Ik ben het absolute

De ervaring van ‘aanwezigheid’ of ‘ik ben’ is de toegangspoort naar Zelfrealisatie en ligt voor de lading van ‘ik ben een persoon met een verleden en een toekomst’. ‘Ik ben’ is het stilte punt in het ervaren en ligt precies tussen het goddelijke onkenbare en het lichaam in. Het is de lichamelijke ‘aanwezigheid’ zonder inhoud en dus zonder ideeën van een persoon, zelfbeeld en een wereld. Het is het eerste lichamelijke bewustzijn in tijd en ruimte.

Ervaren is wezenlijk anders dan begrijpen.

Ik nodig je uit om de ervaring van ‘aanwezigheid’ of ‘ik ben’ te vinden in dit moment. Jij bent ‘vormloos en onkenbaar’ en de eerste ervaring die in jou (lichaam, denken en voelen) opkomt is het heldere gevoel van ‘ik ben/aanwezigheid’. Dit is het ‘ervaren’ voordat er een gedachte, een gevoel, een herinnering, een associatie, een intentie of andere vorm van aandacht opkomt. Het is de ongrijpbare achtergrond in elke ervaring. Het is er Nu en het is niet een bijzondere of mystieke ervaring. Begin met het verblijven in ‘Ik ben’.

Opdracht        :observeer een gedachte

Vraag              :waar bevindt zich de observeerder van deze gedachte?

Aanwijzing     :zie dat het  denken (even) stopt en er alleen bewust-zijn is

De observeerder van de gedachte en de gedachte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zijn één. In elke observatie zit het gevoel ‘ik ben de observeerder’. Ze komen tegelijk op. Als je de observeerder wilt scheiden van de gedachte (wat niet kan) valt het denken stil. Dit is de woordenloze ervaring van ‘aanwezigheid’ (ik ben). In het waarnemen vanuit deze positie is er een besef van waarnemen zonder dat er een gedachte opkomt. Het is een waarnemen zonder begrip. Het is leeg, omdat er geen mentale inhoud is (de staat van ‘niet weten’) en vol, omdat er een ‘weten’ van aanwezigheid is.  Er zijn geen concepten over een ‘jij’ of ‘wereld’, ‘in of buiten het lichaam’. Van hieruit, de ik ben, ontstaat steeds weer een beweging waarin er een inhoudelijke waarneming ontstaat (een oordeel, een benaming van een object, een verlangen, een voorkeur, etc) waardoor er een waarnemer, een uitgebreide persoon en een wereld ontstaan. Deze persoon en wereld ontstaan voortdurend in jou.

Aanwijzing:    Kijk en luister niet naar buiten, maar laat de prikkels van buiten in je ogen en oren ‘vallen’. Voel de energie/aanwezigheid in je lichaam. Energetisch stopt het kijken en luisteren naar buiten waardoor het denken stopt met het projecteren van een persoon en een wereld. De aandacht is naar binnen gericht en het benoemen en oordelen van het denken stopt. Het voortdurende commentaar van de geest valt stil. De wereld en jij zijn (even) weg.

Blijf bij deze ervaring van ‘ik ben, aanwezigheid’ en negeer al het andere. Laat alle concepten, gevoelens associaties, herinneringen, intenties, vormen van aandacht en acties opkomen en weer verdwijnen. Dit is een moeiteloze inspanning die je de hele dag kunt doen of laten gebeuren (ook  tijdens je werk of het verzorgen van je kinderen), totdat je ziet dat elke beweging in de geest vanzelf ontstaat. Deze manier van leven ìs mediteren. Aanwezigheid of ik ben is er al, je hoeft er niets voor te doen.

Elk levend wezen heeft dit heldere gevoel van aanwezigheid. Het wordt door de zoeker vaak aangezien als het eindpunt van de zoektocht, omdat het een ervaring van mentale leegte is. Deze ervaring van aanwezigheid wordt echter door ‘iets’ veroorzaakt en is dus niet de absolute realiteit. Ga voorbij het gevoel van ‘aanwezigheid’ of ‘ik ben’.

De absolute realiteit is; ‘dat wat het waarnemen van deze ervaring van ik ben\aanwezigheid mogelijk maakt’ en ligt voorbij het ervaren van ‘ik ben/aanwezigheid’. Het eindpunt van de zoektocht is onkenbaar voor het lichaam, denken, voelen en bewustzijn. Dit is voor de zoeker meestal de reden om te blijven zoeken. Toch is er uiteindelijk een besef van ‘waarheid’ wat opkomt in het lichaam, denken en voelen. Geef het zoeken op en blijf bij de ervaring van ‘ik ben/aanwezigheid’. 

Waar neem jij het concept van ‘aanwezigheid’ in of rondom het lichaam waar?

Welk concept heeft het concept van ‘aanwezigheid’ over zichzelf gemaakt waardoor het   afgescheiden is van bewustzijn?

Wat als dit concept niets met de Realiteit te maken heeft?

De ervaring van ‘aanwezigheid’ bestaat uit dezelfde substantie als het vormloze bewustzijn. Alle gedachtes, associaties, aandacht, intenties, herinneringen en gevoelens bestaan uit dezelfde substantie als de ervaring van ‘aanwezigheid’ en het vormloze bewustzijn. Alles wat  verschijnt en niet verschijnt bestaat uit één en dezelfde substantie. Wat is deze altijd ontvouwende substantie? Door je te vestigen in deze ervaring van ‘aanwezigheid’ stap je steeds weer uit de persoon, die jij niet bent. Door steeds weer uit de persoon te stappen zal deze zich meer en meer ontrafelen en zal jij steeds dieper aanvoelen ‘wat jij bent’, totdat alles helder is. Je kunt ‘wat jij bent’ niet zien, kennen, waarnemen of voelen. Je bent het!

