Ik ben het absolute.

Uit psychologisch onderzoek van Daniel Kahneman komt het concept van twee ‘zelfen’ voort.

1.Er is een ‘ervarend zelf’ wat in het moment is en gebaseerd is op het voelen van emoties. Het geluk van dit zelf wordt positief beïnvloed wanneer er een intieme verbinding is met (enkele) mensen.

2.Er is een ‘herinnerend zelf’ wat gebaseerd is op een geconstrueerd verhaal. Het geluk van dit zelf wordt positief beïnvloed door gestelde en behaalde doelen.

Beide ‘zelfen’ produceren een ander idee van geluk in gelijke omstandigheden. In het zoeken naar geluk worden deze twee ‘zelfen’ vaak door elkaar gehaald.

Stel hier je vraag