Wat me opvalt is dat de jongere generatie leraren/inspiratiebronnen (denk aan; Bentinho Massaro, Matias de Stefano en Christina von Dreien) de nadruk leggen op de creator kant van het mens zijn. Zelfrealisatie of verlichting is niet het hoogste doel, het is een perspectief.

De drie dimensionale duale materiele wereld (ook wel de derde dimensie genoemd) is een materiele expressie van alle andere (niet materiele) dimensies. In deze materiele werkelijkheid kun je bewust creëren met als onderliggend doel om tot het inzicht te komen dat alles leeg en vol tegelijkertijd is.

Breng jezelf innerlijk in liefde, kracht, vreugde, overvloed en/of leegte en begin van daaruit met je verbeelding te creeren

Vanuit mijn ervaring werkt het om de meest intense lichamelijke impuls en/of hoogste gedachtestroom te volgen en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Dit geeft een gevoel van zingeving in het moment. Een uitbreiding van deze oefening is het innerlijk visualiseren van gedrag, gevoelens en omgeving die ik bij mezelf zou willen zien.

Het universum is in essentie niet geinteresseerd in geld, succes of het behalen van (materiele) doelen. Het is geinteresseeerd in zichzelf ervaren in alle mogelijke vormen.

Van nature zijn wij geprogrammeerd om te overleven. Deze lichamelijke overlevingsdrang richt zich voornamelijk op het vermijden van pijn en het nastreven van genot. In het dagelijkse leven ziet dat er vaak uit als een comfort zone. Er is ook een mogelijkheid om de mentale wil als uitgangspunt te nemen en het lichamelijke overlevingsmechanisme aan te vullen en zelfs te overschrijven met gevoelens van overvloed en oneindige potentie.

In de filmpjes hieronder leggen Bentinho Massaro en Joe Dispenza uit hoe zij het fenomeen van “Ik ben de creator” zien. Het is een vorm van meditatie (mentale repetitie) waarmee je voorbij de stagnatie van de persoonlijkheid kunt komen. Vanuit een traditioneel oosters perspectief is de meditatie meer gericht op “Alles laten zijn zoals het is”. De meditatietechniek van “Ik ben de creator” is misschien een meer westerse en/of mannelijke vorm van meditatie.

Wat windt jou op en waar word jij blij van? volg zo vaak als mogelijk op een dag DAT innerlijke gevoel, zonder rekening te houden met je omstandigheden

Volg elk moment de hoogste impuls zonder je vast te leggen aan allerlei maatschappelijke, relationele of innerlijke contracten. Beweeg vrij en spreek uit wat je bezighoudt. In die vrijheid ga je voorbij de maatschappij, de relatie en de persoon. Leer van elk project en wanneer de energie omlaag gaat dan ga je weer verder. Breek los van beperkende concepten en wees hoe je bent in het moment. Het is steeds meer je staat van zijn en niet je omgeving.

Na het inzicht dat alles leeg is komt de bewuste creatie

Hoe kan ik vanuit de realisatie dat ik oneindig niets ben grenzeloos cocreëren als persoon (lichaam, denken en voelen) in de wereld? Dit is als techniek te beoefenen. Door steeds jouw beste versie in gedrag, gevoelens en omgeving te verbeelden ontstaat er een creatie kracht. Het doen van visualisatie is al een creatie en de acties die eruit voortvloeien ook. Een bijkomend effect is dat de energie van slachtofferschap, zelfafwijzing en stagnatie transformeert naar kracht en extase. Dit heeft iets tijdloos en oneindigs.

Van slachtoffer en zelfafwijzing naar de kracht en plezier van de creator

Voorbeeld.
In mijn geval is de belichaamde energie verandering bijvoorbeeld van “Er wordt geen rekening met mij gehouden” naar “Ik ben het universum, de creator”. Bij het concept “Er wordt geen rekening met mij gehouden” ervaar ik een hulpeloze emotie met een gevoel van opgeven. Mijn energie daalt. Bij de gevoelsgedachte “Ik ben het universum, de creator” ervaar ik mezelf als onafhankelijk van mijn omstandigheden en voel ik mijzelf als centrum van creatie. Er zijn gevoelens van kracht en moed. Vanuit hier kan ik concreet mijn gedrag en omstandigheden visualiseren. Er ontstaat een levendige, speelse en avontuurlijke energie. Ik kan steeds weer kiezen voor deze innerlijke betere versie van mijn persoonlijke zelf. 

Joe Dispenza die op dit moment erg succesvol is legt uit hoe een dergelijke beoefening het lichamelijke programma overschrijft en werkelijk wonderen verricht in zelfheling en uiteindelijk de heling van anderen en de wereld. Hij komt op deze manier van beoefenen, omdat hij zichzelf heeft genezen van een gebroken rug waarvan gedacht werd dat het onmogelijk was. Kijk eens naar de getuigenissen!

Hij werkt eigenlijk door op het placebo fenomeen. Bij het placebo effect worden mensen door hun eigen lichaam genezen door het idee dat ze er medicatie voor innemen, terwijl het een suikerpil is. Van daaruit heeft hij een proces bedacht waarmee je met gedachtes je lichaam en leven kunt genezen/verbeteren.

Het placebo effect (en daarmee zijn methode) bestaat uit drie elementen;

1.conditionering
2.verwachting/overgave aan de intelligentie van…
3.betekenis geven/intentie

Door de aandacht te richten op leegte, aanwezigheid, dankbaarheid of andere essentie ontstaat er een hart en hersen coherentie. In deze coherentie werkt het imuunstelsel beter en kan het lichaam stoffen aanmaken die genezen. Een ander aspect is dat je in deze coherentie voorbij het analytische deel van de hersenen bent en met een toekomstig-nu-visualisatie de programmering van het lichaam (en jouw acties en omgeving) kan veranderen.

Kun jij je overgeven aan je toekomstige-nu-droomgedachtes?

Vind de meditatie of beoefening die bij jou werkt!

Mensen die uit de pure non dualiteit komen zullen misschien zeggen, maar er is geen vrije keuze. Voor mij is het beiden aanwezig, net zoals alles meerdere kanten heeft. Het taalgebruik kan je op een gegeven moment in de weg gaan zitten. Probeer deze manier erbij en kijk of er iets werkt. In mijn ervaring hebben beide beoefeningen een ander effect. Alles laten zijn zoals het is meer ontvangend en heeft iets passiefs, Ik ben creator is meer actief en sturend. Waar het wat mij betreft over gaat is het steeds weer in balans brengen van je emoties om vanuit die harmonie de andere (goddelijke) dimensies voorbij het emotionele waar te nemen. 

Meditaties en transformatieverhalen

Stel hier je vraag