Kan ik deze covid crisis geweldloos doorstaan?

Als er een tijger op me af komt om mij te doden kan ik alles laten zijn zoals het is door me te focussen op hogere frequenties of ik kan een tand uit zijn bek slaan waardoor mijn grens voor hem voelbaar wordt. Ik merk dat ik allebei heb.

Ik ervaar af en toe enorme rushes van woede. De essentie kracht en helderheid zijn hierin het sterkst. Er is een bereidheid om genadeloos (fysiek en verbaal) te vechten. En er is geen concrete vijand. Vooral als het om de bescherming van kinderen gaat tegen het vaccineren laait het op. Het is wat mij betreft inmiddels duidelijk dat het vaccin te veel bijwerkingen heeft en een volwassen iemand kan dat voor zichzelf besluiten te nemen. Een kind niet, terwijl het toch door allerlei indirecte maatregelen gedwongen wordt het te nemen. Het heeft te maken met het gevoel van onrecht wat er in mij speelt. Dit gevoel komt voort uit het verhaal wat er in mij leeft. Om dit duidelijk te maken zal ik kort het verhaal beschrijven zoals het zich in mij afspeelt.

Hoe kijk in naar de huidige covid aanpak?

De covid aanpak is voor mij gebaseerd op een aanhoudende leugen. De leugen is dat het virus enorm dodelijk is. Veligheid (overleven) wordt boven individuele vrijheid (beschikking over eigen lichaam en gezondheid) gezet. Door de noodtoestand uit te roepen schuiven vele democratieen op naar een meer totalitaire staat, waarbij allerlei vrijheden worden ontnomen. Het gevaar is dat dit millimeter voor millimeter wordt uitgebreid. In mijn beleving is dit vaccin experiment slechts een incident in een grotere beweging.

Is er een grond voor een noodtoestand en hieruit vloeiende maatregelen zoals lockdowns, mondmaskers, qr passen, etc?

Wat is dan die grotere beweging?

Het grotere plaatje achter deze leugen is, naar mijn mening, de collectieve beinvloeding van een groep (intellectuele) vermogende denkers die langzaam en zeker toewerken naar een technocratische totalitaire samenleving op wereld niveau. Deze groep is vanzelf ontstaan door de natuurlijke pareto distributie. Het doel van een dergelijke strategie zal een mix zijn van gretigheid, risicomanagement en het in stand houden van de mensheid in het algemeen. Risico management is nodig, zodat het geld niet in de verkeerde handen valt en er een alleenheerser het wereldtoneel gaat bepalen. Om deze strategie uit te voeren zijn er waarschijnlijk elementen nodig zoals; een afremming van de exponentiele stijging van de wereldbevolking, een centraal geleide economie en een controle met behulp van big data. Het langzaam toewerken naar een centraal systeem zal hoe dan ook gebeuren en gepaard gaan met het inperken van  vrijheden en mogelijk vele slachtoffers die zich tegen deze strategie gaan verzetten. Het is een mix van samenzwering en een culturele denkwijze die sowieso in het collectieve veld naar voren komt. De wereldproblematiek is complex en een centrale (technologische en economische) aansturing met controle over de massa is simpelweg een optie. Of het een goede optie is zal moeten blijken.

Wanneer je de exponentiele groeicurve ziet van de wereldbevolking snap ik al snel dat er grote problemen gaan komen in de toekomst. Wanneer al deze mensen luxe willen leven dan brengt dat enorme tekorten.

Totalitaire ideologien worden altijd gemaakt door intellectuelen, meestal met goede bedoelingen

In een totalitaire ideologische maatschappij worden menselijke vrijheden beperkt. Een goed voorbeeld is het social credit system in China. De techniek (financieel, cameras, dataverwerking, etc.) wordt hier ingezet om een totalitaire (paradijs) ideologie uit te voeren. Het is wellicht goed bedoeld, maar er worden miljoenen mensen uitgesloten en in kampen gezet. Wat de meeste mensen niet weten is dat dit Chinese systeem grotendeels door het Westen is gefinancierd en hoogstwaarschijnlijk langzaam en zeker wordt overgenomen. De eerste tekenen zien we nu in Australie, Israel, Oostenrijk en Duitsland.

Uitsluiting is niet nodig. Hoezo zou iedereen een vaccin moeten hebben om deze crisis op te lossen?

Elk totalitair systeem is tot nu toe altijd gepaard gegaan met geweld en doden. Tegelijk houdt het nooit stand, omdat de ziel van de mens niet te beheersen is. Totalitaire beheersing van de massa wordt aangestuurd met behulp van leugens en angst. In deze tijd wordt hiervoor succesvol gebruik gemaakt van onzichtbare vijanden zoals; terroristen, economische crisissen, virussen, klimaat opwarming en straks waarschijnlijk buitenaards le wezens. Andere elementen zijn centralisatie van de macht in organisaties zoals; World Economic Forum, World Health Organisation, Europese Unie en enkele rijke bedrijven die alles bezitten. Voor meer informatie…

Ik heb nieuwe manieren van denken nodig.

