fbpx

Het start met jezelf realiseren als God en dan ervaar je de liefde in je relaties

Er zijn meerdere manieren om bij de realisatie van jezelf als God te komen. Bentinho gebruikt hier het vergeten van alles 2-5 seconde. Mooji heeft het symbool van al je gedachten en gevoelens (mind) achterlaten voordat je de ruimte in komt van zijn satsang. Ik gebruik het 10 minuten verblijven met je lijflijke sensaties (Focussen naar Essentie). Mantra’s zingen en andere rituelen waarbij het denken stopt brengen dezelfde ervaring. Jezelf ervaren als god of een vorm van eenheid zie ik als het beginpunt van leven in vrijheid. Dit stilte punt herinneren heeft zin, alleen al, omdat het een vorm van genot is.

De bron van lijden is de afwezigheid van verlangen

Ik was vandaag aan het nadenken over de Authenticiteitcirel. Wat is dat eigenlijk? Het heeft niet als doel om jezelf te realiseren als god, ruimte, stilte, etc. Het is het bewustworden en meebewegen op de collectieve en individuele herinneringsvelden. Zoals bij familieopstellingen waar je intuned op een systemisch veld van familie, organisatie of thema. In het afstemmen op dit soort gedeelde intelligentie zie ik dat heling en harmonie steeds weer de onderstroom is. Het dragen, uiten en volgen van verlangens geeft voldoening en geluk. Dat is het leven in dualiteit en dat is net zo goed een onderdeel van het leven als het verblijven in non duale verlangenloosheid. Ik zie dat mensen die een voorkeur voor het non duale ontwikkelen hun verlangens wegstoppen en ongelukkig worden. Je dient beide werelden en de wetten die erbij horen te kennen, anders ontstaat er een schaduwkant die vroeg of laat opbreekt.

Alles wat ik doe, realiseer en niet doe komt voort uit verlangen, verlangenloosheid hoort daar ook bij

Het ego is niet meer en ook niet minder dan een herinneringsveld van ervaringen uit het verleden. Een verinnerlijking van je relaties met je ouders is daar een groot onderdeel van. In de Authenticiteitcirkel komen al deze herinneringsvelden in contact met elkaar en wanneer we in de wij ruimte komen begint het zich uit te spelen. Dit kan allerlei onderdrukt materiaal wakker maken of iemand juist in die godsrealisatie brengen. Alles krijgt ruimte zoals het zich wil bewegen en uiten. Dat maakt het authentiek en eerlijk. Vooral avontuurlijk en spannend. En telkens weer zie ik dat het naar heling, helderheid en vrijheid beweegt. Ik heb dat in woorden vertaald als de behoefte aan langdurige zorgzame relaties. Deze behoefte of natuurwet geldt in de relatie met alles; mensen, dieren, planten, moleculen, planeten, sterrenstelsels, etc. Alles is verbonden vanuit een langdurige zorgzame relatie of liefde. De schaduw en niet liefde horen daar ook bij en het hele systeem komt vanzelf steeds weer tot rust als alles er voluit mag wezen.

Liefde is wat het universum doordringt en dat kun je ervaren in contact met anderen

Authenticiteitcirkel is een onderdeel of een manier om deze natuurwet te integreren in het samenleven van mensen. Het geeft een handvat om tot werkelijke community building te komen. Dit is een verlangen die ik veel mensen hoor uitspreken. In onze menselijke bewustzijnsontwikkeling zitten we in een fase waarin een sterke behoefte leeft van het wonen in bewuste leefgemeenschappen. Dit kan in groot verband of in familie verband. De vijf peilers zijn concreet, meetbaar en van ultieme helderheid om deze parel van samenzijn te faciliteren. Ik ken niets beters.

Door liefde te uiten ga je liefde ervaren

Share This
Stel hier je vraag