Van alle vormen die ik aanbied heb ik op dit moment het meest met Embodied Satsang. In deze vorm schenk ik jou het kado van Zelfrealisatie. De vraag is alleen; kun je het aannemen? Zelfrealisatie is de kern van Fundamenteel Welzijn en het zal zichzelf alleen realiseren wanneer er een diepe liefde en commitment is vanuit jou. Een niet te stoppen impuls en nieuwsgierigheid naar wat je bent, waarheid, het ultieme geluk, de bron….

Vanuit de directheid van wat je bent ontstaan alle andere vormen van authenticiteit, manifestatie en viering van leven.

Het ultieme geluk van Zelfrealisatie is niet een gevoel of een gedachte. Het is de eenvoudige Kennendheid van jezelf als het absolute. God, Niets. Wanneer dat zich gerealiseerd heeft via het lichaam, denken, voelen en essentie is er niets meer te doen. Geen zoektocht en geen twijfel. Het leven wordt dan vanzelf een viering.

Wat heeft jouw interesse? Wat wil jij echt? Wat is je hoogste impuls?

Geluk is wat je bent.
Geluk is inherent en natuurlijk voor ons. Onze natuurlijke staat is de uiteindelijke volheid van Bewustzijn. Omdat dit al het geval is, is het enige wat nodig is het gewaar worden van het feit dat het reeds zo is. Het is dus een ontdekken van wat al aanwezig is. Dit wordt Zelfkennis (of Zelfreaisatie) genoemd.

Het verlangen naar vrijheid en geluk komt voort uit ons diepe weten dat we geluk en vrijheid zijn. Het is niet genoeg om het denken tot rust te brengen met ademhalingsoefeningen of andere technieken. Er dient een grondig innerlijk onderzoek plaats te vinden. Dit onderzoek kun je doen door texten te bestuderen, door vraag en antwoord met een leraar of (met een leraar) in stilte te zijn.

Het proces.
1. Het begint met het horen dat er zoiets bestaat als Zelfkennis/Zelfrealisatie/Ontwaking/Verlichting.
2. Vervolgens ontstaat er een liefde of nieuwsgierigheid ernaar.
3. Dan een ontmoeting met het Zelf.
4. Dan de volledige realisatie als het Zelf.

Drie vormen van overdracht.
1. Spontane situatie met vraag en antwoord met een leraar (satsang).
2.Bestuderen en becommentarien van oude geschriften van leraren.
3.Energetische overdracht (in stilte).

Verwijzingen.
1. Handelingen toegewijd aan het Allerhoogste en gedaan zonder verlangens, zuivert denken en voelen. Ze bevorderen bevrijding.
2. Voortdurende natuurlijke meditatie, zoals het gelijkmatig stromen van een rivier is beter dan onderbroken meditatie.
3. Evenwichting rusten in het ware zijn, ontbloot en verstoken vn gedachtes, i de hoogste vorm van toewijding. Het komt voort uit de kracht van meditatie.
4. Denken en voelen worden vredig door het beheersen van de adem. Door eenpuntige gerichtheid worden denken en voelen vernietigd.
5. De geest is een bundeling gedachten, ahankelijk van de ik-gedachte. Besef dat geest de ik-gedachte is.
6. Waar komt de ik-gedachte vandaan? Wanneer men dat onderzoekt, verdwijnt ze. Dat is zelfonderzoek.
7. Wanneer de ik-gedachte omkomt, wacht er een ander IK.
8. Lichaam, zintuigen, levenskracht, intellect en onwetendheid ben IK niet. Deze sluiers hebben geen gewaarzijn en zijn onwerkelijk. IK ben het ene werkelijke.
9. Het verschil tussen God en individu is alleen maar in naam en vorm en intelligentie. Hun werkelijke natuur is gelijk aan het Absolute zijn.
10. Wanneer het waarnemen van naam en vorm verdwijnt, is daar de ontmoeting met het Zelf. Dit is de ontmoeting met God, want God en het Zelf zijn een en het zelfde.
11. Omdat er geen twee zelven zijn, is het verblijven in het Zelf het zien van het Zelf. Er kan slechts het zijn van het Zelf zijn.
12. Wanneer je ware aard bekend is, is daar het zien van het Zelf, onverwoestbaar, ongeboren, alomtegenwoordig. Dit is ononderbroken bewuste gelukzaligheid.
13. Wie zijn wezenlijke natuur heeft gevonden, ervaart hier en nu gelukzaligheid voorbij ideeen over gebondenheid en bevrijding.

Stel hier je vraag