Essentie en Visualisatie

Er is een basketbal experiment uitgevoerd waarbij er drie groepen waren;
1.een groep die niet trainde
2.een groep die fysiek trainde
3.een groep die visualiseerde

Je raad het al. De derde groep had de beste resultaten.

Ik ben samen met iemand een praktisch onderzoek gestart om te kijken wat de combinatie van essentie en visualisatie brengt op het gebied van werk.

De achtergrond van dit onderzoek is dat we allebei een vermoeden en verlangen hebben om alleen te werken wanneer we zin hebben. Niet op vaste tijden, omdat het niet efficiënt is en de essentie/flow uit het leven haalt. Tegelijk vertrouwen we er niet helemaal op, omdat we ons niet volledig laten leiden door de organische stroom van werk. Dat uit zich in een angst en het idee dat wanneer we de structuur loslaten we niet meer in ons levensonderhoud kunnen voorzien.

Mijn ervaring is dat wanneer ik keuzes maak vanuit een non duale perceptie de stroom van denken en actie moeiteloos is. Er is een weten dat wanneer ik vanuit het onbewuste of het collectieve bewustzijn handel er complexe verbindingen worden gelegd. Er kunnen dagen van inactiviteit en inefficiëntie zijn en ineens is er een dag waarop weken werk wordt verzet. Het is dan alsof mijn intentie of verlangen iets op de achtergrond in werking heeft gezet en later tot resultaten komt. In het oplossen van problemen heb ik gemerkt dat wanneer ik de aandacht er op richt de situatie verandert. Het maakt niet zo veel uit hoe of wat ik doe als ik maar ergens mee begin.

Wat me steeds weer opvalt is dat er in essentie geen tijd is en gevoelens van ongeduld verdwijnen. Tijd wordt feitelijk. In essentie zijn er gevoelens van rust en compleetheid. Denken en handelen vanuit deze ervaring is vrij van de urgentie om te overleven, succesdenken of het harmonieus houden van relaties.

In essentie is er niets nodig en ontstaat er bij mij meestal geen impuls tot actie. Tegelijk zijn er in mijn dagelijkse leven allerlei situaties aan de gang. Deze kan ik in dit essentiële bewustzijn brengen door middel van visualisatie.

Ik herinner mij (de enige) twee visualisaties die ik heb gedaan en een grote impact op mijn leven hebben;
1. Veertien jaar geleden na een visualisatie over hoe ik de wereld zou willen zien kwam ik in aanraking met het eerste jaar OpenUP festival wat tot nu toe een belangrijke rol in mijn leven heeft en vele mensen heeft geïnspireerd. www.openupfestival.nl

2. Twee jaar geleden na het maken van een visionboard, wat ook een soort visualisatie is ben ik een training gaan samenstellen voor de hulpverlening. www.herstelgerichtluisteren.nl

De stappen waarmee ik experimenteer zijn;
1.Ik ga naar een non duale essentie
2.Ik laat de situatie waarin een keuze gemaakt dient te worden doordringen
3.Ik visualiseer vanuit het gevoel dat de situatie al af is zonder hechting aan het resultaat en de beelden van de visualisatie. De visualisatie zoals die bij mij gebeurt is een levendig beeld wat vanzelf in mijn geest ontstaat en in detail wordt uitgewerkt

Ik zie mezelf dezelfde werkzaamheden doen die ik al doe met het verschil dat de vaste tijden wegvallen. Vanuit rust en vrijheid fiets ik van de ene plek naar de andere plek. Het zijn allerlei verschillende groepen mensen waar ik mee werk op verschillende locaties in Amsterdam. Er is een gemak in het contact. Geen enorme dieptes en ook geen grote hoogtes. Simpel en eenvoudig. Ik ben niet bezig met geld. Het komt binnen en het stroomt weer weg.

4.Ik laat de situatie en de visualisatie los en laat keuzes ontstaan (in de loop van de tijd).

Wanneer je hier ook mee experimenteert hou me dan op de hoogte. Ik ben nieuwsgierig naar de uitwerking. Hieronder een soortgelijke visie (zonder visualisatie) van Mooji.

 

Stel hier je vraag