Mijn uitgangspunt is dat alle verhalen die verteld worden een deel van de waarheid bevatten. Door de peilers van authenticiteitcirkel te gebruiken kan ik met al deze verhalen en mensen in contact zijn, zonder mijn eigen verhaal te ontkennen. Mijn eigen verhaal staat open voor betere verhalen. Het voelt aan als een soort zweven in weten en niet weten tegelijk.

Corona verhalen.
Zo beweeg ik mij net als iedereen nog steeds in de complexiteit van de corona verhalen. Mijn enige duidelijke standpunt is dat ik op dit moment geen vaccin wil. Ik hoor te veel verhalen over bijwerkingen en onduidelijkheden over de werking. Het is mij ook duidelijk dat het merendeel van de vaccin nemers er geen last van hebben. Ik neem in dit standpunt natuurlijk mijn eigen ervaring als leidraad. Ik ben deze hele periode niet ziek geweest, terwijl ik omgeven werd door mensen met covid op mijn werk. Niet iedereen is er schijnbaar vatbaar voor. Dit kan wellicht veranderen door een nieuwe variant. Ik sluit dus ook niet uit dat ik op termijn wel een vaccin nodig zou hebben. Wie weet. Ik laat me soms testen om te reizen en voor mijn werk. Het is een voortdurende zoektocht naar vrijheid en authenticiteit en de regels veranderen elke week.

Wat ik mis bij de overheidsfunctionarissen zoals Rutte en de Jonge is authenticiteit. Het lijkt wel een machine met een vastgezet doel. Alsof ze andere geluiden niet horen en dan mist er iets van eerlijkheid. Ik vind dat erg ongeloofwaardig over komen. Ik verbaas me nog steeds dat zeker tachtig procent van de mensen de verhaallijn van de overheid volgen. Dat werd me helder na de verkiezingsuitslag vorig jaar. Ik dacht dat er wel meer mensen tegen het beleid zouden zijn.

Ik vraag me af waar zo’n wereldwijde mindset vandaan komt

Er is een norm waarin je de huidige ontwikkelingen niet mag vergelijken met het Nationalisme of Communisme, maar ik kan voor mezelf niet ontkennen dat er elementen van dat soort massa controle terug zijn te vinden. In Frankrijk gaan ze op dit moment echt hard qua vaccin opdringen. Dan wordt de keuze om te vechten of te vluchten steeds dringender. Daar staat ongeveer zestig procent van de bevolking nog achter het beleid en er zijn grote demonstraties. Ik ben benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen (in Nederland).

Het lijkt erop dat we onze vroege aanpassingsstrategie in de thuissituatie copieren in deze crisis. Was je een rebel, ben je nu een rebel, was je onzichtbaar, ben je nu onzichtbaar, was je braaf, dan ben je nu ook braaf, etc.

Ik ben niet van het vechten tegen de meerderheid. Ik kies ervoor om mijn eigen impulsen te blijven volgen en me hier en daar aan te passen aan de heersende consensus. Niet te veel opvallen is daar een ingredient in. Ik hoor alle argumenten en verhalen met nieuwsgierigheid aan om steeds weer de nieuwste trent te ontdekken en mijn weg te bepalen. 

Wat me fascineert is dat wij als mensen zo makkelijk beinvloedbaar zijn in gedrag door een verhaal. Overheden, een paar organisaties en de media brengen in enkele maanden een wereldwijde cultuurverandering te weeg.  

We zijn nu op vakantie met de kinderen en dat bevalt prima. In de nos app is er code rood voor Nederlanders en ernstige maatregelen van omringende landen. Grenscontroles heb ik niet gezien van Nederland naar Spanje en zo lijkt er een verschil te zijn in de berichtgeving en de werkelijkheid. Vanaf september ga ik drie maanden reizen, waarvan twee maanden met Yashodara. Een rare tijd om te reizen, maar er zijn nog steeds voldoende vrijheden en mogelijkheden.

De koppeling met Fundamenteel Welzijn.
Fundamenteel Welzijn is vooral een teaching voor mijzelf. Ik deel mijn bevindingen en iedereen die er iets in ziet kan het gebruiken. Yashodara ziet er gelukkig wat in, wat bijdraagt aan onze relatie. Inmiddels doen we samen de website en hebben we de taken verdeeld. Ik wil mezelf weer meer focussen op de satsang en de inquiry.

De teaching is een integratie van advaita vedanta, transpersoonlijke psychologie met wat lichaamsgerichte technieken zoals zweethut en verbonden ademen. Als schaduwwerk kan ik het gebruik van psychedelica aanbevelen, maar dat is niet voor iedereen een optie. Het mezelf kennen als het Absolute gaat voorbij aan elke ervaring en dus ook aan het persoon-zijn en de wereld. Deze kennendheid is in taal niet te overbruggen. Dat blijft een uitdaging. Het is aan de ontwaakte persoon om dit dilemma zelf te ervaren.

Ik kan mij identificeren met het lichaam, denken en voelen met al zijn eigenaardigheiden en beperkingen. In dat perspectief is er een ander en een wereld. Ik heb van daaruit naar mezelf en anderen gekeken en er een rode draad uit gehaald. Het is handig om de werking van het lichamelijke leven grofweg te kennen. Het is te complex om in een paar uur uit te leggen, ik ontdek nog steeds dingen.

Alle perspectieven zijn er tegelijkertijd in dit moment

Ik denk dat niemand echt meer iets snapt van de corona crisis (en de stand van de wereld in het algemeen). Het geheel is uit de hand is gelopen. Dat wat begon hoogstwaarschijnlijk met met een “gain of function” onderzoek met het corona virus en is nu een wereldwijde pandemie, waarvan het onduidelijk is of de lockdowns en vaccins waardevol zijn.

Zolang er geen hechting aan een voorkeur is, is er totale vrijheid

Wanneer ik bijvoorbeeld volledig de theorie van de advaita vedanta zou aanhangen kom ik vroeg of laat vast te zitten. Ik zie dit in de verwarring en schandalen rondom allerlei leraren. Ik ervaar de traditionele advaita vedanta (en alle religies) als droge brinta zonder melk. Er zit geen leven in. De theorie en praktijk van advaita vedanta is echter wel belangrijk als onderdeel van Fundamenteel Welzijn. Het geeft de juiste afstand tot het materiele en duale perspectief.

Ik vermoed en hoop dat de nieuwe generatie deze integrale zienswijze meer en meer kan bevatten. Het vergt een achterlaten van allerlei autoriteiten en gevestigde verhalen. Het vergt ook een subtiel onderscheidingsvermogen.

Fundamenteel Welzijn ontstaat in het zien dat het ontwaakte en het lichamelijke perspectief allebei waar zijn en dat de mens een multidimensioneel wezen is. Wanneer we al deze perspectieven en dimensies steeds weer kunnen componeren tot een muziekstuk ontstaat er magie en inclusie. Daar zit de menselijkheid.

Stel hier je vraag