Perceptie of waarheid?

Om de eenheid en liefde in de wereld te ervaren kun je alleen aan je innerlijke wereld werken. Werken is in dit geval ontdekken waar die eenheid en liefde in jouw lichaam en geestmechanisme zit. Het begint in het ervaren dat het lichaam en geestmechanisme autonoom werkt. Dat het zo gebouwd is door een langdurig proces dat het vanuit zichzelf weet hoe te overleven. Ademen, spijsvertering, zintuiglijke waarneming, celopbouw en afbraak, etc gebeuren vanzelf.

Wanneer jij alles innerlijk er kan laten zijn, laat je anderen, de wereld en het universum ook zijn zoals het is. Vanuit deze houding ontstaan liefdevolle handelingen en een berusting van jouw unieke positie in het geheel.

Of je nu zogenaamd maatschappelijk succesvol bent of niet maakt niet uit. Dat is niet de juiste maatstaf voor je natuurlijke staat. Jij bent zoals je bent en dat feit brengt je in de situatie waarin je nu bent. Kun je in deze situatie van je leven berusten?

Vanuit deze rust ontstaan allerlei percepties;
1. je kunt alles gaan ervaren als een harmonieus vanuit goedheid bewegend geheel.
2. een andere beleving is dat alles bestaat uit eenzelfde substantie; liefde, aanwezigheid, leegte.
3.een ander perspectief is dat elke verschijning uniek is en in directe verbinding staat met al het andere, waardoor het een eenheid is.
4.nog een beleving kan zijn dat alles een blok eenheid is zonder dualiteit
5…….

Ik zie Nederland als een voorbeeld van hoe een groep mensen op aarde voor elkaar zorgt. Er is niemand die uiteindelijk dakloos hoeft te zijn. Ook al ben je alles kwijt,  je krijgt een onderdak, zorg en een uitkering. Dat werkt allemaal via een belastingdienst, politiek, economie, hulpverlenende instellingen en allerlei andere factoren waar je een mening over kunt hebben. De kern die ik zie is dat het een zorgzaam stelsel is. Ik zou het ook kunnen zien als een vorm die voortkomt uit een imitatie van de natuurlijke staat. Het maakt niet zoveel uit, waar het omgaat is dat er in deze wereld waarin je leeft al een doordringen is van liefde en goedheid. Het ligt er maar aan hoe je kijkt. Daarmee wil ik overigens niet het lijden in Nederland ontkennen of milder maken.

Ik zie oorlogen, terrorisme en hongersnood als dwalingen van de geest. Een oorzaak van niet leven volgens onze natuurlijke staat.  Dat is er ook, de schaduwzijde, de niet verlichting. Deze kun je gebruiken om tot het besef te komen dat alleen Zelfrealisatie uiteindelijk iets kan gaan betekenen.

Zo is voedselschaarste bijvoorbeeld niet een gevolg van te weinig voedsel op onze planeet, maar een gevolg van een gebrek aan samenwerking en dus verbinding. In die zin is innerlijk werk het enige wat de wereld zal veranderen. Door de innerlijke goedheid te ontdekken en dit in contact te brengen met anderen zal wereld een zachte liefdevolle plek worden waarin er ruimte, voedsel en geluk voor iedereen is.

Realiseer eerst jezelf en dan kijk dan verder.

Stel hier je vraag