Wat is een spiritueel leraar?

Vragen om hulp is onderdeel van de weg

Ik ben zelf vijf jaar in onderricht geweest bij twee spiritueel leraren en heb hier veel aan gehad (Prajnaparamita en Isaac Shapiro). Ik ben hen oneindig dankbaar voor hun wijsheid en geduld. Daarnaast heb ik als hobby jarenlang diverse andere leraren via youtube en boeken bestudeerd. Iedere leraar heeft naar mijn mening het zelfde inzicht en uit dit op zijn of haar eigen wijze.

De leraar zal lesgeven op de manier waarop hij of zij tot helderheid is gekomen

Inmiddels geef ik zelf les en heb ik een behoefte om het (beladen) begrip spiritueel leraar te verhelderen, zodat iedereen er gebruik van durft te maken. Er zijn veel schandalen rondom leraren en andere autoriteiten en dat geeft een angst en skepsis aan het begrip spiritueel leraar.

Ook een foute leraar brengt je bij jezelf.

De hele reis ging bij mij om zelfstandig worden en twijfelloos realiseren wat ik ben. Er zit dus een psychologisch deel en een transpersoonlijk deel in de weg naar Zelfrealisatie.

In jou zit de pure helderheid van het onderscheiden en weten. Dat is je innerlijke en tevens werkelijke leraar.

Volg en vertrouw dat wat het meest levendig is in jou. Dat is de hoogste waarheid

Het guru principe

De werkelijke leraar is het guru principe; de natuurlijke intelligentie van het universum. Het (gedeeltelijk) verwoorden van deze intelligentie leidt naar guru-schap. Concreet gaat het meestal over het verminderen van lijden en het aanleren van een mind set om – in overgave – mee te bewegen met de ontvouwing van het geheel.

Pas als de ziel naar de uitgang van de wereld van het lijden begint te zoeken, zal de innerlijke guru jou naar een uiterlijke guru leiden. De uiterlijke guru is tijdelijk en dient om de innerlijke guru te activeren en helder te maken.

Het guru principe vanuit perspectief van Zelfrealisatie is een heldere intelligentie die de geest of ziel leidt naar de Ultieme of Absolute waarheid. Deze waarheid wordt ook wel Dat of het Zelf genoemd. De persoonlijke geest kan zich via het lichaam, denken en voelen realiseren als het onpersoonlijke DAT.  DAT is voorbij de ervaring van bewustzijn, lichaam, denken en voelen. Het is het allerhoogste en tegelijk het allereenvoudigste.

Een goede leraar past zich aan de leerling aan

Iemand

1. Een spiritueel leraar is iemand die het guru principe ervaart en kan verwoorden. Hij of zij verwijst naar DAT wat jij bent (het allerhoogste) en hoe je dat als mens in de wereld leeft. Een spiritueel leraar vertelt over zijn of haar directe ervaring.

Een spiritueel leraar bouwt een podium voor zelfonderzoek en geluk

Iets in jou

2.Het guru principe is iets in jou wat onder andere op een fijnzinnige manier onderscheid maakt in wat jij bent en wat jij niet bent. Wat juist is en wat niet. Het filtert informatie uit het dagelijkse leven en streeft voortdurend naar waarheid. Dit zou je de innerlijke leraar of het innerlijke weten kunnen noemen. Hoewel de waarheid altijd aanwezig is, wordt het niet altijd gezien of herkend. Hiervoor heb je een subtiel onderscheidingsvermogen nodig.

Het is als een zwaan die, wanneer je melk met water vermengt, de melk uit het water filtert tijdens het drinken.  Zo kan iemand met een subtiel waarnemingsvermogen de Ultieme waarheid onderscheiden van al het andere.

Je hebt iemand nodig die je laat zien dat je niemand nodig hebt om jezelf te realiseren

Er is in het begin van de relatie tussen de leraar en leerling afhankelijkheid. Een leerling wil leiding, totdat er innerlijke leiding wordt ervaren. De relatie wordt steeds evenwichtiger en is uiteindelijk gelijkwaardig.

In de aanwezigheid van de leraar is er geen enkele houvast, hierdoor kom je bij jezelf. In het conceptualiseren en het zoeken naar verlicht gedrag ontstaat verwarring, omdat alles een tegendeel heeft. Verlichting is jezelf realiseren als niets en als alles (het Absolute).

Het Absolute is perfect om niets. Dat is een directe ervaring. De mens (en dus de leraar) is nooit perfect en zal onophoudelijk streven naar volmaaktheid. Het perfecte (non duale) en het imperfecte (duale) zijn twee verschillende niveaus die elkaar voortdurend beïnvloeden.

Geef jezelf over aan het guru principe, niet de leraar.

Mijn ervaring is dat het goed werkt om de diverse boodschappen van leraren goed te bestuderen en lichamelijk in het dagelijkse leven te (be)oefenen. Hoe zit de geest in elkaar? Wat is essentie? Wat is ik ben? Wat is Zelfrealisatie? Wat betekent het om te leven vanuit ik ben, essentie?

Ik ben tot een aantal (praktische) conclusies gekomen om geluk en waarheid te ervaren. Naast het innerlijk transformeren van lijden is contact een belangrijke ingrediënt in mijn teaching. Mijn inzicht en ontvouwing op het gebied van het verspreiden van ontwaking en groei is dat alle wijsheid in de groep is. Wanneer iedereen zijn of haar kennis inbrengt ontstaat er een integrale wijsheid die ons allemaal verder brengt. Dat zie ik als de nieuwe verlosser, de nieuwe dimensie of de nieuwe religie. De groep in al haar verscheidenheid.

De aanbidding van de leraar houdt je uiteindelijk weg van Zelfrealisatie

Hoewel ik ook ervaar dat hoe meer iemand zich aan mij overgeeft het guru principe beter tot uiting komt. Vandaar het woord uiteindelijk. Uiteindelijk blijft alleen jeZelf over.

Nadat je alle leraren hebt ontmoet, alle meditaties hebt beoefend en alle boeken hebt begrepen kom je bij ‘jeZelf’. Dan is je zoektocht klaar en leef je vanuit de kracht van aanwezigheid.

Hieronder enkele leraren ter illustratie. 

Aanmelden met contact formulier

5 + 1 =

Stel hier je vraag