De beste instructie die ik ken om jezelf te verwerkelijken is:

Vestig je stevig in de waarnemer en blijf volledig betrokken bij je ervaring.

Vestig je stevig in de waarnemer.
De achtergrond van deze instructie is dat je gevoel van persoonlijkheid voortkomt uit objectrelaties (verinnerlijkte ervaringen). Een objectrelatie bestaat uit een waarnemer, een object wat waargenomen wordt en een gevoel wat zich tussen de waarnemer en het object afspeelt. Jouw ervaring is een voortdurende stroom van waarnemen. Dit gebeurt vanzelf. Door je aandacht te vestigen in de ´waarnemer´ ontstaat er een onthechting van de objecten en daarmee de inhoud van de ervaring. Objecten zijn eerst dingen buiten het lichaam en naar mate de beoefening vordert worden innerlijke sensaties ook objecten voor jou. Zelfs de substantie bewustzijn en ruimte worden op een gegeven moment ook objecten, omdat deze fenomenen ook worden waargenomen.

Blijf volledig betrokken bij je ervaring.
Dit komt voort uit de valkuil die kan ontstaan in het eerste deel van de instructie. Wanneer je in beslag wordt genomen door ´de waarnemer´ kan er een innerlijke houding ontstaan van jezelf terugtrekken uit het leven. Een toeschouwer worden. Dat geeft een soort doodsheid en isolerende structuur. Dat kan een periode behulpzaam zijn, maar vroeg of laat zal je weer terug moeten komen als een betrokken ´persoon´ die volledig in het leven staat. Er is niets spiritueler als de afwas. Het dagelijkse leven en dit moment hebben een enorme diepte.

Extra vragen bij de instructie.
Vragen die helpen om een dieper gevoel van jezelf te krijgen zijn;
– wie was jij twee dagen voor je bevruchting?
– wat is die kracht die alles beweegt?
– wat is de bron van het waarnemen, bewustzijn of ik ben?
– hoe is het universum ontstaan?
– wie ben ik?

Deze vragen zijn niet mentaal of met het gevoel op te lossen. Je hebt een ander waarnemingsorgaan nodig dan de zintuigen en het lichaam om door te dringen tot de antwoorden.

Stel hier je vraag