fbpx

In Focussen naar Essentie gaat de focus na een kort verhaal over iets in je leven naar een lijflijke sensatie die daarbij hoort.  Alle verhalen zijn dan al weg. Het gaat niet meer over de persoon die daar zit. Het gaat over de informatie die het lichaam geeft over die context in je leven in dit moment. We volgen samen hoe wonderlijk het lichaam, denken en voelen dit zelf uitwerkt. Wat jij bent is het waarnemen en dat wat daarin gebeurt. De ervaring is dat alles zichzelf ontvouwt.

Wat me opvalt is dat het systeem zich steeds meer naar waarheid en transparantie beweegt wanneer er niets in de weg wordt gezet.

Bij de Autenticiteitcirkel gaat het ook om jouw ervaring in het moment. Hier is er vooral het waarnemen wat in contact zijn is. Waar of hoe ervaar jij contact? Je naam en je levensverhaal worden snel maskers die het contact in de weg zitten. Je levensverhaal zegt me niet veel over wie je bent.

Na de eerste kennismaking vallen de beleefdheidsnormen weg. Wanneer je in het moment voelt en deelt is er geen norm, naam of levensverhaal nodig. Het mag er zijn, maar meestal is het een afleiding van wat er werkelijk is. Elkaar groeten is welkom en hoeft niet. Huggen? alleen als je het voelt. Volg seconde voor seconde je behoefte en gedachtes. 

Ik ben vooral geinteresseerd in de subtiliteit van je ervaring NU. Kun je volledig aanwezig zijn met mij en anderen? Wanneer wordt het spannend en heb je een neiging om uit te checken? Hoe ervaar je het contact met jezelf, mij en anderen? Ervaar je de ziel van jezelf en anderen?

Focussen naar Essentie en Authenticiteitcirkel zijn beiden gebaseerd op niet doen. Door de ervaring in het hier en nu te proeven en te verdiepen valt de persoon weg. Er is alleen ervaren en daarin komt vanzelf  de conceptloze aanwezigheid op de voorgrond staan. Van daaruit zie je hoe de persoon en de wereld worden opgebouwd, terwijl jij tijdloos niets bent.

In werkelijk contact ontstaat er een totale vervulling en eenheid. Het voelt aan als een non duale essentie

Wanneer je vertraagt valt alle inhoud weg en ontdek je de essentie van jeZelf als ruimte, leegte, verbinding, liefde, kracht, onschuld, compassie en DAT waarin het ontstaat. Er zitten zoveel lagen in je ervaring en functioneren. Het doel is wat mij betreft jeZelf op al die lagen kennen en totaal flexibel worden.

Wanneer ik met iemand ben word ik zoals diegene. Ervaart iemand zich als leegte, ervaar ik mezelf als leegte. Ervaart iemand zich als verkrampt persoon, dan ervaar ik verkramping in mijn lichaam. Vertelt iemand een verhaal, vertel ik ook een verhaal. Is iemand stil, ben ik ook stil. En soms blijf ik stil als jij een verhaal vertelt. Dat kan eerst ongemakkelijk zijn, maar uiteindelijk kom je bij wie je werkelijk bent. Ik ben vooral geinteresseerd in wie jij nu bent voorbij alle verhalen..

Hoe is het om jou te zijn in dit moment? In mijn ervaring ontstaat een relatie in elk moment opnieuw. Een langdurige zorgzame relatie vindt plaats in dit moment. Nu, nu, nu, nu …

[wysija_form id=”2″]

Share This
Stel hier je vraag