Het doel van mijn leven is het ervaren van alle mogelijke percepties en dimensies. Dit gebeurd door een oneindige cyclus van expressie geven, experimenteren, integreren en transformeren. Verlichting is hierin een belangrijk stilte punt en zeker niet het einddoel.

Er is meer dan verlichting

Het dagelijkse leven in tijd en ruimte is niet meer dan een dimensie. Ik zie het dagelijkse leven als een dimensie waarin ik een roeping kan kiezen en door daar verantwoordelijkheid voor te nemen kom ik steeds in andere ervaringen. Een bijeffect is een verhoogde emotionele balans.

De roeping op zichzelf is niet eens zo belangrijk

Het is voor mij duidelijk dat ik in een maatschappij leef die weer aan een grote verandering van waarden toe is. Net zoals dit al vaker in het verleden is gebeurd. Steeds meer mensen lijken vervreemd te raken van de essentie van het leven, omdat de culturele waarden niet meer overeenkomen met hun authentieke verlangens en impulsen (langdurige zorgzame relaties, contact met het lichaam en het herkennen/volgen van een droom/roeping).

Een roeping volgen brengt richting en een mogelijkheid om innerlijke harmonie te verwerkelijken

Na mijn avontuur met het OpenUP festival en de intrede van de coronacrisis heb ik het laatste jaar veel nagedacht wat mijn (vernieuwde) rol kan zijn in dit geheel. Waar ik uitkom is dat ik, naast het blijven werken met dak en thuisloze mensen, met de principes van de wet van aantrekking een droomcirkel kan vormen waarin we elke week een wereld visualiseren vanuit onze diepste verlangens. Dit geeft goede energie in het moment en een afstemmingslijn in het dagelijkse leven. Het zet ook andere dimensies in het universum in beweging. De materiele dimensie is een zichtbare dimensie, maar er zit nog een hele wereld van onzichtbare intentie achter.

In de authenticiteitcirkel is elk gedrag welkom en dragen we dat als groep. Vaak blijkt dat dit in de maatschappij niet kan en dit een innerlijke conflict veroorzaakt waardoor er allerlei soorten van twijfel en zelfafwijzing ontstaan. Dit zit vervolgens in de weg van het jezelf ervaren als vrij en Goddelijk, omdat er van alles onderdrukt moet worden. 

De droomcirkel is een uitbreiding van de methodes die ik al heb laten ontstaan. Zo gaat mijn creatieve spirituele kunst proces stap voor stap. Spiritualiteit zou zich net zoals alles voortdurend moeten vernieuwen en aanpassen. Het blijven hangen bij de Veda’s of andere oude inzichten is wat mij betreft niet meer genoeg. Wetenschap bevat ook een magische taal en daarmee kun je ook steeds beter meditaties en andere beoefeningen vormgeven. Alles beweegt altijd naar een volgende stap.

Mijn ontwikkeling gaat traag en vooruit

Door eerst te ontwaken met de Compassievolle Inquiry en daarna jezelf volledig in te brengen in de Autenticiteitcirkel wordt het mogelijk gezamenlijk te gaan dromen over een nieuwe Goddelijke maatschappij. Dit is een maatschappij waar ieders authentieke impulsen welkom zijn, waar je als persoon in onschuld en wijsheid jezelf expressie kan geven. Dit betekent niet dat je alles kunt doen, maar wel dat je alles kunt verwoorden en je openstaat voor de impact die jouw expressie heeft op anderen. Er is een sfeer van gelijkwaardigheid, openheid en onderzoek. Een dergelijke maatschappij brengt iedereen dichter bij zijn of haar persoonlijke zelf en daarmee bij het Goddelijke. Onderdrukking leidt naar schaduw en schaduw leidt naar slaap. Een Goddelijke maatschappij is wakker in het licht en het donker.

Dromen is een vorm van herinneren en daarmee je richting vinden

Een droomcirkel is een cirkel waarin iedereen om de beurt een aspect verwoord van zijn of haar ideale maatschappij. Dit verwoorden gaat net zo lang door totdat alles is gezegd. In de praktijk kan dit een uur of langer duren. Door elkaar te horen ontstaat er een gevoelsbeeld en een community doel. Na dit dromen zou je als groep of als individu acties kunnen formuleren. Deze acties breng je mee het dagelijkse leven in. Ook al weten anderen niet dat je dit beoefent kun je toch zo met de steun van een groep gelijkgestemden “guerilla acties” uitvoeren voor een betere wereld. Het gaat erom dat je op een ontspannen manier in contact met het oneindige veld van mogelijkheden aandacht besteedt aan jouw idealen en zo het universum en de cultuur in beweging zet. Er ontstaan vanzelf allerlei veranderingen in je directe omgeving die je als groep niet had kunnen bedenken of initieren.

Ik merk dat de wet van aantrekking een oplossing is voor de problematiek op wereldniveau. Door mijn droom af te stemmen op de wereld lever ik een bijdrage aan een oneindige transformatie van het universum. Hoe meer mensen deze kracht van manifestatie inzetten voor het geheel, des te beter het geheel wordt.

De wet van aantrekking heeft verschillende principes die ik op de pagina Ik ben creator heb beschreven. Zo zou je elke community kunnen vormgeven. Ik zie voor me dat er wekelijks duizenden van deze droomcirkels werkzaam zijn en we zo ons leven en de maatschappij vormgeven. Dus niet alleen passief mediteren en zijn met wat er is, maar ook actief vormgeven met intentie en actie.

Langzaam en zeker zal er van de bottom up een andere maatschappij ontstaan

Stel hier je vraag