De mens bestaat uit een samenspel van lichaam, geest en het absolute (zelf-god). Wanneer deze drie elementen in evenwicht zijn in een mens is dit goed voor de mensheid in het algemeen.

Lichaam.
Het lichaam heeft de wil om te leven en is voortdurend in actie. Het vermijdt pijn en streeft genot na. Wanneer er alleen aandacht is voor het lichaam is er een dierlijk functioneren. Het lichaam is een organisme waar we nog steeds weinig over weten en toch weten we genoeg om het goed te behandelen. Het gaat dan onder andere over gezond eten, goed slapen en bewegen.

Geest.
De geest is het onderscheidend vermogen. Het bestaat uit bewustzijn, waarnemen, ervaren en kennis. Het helpt het lichaam en de mensheid te overleven. De geest is het middel om situaties te doorzien, een plan te maken en uit te voeren. Het is de basis voor essentiële ervaringen en moralistisch denken.

Absolute.
Het absolute is de kennendheid, wat je bent. Wat je bent gaat voorbij het lichaam en de geest. Wanneer deze kennendheid door het lichaam en de geest wordt gerealiseerd transformeert het egocentrisch functioneren en richt de mens zich op het welzijn van het geheel.

Om een wereld te creëren waarin er genoeg voedsel en welzijn is voor alle mensen en dieren is het essentieel dat alle drie de elementen van het mens-zijn worden ontwikkeld.

De uitdaging.
De aarde en de mensheid staan voor verschillende vraagstukken:
– opwarming van de aarde
– uitsterven van planten en diersoorten door menselijke dominantie
– exponentiele groei van (technologische) veranderingen
– bevolkingsgroei
– groei van materialisme door sterker wordende globale economie
– groter wordende kloof tussen arm en rijk
– een economisch stelsel wat niet is afgestemd op een duurzame toekomst
– er is geen effectieve samenwerking op wereld niveau

Zelfrealisatie als deeloplossing.
Er zijn voor al deze vraagstukken goede oplossingen (zie artikelen bij kopje Positieve economie). Het probleem is de schijnbare onmogelijkheid om met iedereen een eenduidige richting te kiezen en deze gezamenlijk uit te voeren.

Een bijdrage zou ook kunnen zijn dat de informatie van Zelfrealisatie bij de mensheid doordringt en er een ander paradigma ontstaat. Dat het egocentrische ik denken en handelen plaats maakt voor meer wij denken en handelen.

 

Stel hier je vraag