij, omdat hij stevig zijn positie inneemt. Dat is een kracht die door het poldermodel en de hang naar sociale aanvaarding grotendeels onderdrukt wordt. Het streven naar gelijkwaardigheid heeft veel gebracht en loopt nu tegen zijn de schaduwzijde op. We zitten nu volgens mij in een ontwikkeling waarin verschillen en ongelijkheid er weer meer mogen zijn zonder de zorgzaamheid te verliezen. Laten we de gelijkheid van kansen en zijn meenemen in de volgende stap; er is verschil (in culturele normen en waardenstelsels, mannen en vrouwen, homos en hetero’s, etc) en hoe zetten we die verschillen in voor meer schoonheid, waarheid en goedheid in de wereld? 

Pijn is echt en daarom heeft omgaan met pijn te maken met zingeving en verantwoordelijkheid

Jordan Peterson gaat het gesprek in met een enorme feitenkennis en een gave om dit verbaal te uiten. Dit resulteert in de confrontatie van vastgelopen ideologieen. Een belangrijk aandachtspunt is dat hij aantoont dat er een grote schaduwkant in de mens zit die je dient te kennen. Dit is mogelijk door wat feiten te kennen over biologische dominantie hierarchie, Hitler, Stalin en recentelijke massamoordenaars. Door deze kanten in jezelf kennen kun je het beheersen.

Wat ontbreekt is het onderlinge gesprek over verantwoordelijkheid en zingeving

De pareto distribution is een kosmische wet die ook opgaat in de handel. Dit betekent dat er altijd een klein percentage mensen zal zijn met heel veel geld. Wat je ook bedenkt. Dit is een feit wat confronterend is in een normen en waardenstelsel waar iedereen gelijk en gelijke kansen zou moeten hebben. Alleen al de verspreiding van intelligentie is ongelijk. Gelijkheid is iets wat niet te bereiken is en toch is het waardevol om het na te streven. Wat is de (beste) manier?

Het streven naar gelijkwaardigheid mist een hierarchisch normen en waardenstelsel waardoor de leiding/richting dreigt weg te vallen. Een individu, organisatie of land krijgt richting door zijn of haar hoogste normen en waardenstelsel te volgen. Hierarchie is essentieel in onze overleving en langdurige hierarchien zijn meestal corrupt en werken slecht. Vandaar dat de vorm democratie werkt. Er wordt steeds gewisseld van hierarcie/partij. Hierarchie en dominantie op gebieden zoals macht, geld en competentie zijn waardevol wanneer ze niet doorslaan naar een totalitair regiem. De dialoog is belangrijk.

Behalve de inhoud maakt het veranderende media landschap onderdeel uit van zijn succes. De aandacht van mensen verplaatst zich van oppervlakkige berichtgeving naar diepgaandere manieren van nieuws. Dit is mogelijk gemaakt door allerlei nieuwe technieken zoals youtube kanalen.

Het gedachtegoed van deze man sluit aan bij mijn overtuigingen en vooral directe ervaring. In alle conceptuele ingewikkeldheid blijven mijn uitgangspunten staan; omgaan en transformeren van lijden (Focussen naar Essentie), mezelf ervaren als God (Zelfrealisatie) en de behoefte aan langdurige relatie (vijf pijlers te volgen van de Authenticiteitcirkel) zijn de basis voor een goed leven.

Stel hier je vraag