Zo hebben we voortdurend nieuwe perpectieven nodig voor nieuwe situaties. De uitsluiting van ongevaccinneerden wordt vaak met de holocaust vergeleken, omdat we nog geen nieuwe taal hebben voor de huidige situatie. Het denken zal er toch altijd iets naast moeten leggen om tot nieuwe beelden en oplossingen te komen. Filosofen die in deze tijd en situatie passen zijn bijvoorbeeld Hannah Arendt, Matias Desmet, Jordan Peterson, Catherine Austin Fitts en Giorgio Agambe. Maar ook meer esotherische denkers, zoals Matias de Stefano, kunnen nieuwe denkbeelden brengen.

Het doel van de derde materiele dimensie is een innerlijke balans vinden tussen goed en kwaad

Het samenspel van de verschillende dimensies.

Ik kan er ook energetisch naar kijken en dan voelt het alsof er een strijd is tussen het slechte (controle) het goede (vrijheid). De groter wordende controle voelt dan als slecht. De energie dient te kantelen en dat gebeurt door actie te ondernemen in alle dimensies tegelijkertijd. Dat betekent voor mij afstemmen op het licht en grenzen stellen in de dagelijkse materiele wereld. Je kunt niet de wetmatigheden van de geweldloze vrije vierde dimensie toepassen op de gewelddadige energie in derde dimensie. Ik wil in alle dimensies vrijheid. Ik kan mijn ervaring en weten van de geweldloze vierde dimensie bijvoorbeeld gewoon ervaren en inzetten in een conflict of ruzie in de derde dimensie. Vanuit mijn perspectief vraagt de universele vooruitgang een mens die vecht en/of blijft staan voor zijn persoonlijke vrijheid. Dit kan af en toe met geweld gepaard gaan.

Of mijn verhaal nu waar is of niet maakt mij niet uit. Dit is het verhaal wat zich in mij afspeelt. Vanuit dit verhaal  denk, voel en handel ik. De volledige integratie van de negen dimensies is een lange weg vol verwarring en twijfelloosheid.
 

Geweldloosheid en woede in deze tijd.

Tot nu toe kan ik de soms opkomende woede innerlijk dragen. Ik kan me echter ook voorstellen dat wanneer de beperkingen en het onrecht in mijn ogen toe gaan nemen er zich een verzet strijder in mij ontwikkeld. Iemand die roekeloos en helder een tegen reactie zal geven. Ik zie deze uitingen van geweld steeds meer toenemen op wereldniveau.

Bij mij zijn het tot nu toe energetische fantasiebeelden die waarschijnlijk voortkomen uit het collectieve veld. Dit spel van energie zal in de samenleving de komende tijd alleen maar heftiger worden is mijn idee. De balans is voor een groot deel deze energie voelen en dragen. Toch kan ik me voorstellen dat er op een gegeven moment actie vereist is.

Ik experimenteer met mijn energie door blogs te schrijven, in satsang te zijn met anderen en mijn impulsen te volgen. Zo is mijn plan op dit moment op een plek in de natuur gaan wonen, waarbij ik mijn leven bouw rondom localiteit, transparantie en integriteit. Ik kan mijn eigen vrije wereld maken.

Het onderdrukking van woede en vrijheid heeft een schaduw zijde. Het onderdrukt de levendigheid van de strijder en geeft ruimte aan mensen met slechte bedoelingen.

Een psychopaat zal niet door empathie veranderen, wel als er iets voor hem of haar lastig wordt.

In de hulpverlening met verslaafde criminelen word ik wel eens geconfronteerd met geweld. Ik ben dan geweldloos en de-escalerend tot een bepaald moment. Wanneer er een grens van het onredelijke is gepasseerd ontstaat er in een flits een enorme woede en helderheid in mij waarbij de tijd vertraagt en ik volledig en gedetailleerd passend geweld toe pas. Er is dan een krachtige onoverwinnelijke energie die bereid is om volledig het gevecht aan te gaan. Deze energie heeft het tot nu toe voor gezorgd dat het nooit tot een gevecht is gekomen. Dit is altijd ter bescherming van de geweldpleger, mijzelf en de mensen om mij heen. 

Geweldloosheid en niet voelen.

Als er iemand mister; alles laten zijn zoals het is ben ik het wel. Deze periode zet iets anders in mij aan en ik volg die energie. Ik zie het alles laten zijn zoals het is EN NIETS DOEN ook als een subtiel afweer mechanisme tegen volledig authentiek en vrij leven.  In de Nederlandse maatschappij worden; aanpassen, meelopen, harmonie, etc. gezien als hoge waarden. In andere landen zie ik meer strijdbare energieen. Ik voel dat de oneindige goedheid zich ook gereflecteerd wil zien in de materiele dimensie en dat dat gepaard kan gaan met het zetten van duidelijke grenzen.

Ik hou meer van de Jezus verhalen die de oppervlakkige rituelen in de kerk omver werpt en mensen uitnodigt om naar het werkelijke koningrijk van de vader te komen.

De natuurlijke uitingsvorm van geweld en geweldloosheid vergt een subtiel onderzoek

Ik denk dat het de moeite waard is om de behoefte aan geweldloosheid te onderzoeken. Is het afweer tegen conflict, een napraten van spirituele texten of is het werkelijk onthechte spiritualiteit?

Aanmelden met contact formulier

5 + 13 =

Stel hier je vraag