Inquiry is een veel gebruikt woord. Wanneer ik het woord inquiry gebruik bedoel ik een lichamelijk voelen en volgen van de felt sense. Het denken en voelen ontwikkelen zich in het verblijven van de felt sense. Bij mij gaat de inquiry de hele dag door en de aandacht verplaatst zich vanzelf naar verschillende thema´s. De ontwikkeling van een thema kan in tien minuten gebeuren, maar kan ook maanden en zelfs jaren duren. Het gaat allemaal vanzelf en beweegt zich naar dimensies zoals liefde, gewaarzijn, leegte, aanwezigheid en ook handelingen in het dagelijkse leven.

Een voorbeeld.
Ik zit thuis op een stoel in woonkamer. Ik voel een bepaalde zwaarte. Het begint in mijn voeten en het beweegt omhoog naar mijn buik. Ik zou er overheen kunnen kijken en iets gaan doen, maar er ontstaat een interesse om er dieper naar te kijken. Ik ga naar het gevoel van deze zwaarte en verken het. Na enkele minuten verandert het gevoel van zwaarte naar een vorm van verdriet. Het voelt rondom mijn ogen alsof ik wil huilen en een zachte sensatie in mijn buik. Ik heb een neiging om naar de slaapkamer te gaan en me terug te trekken uit de ruimte waar mijn vrouw en dochter zijn. Ik volg die beweging en ga op bed liggen. Ik doe de slaapkamerdeur op slot vanuit een subtiel gevoel wat mijn verlangen naar isoleren en alleen zijn bekrachtigd. Mijn denken probeert er vanuit alle theorie die ik ken iets van te maken en ik herken dit als een afleiding. Ik ga weer terug naar het gevoel van verdriet. De zwaarte wordt een vorm van ontspannen en ik lig op bed waar mijn lichaam zich helemaal kan loslaten. Er ontstaat een gevoel van gemis, ik mis iets. Er komt een gedachte van ´mama waar ben je´ een beeld van mezelf als kind en een gevoelsverhaal in een seconde waaruit blijkt dat ik mijn moeder mis en me afvraag wanneer ze weer komt. Dit beeld past bij het gevoel van gemis. Er komt een gewaardwording van een gemis van liefde. Tegelijk een terugtrekken als reactie op dit gemis, een uit contact gaan met mijn vrouw. Een intuitie over een diepe bevrorenheid in mijn lichaam en geest. Er ontstaat weer een afleiding, nu in de vorm van wat ga ik doen vandaag en een bewustwording ervan. Ik ga weer terug naar de draad van de inquiry. Mijn lichaam wil een beweging maken en ik volg het. Het is een beweging vanuit mijn heup waarbij er een loopbeweging wordt gemaakt met mijn benen. Ik val in slaap en wordt weer wakker. Ik pak de draad weer op. Ik voel me vrijer na dit slapen, het heeft misschien een minuut geduurd. Mijn lichaam wil zich uitrekken en ik volg het. Er komt een gevoel van vreugde en een inzicht in het willen uitstrekken naar de wereld.  Dit is het einde van de inquiry. Dat is een helder gevoel van klaar zijn. Ik sta op en ga douchen.

Voorbeeld.
Ik loop op straat en voel een verlangen om langzamer te lopen. Ik vertraag en word me bewust van mijn lichaam en de waarneming van de omgeving wordt helderder. Er is een gevoel van ´er zijn´ en nergens heen hoeven. Ik laat het lichaam zich bewegen. Het denken heeft nog even de neiging om sneller te gaan, maar geeft zich op een gegeven moment over aan het lopen. Er begint een genieten te ontstaan in de buik. Ik blijf erbij en kom af en toe stil te staan. Het genieten neemt in intensiteit toe en wordt een verlammende extase. Ik begin te zweten en sta stil. De wereld om me heen gaat door, ik neem alles waar. Er is geen gevoel van iemand zijn. Na enkele minuten komt er weer een verhaal binnen en het besef dat ik aan het werk ben. Ik oriënteer me even waar ik ben en wat ik aan het doen was en ga weer verder met mijn werkdag.

Voorbeeld.
Ik heb een groep thuis en we gaan allemaal naar de felt sense. Wanneer iemand iets wil zeggen over zijn of haar proces gebeurt dat. De rest van de tijd is het stil en is iedereen met de aandacht in het lichaam. Ik neem na enkele minuten waar dat het denken voortkomt uit een vergelijking van de waarneming in het heden met het herinneren van vroegere ervaringen. Er is een voortdurende vergelijkende beweging en die wordt vertaald in gedachtes. Ik zie ook dat er projecties in de toekomst gemaakt worden. Ik deel dit in de groep. Een ander deelt dat hij denkt aan zijn verjaardag en hoe hij dat zal vieren. Mijn aandacht gaat naar het woord verjaardag en er ontstaat een inzicht in de diepere betekenis van dit woord. Verjaardag gaat eigenlijk over intieme relaties. Het proces wat ik heb met vrienden en familie wordt vertaald in de vorm van hoe ik mijn verjaardag vier of juist niet. Er deelt nog iemand haar verhaal en mijn aandacht hoort het en doet er niets mee. Er ontstaan een gewaarwording van wat bewustzijn is, een voortdurende reflexie, seconde voor seconde en spint een ervaring. De beleving van tijd is weg en tegelijk een intuïtief gevoel om deze oefening te beëindigen. Ik laat dit gevoel nog een paar keer opkomen en dan ontstaat de twijfelloze impuls om de oefening daadwerkelijk te eindigen.

Voorbeeld.
Ik zit bij een mantra concert en stoor me aan de omgevingsgeluiden. Er ontstaat een eerst bewustwording van een fysieke verkramping en daarna een bewust ontspannen en loslaten van de concepten rondom de omgevingsgeluiden. DE geluiden worden nu meegenomen in de concert beleving. Ik zing mee en hoor mezelf vals zingen en niet in contact zijn met mijn innerlijke felt sense. Het vertaalt zich weer in een lichamelijke verkramping aan de voorkant van mijn lichaam. Ik neem even rust en bouw het zingen weer op. Ik verdwijn in het zingen en de heldere harmonieuze vrouwenstemmen die ik hoor. Mijn ogen zijn dicht gegaan. Na het zingen en de stilte die erop volgen ben ik me gewaar van een innerlijke ruimte gevuld met een zachte liefde. Mijn lichaam is ontspannen en ineens ervaar ik mezelf als die ruimte van liefde. Dan begint de zanger weer te praten en is de hele constructie van de persoon er weer.

Om inquiry te doen is er concentratie nodig en een herkenning van een proces. Het is subtiel, maar wanneer je deze vaardigheid hebt herkent in je systeem dan is het makkelijk en gaat het vanzelf. Het wordt een manier van leven. Er zijn ontelbare inquiries per dag. Meestal zijn er drie of vier grotere thema´s in het lichaam bezig en worden bewust in inquiry. Daarnaast zijn er vele mogelijkheden per dag om iets te doorzien die ook vaak weer verbonden zijn aan de grotere thema´s.

De zogenaamde verlichtingservaringen zijn een onderdeel van inquiry. Ze zijn niet het doel. De dagelijkse omgang met mensen en werk zijn net zo belangrijk als ervaringen van Zelfrealisatie. Zelfrealisatie is eigenlijk een oneindige inquiry.

AH Almaas over inquiry….

Stel hier je vraag