Fundamenteel Welzijn is een integrale spiritualiteit. Het bevat inzichten en oefeningen op het gebied van ontwaken, het aangaan en onderhouden van langdurige zorgzame relaties en het praktisch creeeren van zingeving. Therapie is een impliciet onderdeel van dit werk. In onderstaande video worden de verschillende elementen toegelicht door Chad Bennett. Fundamenteel Welzijn is het dragen van de ervaring van mens zijn en de realisatie van jezelf als iets wat daaraan voorbij gaat (Absolute, eindeloze verwondering of niet weten). Het erkent dat dit moment bestaat uit een integratie van percepties.

Integrale spiritualiteit is zo veel als mogelijk perspectieven aanbieden om dit moment te bevatten

Zo ervaar ik mijzelf als iets Absoluuts wat voorbij de persoon gaat en heb ik een langdurige zorgzame relatie met mijn vriendin, kinderen en collega’s en vind ik zingeving in onder andere lesgeven, het organiseren van het OpenUP festival en het werken met dak en thuisloze mensen. Ik ervaar mijzelf als onveranderlijk niets en persoon in de wereld. Fundamenteel Welzijn is het doorzien, begrijpen en leven in al deze perspectieven tegelijkertijd. 

Hieronder worden drie vormen van therapie beschreven die uiteindelijk ook een geheel zijn. Elke vorm heeft zijn eigen wetmatigheden.

Stel hier je vraag