fbpx

Het gaat om de zuivere grenzeloze kennis “Ik”. Dit is alles waar het om draait in zelfrealisatie. Wanneer deze kennis is gerealiseerd kan de dagelijkse ervaring verwerkt worden volgens dit referentiepunt.

De kwalificaties om deze eenvoudige kennis te verwerkelijken zijn;

Onderscheid kunnen maken tussen objecten en bewustzijn
Zolang er de overtuiging of ervaring is dat een object duurzaam geluk kan veroorzaken is er geen behoefte om onderscheid te maken tussen objecten en bewustzijn. Het najagen van objecten leidt echter altijd naar lijden, omdat je uiteindelijk niet krijgt wat je wil. Het verlangen naar bevrediging stopt niet, wanneer je gefocust blijft op objecten. De kennis dat bewustzijn leidt naar vrijheid wordt pas serieus genomen wanneer er inzicht ontstaat dat ervaring en het najagen van objecten nooit leiden naar duurzaam geluk.

Niet gehecht raken aan het verwachte resultaat van het zelfonderzoek
Hoewel het realiseren wat je bent heel simpel kan zijn is het zelfonderzoek wat er op volgtĀ een lange weg. Er zijn zoveel valkuilen en terugvallen dat wanneer je gehecht bent aan een resultaat of ideaalbeeld dit een belemmerende factor is. De grootste belemmering is het idee dat jij de doener bent. Dit is de kern van het ego en onwetendheid. Wanneer het gevoelsidee van de doener oplost is er alleen bewustzijn en beweging. Het oefenen van onthechting van het resultaat van je acties leidt direct naar bevrijding.

Share This
Stel hier je vraag