alexgreyVerlichting en geluk komen voort uit de ontwikkeling van het zenuwstelsel. Door het steeds subtieler verwerken en ervaren van impulsen ontstaan er rust en vertrouwen. Lichaamswerk kan hierbij helpen. Lichaamswerk brengt de aandacht in de ervaring en zoekt de mogelijkheden en grenzen op van het lichamelijke ervaren. Lichaamswerk brengt je in contact met de potentie van het menszijn.

Ik heb ervaring met; verbonden ademen (oa holotropic, transformational, rebirthing), dans (oa trancedance, biodanza, moderne dans en vijf ritmes), focussen (Eugene Gendlin), osho meditaties (dynamic, kundalini, nada brahma), zenmeditatie, somatic trauma healing, aum meditatie, ayuhuasca, bio energetica, mediumschap (mentaal en trance) en zweethutten.

Een mens heeft over het algemeen beperkte beweging en adempatronen. Deze patronen zijn direct gekoppeld aan het denken en voelen. Door anders te bewegen en te ademen ontstaan er ook andere gevoelens. Wanneer we spreken over gevoelens hebben we het meestal over een paar basis gevoelens zoals boosheid, angst, verdriet, etc, maar er zijn honderden gevoelens die we nooit benoemen. In lichaamswerk ontdek je een rijkheid aan gevoelens. Meer voelen is de toegang naar essentie.

Superinspanningen.
Door het lichaam in een staat van stress te brengen komen er krachten vrij die in het dagelijkse leven nauwelijks worden aangesproken. Wanneer je door een oppervlakkige laag van luiheid en vermoeidheid heen breekt is er een enorme levenskracht in het lichaam die voelt als onoverwinnelijk en krachtig. In de aum meditatie gebruiken ze de term ‘second wind’ voor deze kracht die vrijkomt tijdens een superinspanning. Een superinspanning is bijvoorbeeld tien tot twintig minuten op de plek rennen met je armen omhoog en tegelijk een lied zingen. Superinspanning is een wilsinspanning die tot een lichamelijke uitputting leidt waarbij verschillende fases van energie doorbraken plaatsvinden. Dit soort lichaamswerk gebeurt vooral door een wil van buitenaf (een leraar of een meditatiestructuur), omdat de eigen wil de neiging heeft om het op te geven wanneer het moeilijk wordt. Door tot het uiterste te gaan en de bijna onbeperkte lichamelijke kracht te ervaren ontstaat er een rotsvast vertrouwen in het lichaam en daarmee het leven.

Ik ben een keer twee dagen verdwaald in de bergen van India. Zonder eten en drinken heb ik toen de hele dag bergen opgeklommen en afgedaald. Tijdens deze zoektocht ontstond totale uitputting en telkens weer een enorme energie uitbarsting waarmee ik bergen op kon rennen. Na deze ervaring weet ik dat de normale moeheid in het dagelijkse leven een zeer oppervlakkige moeheid is.

Contact.
Ons lichaam is zo gemaakt dat het voortdurend de omgeving aftast op gevaar. Met name het beoordelen van andere mensen is een subtiel ingebouwd mechanisme. Het aangaan van contact is een enorm stressvol gebeuren. inmiddels is bekend dat er een sociaal zenuwstelsel is wat in directe verbinding staat met het primaire overlevingsmechanisme in het lichaam wat de vecht, freeze en vlucht reactie veroorzaakt. Er zijn ‘sociale meditaties’ zoals biodanza en de aum meditatie die het contact maken met een ander stimuleren en je alle mogelijke emoties in contact laten voelen. Je leert hierdoor jezelf uit te drukken en om te gaan met dingen zoals afwijzing, behoeftigheid, verliefdheid en afkeer.

Stress.
Angst komt voort uit een overlading van het zenuwstelsel van prikkels. Door het lichaam bloot te stellen aan onbekende stressvolle ervaringen leert het lichaam en geest mechanisme zich te handhaven in dergelijke omstandigheden. Een zweethut is bijvoorbeeld volledig donker en het wordt heel heet. Door dit meerdere malen te doen leer je omgaan met angst, hitte en pijn. Het drinken van ayuhuasca kan ook heftige stress met zich meebrengen, omdat er geen controle meer is na het innemen van het drankje. Wanneer de werkzame stof wordt opgenomen in het bloed ontstaan er allerlei hallucinaties en gevoelens die het lichaam vreemd zijn.

De kern in lichaamswerk en het leven is dat elk vechten tegen de ervaring de stress en angst verhoogd. Overgave aan het lichaam en het leven is de enige weg naar liefde en geluk.

Ook de ‘stop’ oefening die onder andere in de dynamic meditatie zit is een vorm van stress. Het is hierbij de bedoeling dat wanneer je ‘stop; hoort je helemaal blijft staan, zitten of liggen zoals je op dat moment bent. Elke aanspanning van de spieren, de richting van je blik, stand van je arm, etc blijft enkele minuten zoals het is. Omdat je normaal gesproken niet een dergelijke houding bent ontstaan er allerlei inzichten en lichamelijke uitputting.

Aanraking.
Aanraking is een primaire behoefte van de mens. Het lichaam ontlaad spanning door het contact met de ander. Dit is ook wat er gebeurt tijdens sex. Het klaarkomen is een ontlading van opgeslagen spanning/energie. Massage brengt vaak ook gevoelens van intimiteit te weeg, maar belangrijker is nog het voelen van het lichaam. Er wordt doorgaans veel energie geblokkeerd door een teruggehouden expressie. Deze terughoudendheid slaat zich o in de spieren waardoor er spanning ontstaat. Massage helpt om deze spanning te ontladen en weer ruimte te krijgen tussen de cellen en daarmee de geest.

Andere dimensies.
Hoe meer de aandacht in het lichaam gaat hoe meer waarnemingen er ontstaan. De kern is dat de buitenwereld een ervaring in het lichaam is. Dus alles is daar te ervaren en alle waarneming komt voort uit het lichaam. Ervaren van eenheid, bovennatuurlijke intelligentie en andere dimensies zijn niet vreemd bij vormen zoals satsang (samenzijn met een leraar), mediumschap en het gebruik van ayuhuasca.

Mijn ervaring met lichaamswerk is dat het mijn gevoelsleven en ervaring heeft vergroot waardoor ik vrijer reageer op de omgeving. Er ontstaat een betere zelfregulatie. Vanuit het meer voelen ontstaat zelfregulatie met een zekere rust en vertrouwen. Door te zijn met de ervaring ontstaat er ruimte voor het ervaren van subtielere lagen. Dit is allemaal zenuwstelselwerk. Ergens ontstaat er een ‘kennendheid’ die in verband wordt gebracht met verlichting en zelfrealisatie. In mijn ervaring zijn dit lichamelijke processen. Het denken zie ik ook als een vorm van lichaamsenergie. Wanneer dit denken zijn basis krijgt in het voelen ontstaat er evenwicht en werkelijk realisme. Je ziet de dingen zoals ze zijn.

Stel hier je vraag