De gouden wereld is een perspectief

Vandaag is er een moment onprettige leegte. Voor mij is dat altijd een signaal dat er een identificering is met iets in het lichaam, denken en voelen. Door er hallo tegen te zeggen en er een minuut mee te zijn transformeert het naar non duale ruimte en het weten van mijzelf als het Absolute. Het Absolute is iets raars, ik ben het, het is onkenbaar en de kennendheid ervan dringt door in hele ervaring van lichaam, denken, voelen en essentie. Zo gaat het elke seconde.

Alles is in dit moment te vinden

In deze helderheid is er een bewuste identificatie mogelijk met het lichaan, denken en voelen (de persoon) vanwaaruit ik in relatie ga met anderen en de wereld. De relatie is uiteindelijk een aanwezig zijn in commitment, nieuwsgierigheid en het verwoorden van wat er in me leeft in het moment. In het persoonlijke gebied is er ook altijd het thema van zingeving. Na veel onderzoek komt dit ook tot een eenvoudig hoogte punt. Wat er over blijft is dat het volgen van mijn hoogste lijflijke sensatie en/of hoogste gedachtestroom in het moment zingeving vanzelf vormgeeft. Vernieuwing en levendigheid komen voortdurend uit de schaduw.

 

Stel hier je vraag