Eerst komt de ordening, daarna volgt de liefde

Bert Hellinger heeft het familieopstellingenwerk ontdekt en heeft veel ervaring opgedaan met het bestuderen van de zielsstroom en het geweten wat daaruit volgt. Er is een zielsbeweging, een collectief geweten en een persoonlijk geweten. Het geweten is lichamelijk instinctief en bestaat uit bepaalde ordening. Ordening bestaat niet uit vaste wetten of regels. Ze komt aan het licht, stap voor stap. Dat dingen in orde komen, in harmonie met iets dat alles draagt, dat noemt Bert Hellinger ordening. Het wordt echter nooit duidelijk wat die ordening precies is, we ervaren haar altijd bij benadering.

Mijn ervaring is dat er in de onderstroom van alle beweging een helende werking zit. Dat is waarschijnlijk de reden waardoor in opstellingen het geweten altijd naar een oplossing of heling toewerkt. Het is net als in een fysiek lichaam met trauma. De gestagneerde opeengehoopte energie moet ontladen worden om in je kracht te komen. Zo gaat het ook met het het collectieve en persoonlijke geweten. Alle geheimen, uitsluitingen en trauma’s dienen ontladen te worden. Dit kan alleen wanneer je jezelf als opsteller terughoudend opstelt en vanuit het lege midden werkt. Dit geldt overigens voor elk begeleidend werk. Geef ruimte aan dat wat alles beweegt.

Bert Hellinger zegt over het opstellingen werk dat de theorie van morfologische velden een deel verklaren, maar dat hij zelf uiteindelijk niet weet hoe het werkt. Hij weet alleen dat het opstellingenwerk de waarheid of situatie in het moment blootlegt. Het geheim van de weg is, dat je pas vooruit komt als je al het voorgaande achter je laat.

Het idee uit opstellingen is dat het collectieve geweten er eerst was en dat daarna het persoonlijke geweten is ontstaan. Beiden zijn weer ingebed in iets groters, de zielsbeweging met een eigen geweten.

Het collectieve geweten bestaat uit een aantal normen/behoeftes/bewegingen;
– iedereen hoort erbij (er is harmony wanneer alle geheimen en uitsluitingen weg zijn)
– het systeem creëert altijd evenwicht door niemand/niets uit te sluiten (uitsluiting in het verleden komt terug in toekomstige familie ervaring)
– rangorde is essentieel (diegene die voorgingen worden geëerd)
– het collectieve geweten komt voort uit de verbinding tussen broers, zussen, de ouders en hun broers en zussen, enkele voorouders en iedereen die wordt uitgesloten in deze reeks (ook anderen die iemand in dit systeem iets hebben aangedaan (daders) of er deel van hebben uitgemaakt (ex geliefden))

Het persoonlijke geweten bestaat uit drie normen/behoeftes/bewegingen;
– een persoon wil erbij horen (zo niet dan schuldgevoel wat vaak vertaald wordt in iets willen geven)
– een persoon wil evenwicht in geven en nemen (er is wederkerigheid in relaties)
– een persoon wil rangorde (het leven stroomt via de voorouders en het nu naar de toekomst)

Een persoon voelt het grootste geluk wanneer hij of zij bij de groep of familie hoort. Dit wordt gereguleerd met gevoelens van schuld en onschuld. Wanneer iemand buiten de groep of familie normen valt ervaart diegene dat door een lichamelijk gevoel van schuld of willen geven. Daarentegen voelt het erbij horen als onschuld en dat is het grootste geluk. Een mens doet van alles om bij de groep of familie te horen. Dit is dan ook een bron van verstrikkingen. Werkelijke vrijheid gaat voorbij het persoonlijke geweten.

Het collectieve en persoonlijke geweten werken elkaar tegen.
Vanuit het persoonlijke geweten worden soms dingen gedaan die ingaan tegen de ordening van het collectieve geweten. Dit is een bron van ongeluk. Er is nog een hogere ordening waarvan weinig bekend is. Daar ligt steeds de oplossing. De taak van familie opstellingen is wellicht deze hogere ordening steeds weer te ontsluiten en dieper door te dringen in de beweging van de ziel. De zielsbeweging gaat voorbij aan het collectieve en persoonlijke geweten. Het gaat voorbij de (weerstand van) de dood bijvoorbeeld. Vanuit de zielsbeweging komt de dood nooit te vroeg. De zielsbeweging heeft een andere ordening. De zielsbeweging in een opstelling is te herkennen aan de eerste impulsen van het lichaam van een representant of de ogen (wordt iets aangekeken of weggekeken).

Voorbeelden van ordening.
Er zijn allerlei herkenbare patronen in de waargenomen ordening tijdens familieopstellingen. Een ordening is bijvoorbeeld dat het collectieve geweten voorrang heeft op het persoonlijke geweten. Wanneer je de ordening niet eert dan komen pijnlijke patronen steeds terug;

1.De basis van een liefdesrelatie is dat beide personen iets van de ander nodig hebben. Een relatie bestaat dan ook uit het uitwisselen van liefde. Wanneer er een partner denkt dat hij of zij niets nodig heeft van de ander komt de relatie in gevaar. Ook kwetsingen worden uitgewisseld. Wanneer een partner de andere partner heeft gekwetst dan moet de gekwetste partner uit liefde de ander ook kwetsen (alleen minder dan hem of haar is aangedaan). Zo ontstaat er steeds weer evenwicht in de relatie.