Vraag              :wie of wat was jij twee weken voor de bevruchting?

Opdracht        :stop met zoeken!

Alles is.

Vanuit het besef dat jij niemand bent verloopt alles spontaan  naar hogere niveaus van geluk. Er is niets meer te bereiken. Dat is een natuurlijke wet.

Voordat de persoon (gecreëerd door het denken) zich volledig overgeeft zal het denken zichzelf tot wanhoop brengen. Het weet niet meer wie het is en wil nog steeds een concreet antwoord hebben op de vraag wie ben ik?  Op een gegeven moment ziet het denken dat het zelf het probleem is. Het kan de stilte en de eenvoud van het leven niet begrijpen. Op dat moment ziet het denken dat het niet verder kan helpen in het proces van Zelfrealisatie en geeft zich over. In deze stilte en eenvoud vallen alle vragen weg en wordt het concept van verlichting doorzien.

Er zijn geen vragen meer over god, de wereld, de persoon of het Zelf. Alles is.

Het verblijven in de ervaring van ‘aanwezigheid’ resulteert in het weten dat jij het Licht bent in elke ervaring. Deze bron kan zichzelf niet zien en toch weet het ‘dat het is’. Alles komt voort uit deze onkenbare non-substantie. Jij bent ‘niets en alles’. In deze werkelijke realisatie schenk je geen aandacht meer aan het in stand houden van de persoon. Wanneer er geen energie meer in deze activiteit wordt gestoken loopt de ‘batterij’ die de persoon op gang houdt vanzelf leeg. De persoon smelt geleidelijk weg en gaat op in de achtergrond. Er ontstaat een totale ontspanning van het lichaam, denken en voelen waarbij het bewustzijn een heldere en oneindige kwaliteit krijgt. Vanuit dit heldere bewustzijn draait je hele belevingswereld om; het lichaam, denken en voelen (de persoon) zijn ervaringen die opkomen in jou.

Jij bent niet het lichaam of bewustzijn. Jij gaat daar aan vooraf. Vertrouw op deze boodschap en raak er van overtuigd. Blijf in de lichamelijke (en dus tijdelijke) ervaring van ‘aanwezigheid’ en alles zal duidelijk worden. Jij bent Dat wat voor dit gevoel van Aanwezigheid ligt. Andere woorden zijn; het Niets, het Absolute, God, Allah, Jahweh, Hart, Onbekende en het Zelf. Het is niet genoeg om het te zeggen, te lezen of te schrijven. Het gevoel Dat te zijn dient op te komen.

Oefening: wat is het woordloze lichamelijke gevoel van ‘ik ben/aanwezigheid’?

Stel jezelf de volgende vragen;

Wanneer je niet je gedachtes, geheugen, emoties, associaties en percepties gebruikt ben je dan;

– man               – vrouw                      of geen van beide

– bepaalt          – onbepaald                of geen van beide

– begrensd       – onbegrensd              of geen van beide

– verlicht         – niet verlicht             of geen van beide

– in het lichaam– buiten het lichaam  of geen van beide

– gelukkig        – ongelukkig               of geen van beide

– een persoon – geen persoon           of geen van beide

Wat betekenen al deze woorden wanneer je niet je gedachtes, geheugen, emoties, associaties en percepties gebruikt? Zie de leegte van deze staatloze staat waarin je nu verkeert.

Open je ogen en blijf met een gedeelte van je aandacht in deze staatloze staat, terwijl er ook aandacht naar ‘de wereld’ gaat. Er zijn geluiden en beelden, er is alleen geen betekenis. Alles leeft, alles is. De leegte gaat eindeloos door, terwijl je een ‘gewoon’ leven kunt leiden. Gedachtes, herinneringen, emoties en associaties komen en gaan en er is niemand die iets doet. Het werkelijke of absolute dringt zich vanzelf op als jezelf.

De instructie vanaf nu is simpel;
Ga steeds weer met je aandacht naar de woordloze gevoelsgedachte van ‘aanwezigheid’ of  ‘ik ben’ in elke ervaring. Dit is je innerlijke goeroe.

Blijf daar met je aandacht.
Deze instructie is simpel en toch vergt het in het begin innerlijke kracht en enkelvoudige concentratie.

Wees vastberaden en ontwikkel eerst een sterke focus van de geest. Wordt er verliefd op en geef het al je liefde. Besteed al je beschikbare tijd aan deze gevoelsgedachte en stop met het zoeken naar andere ervaringen. Vergeet al je spirituele kennis en al je zogenaamde ‘hogere’ ervaringen. Ze brengen je nergens. Wanneer het eindpunt gerealiseerd is zal alles ontspannen en is er geen enkele focus meer nodig om je realiseren ‘wat je bent’. Alles was altijd al zoals het is. Jij bent god,  jij bent,  <…………..>. Ont-dek dit zelf. Je kijkt al vanuit het gezochte; je hoeft werkelijk nergens naar toe of iets te doen.

Laat al je gedachtes en gevoelens absorberen en ontstaan uit dit Zelf, de bron, het Hart. Het oneindige ‘IK’. Dit is een voortdurende en levendige Zelfrealisatie.

Jij zult twijfelloos weten wanneer het zo ver is.

Stel hier je vraag