…een niet doen
…een instrument om iemands innerlijke wijsheid naar buiten te brengen.
…een lichamelijke manier om innerlijke ruimte, helderheid, vrede en energie te ervaren.
…een manier om een indringend lichamelijk signaal te begrijpen en te veranderen.
…een structuur om beter te leren omgaan met overweldigende gevoelens, in plaats van je hulpeloos te voelen bij de hevigheid van je emoties of gewaarwordingen.
…een bevrijding van overdreven vormen van zelfkritiek en innerlijke sabotage.
…een instrument om beslissingen te nemen of om je creativiteit te mobiliseren
…een subtiel proces dat nauw verweven kan raken met je wijze van leven.
…een eenvoudige vaardigheid die kan leiden tot eenĀ ervaringsgebied wat uitgebreid wordt tot een spirituele/religieuze dimensie
Stel hier je vraag