Het lichaam is direct in contact met alles. Dit contact is zo complex dat het niet te verwoorden is. Het lichaam is een geheel met de omgeving. Uit het lichaam en het contact ontstaat het symboliseren zoals; beelden, gebaren, taal en denken. Dit ontstaan kun je ervaren tijdens een focussessie. Zonder dat er een gevoel van doen is ontstaan er gedachtes, beelden, kleuren, gebaren, etc.

Op de een of andere manier heeft de mens de mogelijkheid om zichzelf vervolgens te verliezen in het denken en het contact met lichaam en daarmee de omgeving en anderen verliezen. Vooral in deze tijd van computers, mobiele telefoon, gamen en blowen is dit een werkelijk probleem, omdat bij elk onaangenaam gevoel er een snelle verdoving is.

Het denken vormt een gesloten systeem. Het is zelfs zo gesloten dat het kan leiden naar diep ongeluk en zelfs suicide. Het heeft de frisse lucht van het contact met het lichaam nodig om open te gaan.

Het gewaarworden van (vage) lijflijke sensaties is de weg naar verbinding en voelen. Het lichaam beweegt zich voortdurend in de volgende stap van het onbekende. Van deze levende intelligentie ontstaan steeds weer nieuwe gedachtepatronen en inzichten. Dit is voortdurend fris geeft energie en vreugde.

Wat me opvalt is dat het contact met essenties zoals liefde, leegte, ruimte, aanwezigheid een stimulerende werking hebben in het openen van het denken.

Een zelfde effect ontstaat in het werkelijke contact. Wat heeft nu contact met wat? Zit er een persoon in het lichaam? Of hebben we te maken met een ander fenomeen? Wat is dit contact wat zo direct is te ervaren?

Stel hier je vraag