Essentie komt vooral in het bewustzijn in een wakkere aanwezigheid. Essentie is te ervaren als jezelf en het is een energetische substantie. Het is echt.  Ik beschrijf enkele persoonlijke essentiële vormen zodat jij ze in jezelf kan herkennen. Eerst zul je ze als een object kennen, daarna als jezelf.

Intelligentie.
Er is een brede perceptie die alle waarnemingen beoordeelt en een plaats geeft. Er is een nieuwsgierigheid die overal de kern uit wil halen. Dit kan de kern van een mens zijn, een leer, een boek, een methode, een organisatie, etc. Ik heb periodes van studeren en dan lees ik minimaal twee boeken tegelijk die dan vanzelf in elkaar overlopen in mijn gedachte en gevoelswereld. Er is dan een circus van inzichten en ontdekkingen. Er is een wakkere aanwezigheid die een subtiel onderscheidingsvermogen mogelijk maakt. Het lichaam werkt op volle toeren.

Kracht.
Er is een gevoel van innerlijke kracht. Het is energetische substantie. Alles wat in de ervaring komt wordt gedragen in deze zachte onverwoestbare aanwezige kracht. Het maakt alles helder en simpel.

Grootheid en alwetendheid.
Dit is een gevoel van onoverwinnelijkheid en alwetendheid zonder hardheid. Het is een transparante kracht met een gevoelde betekenis oneindig krachtig, onverwoestbaar, eeuwig, tijdloos en alles wetend. De paradox is dat er tegelijk een bewustzijn is van ‘niets wetend’.

Versmelting.
Wanneer er bewuste ‘zelfherinnering’ of ‘verblijven in ik ben’ is verdwijnen gedachtes en ontstaat er een versmeltende energie/perceptie. Het is een uitdijende extatisch gevoel. Ik ervaar versmelting af en toe met mensen en dieren. Vooral in oogcontact en wanneer iemand helemaal open staat. Dieren en baby’s staan vrijwel altijd open.

Leiding.
Er is voortdurend een gevoel van leiding. Dit komt voort uit het bewuste aanwezig zijn. De buitenwereld is een ervaring in het lichaam en alle sensaties die in het bewustzijn verschijnen worden voortdurend waargenomen zonder hechting aan oordelen. In deze manier van waarnemen ontstaat er steeds een twijfelloos handelen. Dit handelen is altijd vanuit een bepaalde context. Elke omgeving heeft spelregels. Vanuit deze perceptie is er geen gevoel of idee van ‘keuze’. Alles gaat zoals het gaat.

Eigenheid.
Door alle voorgaande essenties voortdurend te ervaren is er een eigenheid in mijn persoonlijke aanwezigheid die ondefinieerbaar is. Er is een persoonlijke essentie die zich in het dagelijkse leven uniek beweegt. Ik ken mezelf niet en anderen kunnen me niet plaatsen. Er is een opgaan in het moment en elk moment is totaal anders.

Stel hier je vraag