De hoogste vorm van moraal is dat jij je eigen regels maakt.

Vanuit een oogpunt van non duale Essentie is er geen goed en fout. Je ervaart jezelf als tijdloze stilte of liefde.

Vanuit het oogpunt van de Persoon in een Wereld is er wel degelijk sprake van goed en fout. In oosterse religies worden goed en fout vervangen door ontwetendheid en verlichting, waardoor er geen goed en fout lijken te zijn. En omdat in deze periode de oosterse religie een belangrijk onderdeel is van ons spirituele new age denken lijkt er een soort verwarring te ontstaan over de woorden goed en fout. Het is in new age kringen spiritueel correct om te zeggen dat goed en fout niet bestaan. In de bijbel is dit onderscheid juist erg belangrijk. Misschien is het behulpzaam om hier eens iets dieper naar te kijken.

Voor mij is het lichaam de kern van onze perceptie. Het lichaam is de bron van lijden en verlichting. Vanuit een lichamelijk standpunt voelt het toedienen van pijn slecht en het toedienen van genot goed. Dit principe dringt door in onze maatschappelijke regels. Wanneer je iemand pijn toedient door bijvoorbeeld geestelijk of fysiek geweld is het normaal dat je daarvoor gestraft wordt. Wanneer je genot geeft is de kans groot dat je een beloning krijgt. Het pijn en genot principe is de onderliggende kern van onze moraal en ons rechtssyteem.

Het goede is dan zoiets als een situatie voor jezelf, anderen, dieren en planten organiseren waarin er zo min mogelijk pijn (=lijden) is en zo veel als mogelijk duurzaam genot (= welzijn). Duurzaam betekent dat er nu en in de toekomst genot is. Kortstondig genot gaat vaak ten koste van duurzaam genot, maar dat hoeft niet perse.

Consumeren we de aarde kapot om nu genot te hebben ten koste van het genot van onze nakomelingen? Dat is een centrale vraag in de milieu en opwarming van de aarde discussie.

In het genot nastreven is het bewust iemand of iets pijn doen een grens (onderdrukken, uitbuiten, gebruiken, etc,).

Om het gesprek over goed en fout concreet te maken zou je voor jezelf twee situaties kunnen beschrijven; 1.waar je heen wil (het goede) en 2.waar je niet heen wil (het foute). Wanneer je dat hebt beschreven kun je bewust wegbewegen van dat wat je niet wil en bewust toewerken naar dat wat je wel wil. Goed en fout krijgen hier een regulerende werking in je leven.

Ik heb mijn leefregels beschreven in deze blog. Het is niet mijn bedoeling om jou te overtuigen van mijn wereld beeld. Al mijn texten zijn een delen van mijn belevingswereld, zodat jij kan nadenken en voelen hoe jij jouw wereld in elkaar zou willen zetten. Je bent vrij in een wereld zonder regels. De vraag is; wat je met deze vrijheid?

[wysija_form id=”2″]

Stel hier je vraag