2.Beide partners dienen eerst hun ouders volledig te nemen (erkennen/eren) zoals ze zijn voordat ze de liefde van en aan elkaar kunnen ontvangen/geven en deze liefde door kunnen geven aan hun kinderen. Wanneer de ouders op hun ouders gericht blijven, omdat hun behoefte van liefde niet bevredigd is, dan stroomt er geen liefde naar de kinderen en ervaren zij hetzelfde.

3.Een relatie heeft altijd een hoger doel. Meestal eerst het voortplanten. Maar in plaats van voortplanten of daarna is er ook een hoger doel wat de relatie verstevigd. Het kan zijn elkaar ontmoeten in de diepte van het leven wat rustig en sereen is en niet de passie kent van het begin.

4.Een relatie is altijd eindig en afscheid hoort dus bij een relatie. Het einde kan door scheiding of uiteindelijk door de dood komen. Een scheiding is niet te bevatten. Er zijn uiteindelijk geen concrete argumenten aan te wijzen voor een verbroken huwelijk.

5.Wanneer een gescheiden iemand een relatie krijgt is de orde dat de nieuwe partner de oude partner(s) en kinderen eert. Dat ze erbij horen. De oude partners maken ruimte voor de nieuwe. Wanneer de oude partners niet geëerd worden dan komt dit terug in de gezondheid of de zielsbeweging van de kinderen. Het familie geweten wil iedereen includeren.

6.Wanneer een gescheiden partner met kinderen een nieuwe partner krijgt zonder kinderen dan is er een onevenwichtigheid in de relatie. De nieuwe partner geeft namelijk meer, omdat hij of zij de zorg op zich neemt van de kinderen. Dit dient erkent en geëerd te worden.

7.Elke uitsluiting of geheim in het familiesysteem (vreemdgaan, verborgen kinderen, verzwegen abortus, onbespreekbare zelfmoord, incest, ontkende doodgeborene, etc.) komt in volgende generaties terug. Het familie geweten wil dat alle geheimen boven water komen en anders dat het evenwicht behouden wordt. Dan komt er kracht in het systeem. Er is geen goed en kwaad vanuit het collectieve weten, er is beweging.

8.De ouders zorgen voor zichzelf, als kind is dat niet jouw plek. Ook wanneer ouders iets verkeerds hebben gedaan in de opvoeding (incest of verwaarlozing) dan is dat een schuld die de ouders horen te dragen en niet het kind. Andere ordeningen; het oudste kind heeft meer verantwoordelijkheid voor de ouders dan de jongere kinderen. Wanneer deze orde niet gevolgd wordt faalt de hulp meestal of er ontstaat een onevenwicht in het systeem. De jongste is vaak de bemiddelaar of clown. De middelste moet vaak vechten voor de liefde.

9.Over de liefde naar de ouders.

Ik heb het leven van jullie gekregen. Jullie zijn mijn ouders en ik neem jullie nu zoals jullie zijn, als de juiste ouders voor mij. Ik buig voor jullie en laat jullie gaan. Voor alles wat ik verder nog nodig heb neem ik zelf verantwoordelijkheid.

Wanneer het kind de ouders eert komt het met zichzelf in het reine en kan dan van de ouders ook het andere nemen dat ze bieden. Wanneer jij of het kind ouders anders wil hebben, raak je in de war, wordt je gek. Veel eisen die aan ouders worden gesteld zijn sowieso idioot en kunnen zij nooit vervullen. De natuurlijke ordening is simpel; elk kind houdt van zijn ouders. Het is een almachtige magische liefde waarbij het kind denkt dat het door deze liefde te geven alles heelt. Het belangrijkste voor een kind is dan ook niet liefde krijgen, maar liefde tonen aan de ouders. Wanneer er haat is naar ouders, is er ook zelfafwijzing.

Als je een familieopstelling hebt gedaan en de verzoening met de ouders is voltooid, dan draaien de kinderen zich om, en blijven de ouders achter hen staan. De kinderen kunnen vrij naar voren gaan, de ouders kijken hen na. Dat is een hele mooie beweging.

10.Het leven komt uiteindelijk voort uit iets groters dan de ouders. Dit besef kan het makkelijker maken om de ouders los te laten en verbinding voelen met iets groters.

11.Een man is een man met een vrouw naast zijn zijde (die hem volledig neemt). Een vrouw is een vrouw met een man naast haar zijde (die haar volledig neemt).

Je kunt bij jezelf nagaan of deze ordeningen kloppen in jouw ervaring. Een nieuwe relatie bestaat uit het samen komen van twee families met alle voorouders, partners, kinderen, geheimen en daarmee geweten. Door alles te eren wat er is kan de liefde stromen en op een hoger plan komen. Het allerhoogste plan is de liefde waarbij twee zielen elkaar aankijken, elkaar vrij laten en daardoor verbonden zijn. Er is een weergaloze en tegelijkertijd eenvoudige diepte in dit contact.

Bert Hellinger kwam er zo ook achter dat wanneer hij als therapeut alles toeliet in liefde het hele systeem kracht kreeg. Door iets (een moord of moordenaar, holocaust of hitler) of iemand uit te sluiten gaat alles wankelen. De enige werkende interventie is alles includerende liefde. Werkelijke vrijheid is de beweging van de ziel volgen. Dit kan voorbij et collectieve en persoonlijke geweten gaan.

Ik heb in mijn leven drie opstellingen opgezet en tientallen bijgewoond. Wat mij duidelijk is, is dat het beeld wat neergezet wordt een projectie is van mijn innerlijke zielsbeweging op dat moment. Door het beeld volledig tot me te nemen en niet perse te snappen ontstond na een opstelling steeds weer een hernieuwde beweging in mijn leven. Ik snap het nog steeds niet. Ik neem alleen waar dat het werkt.

Mooie zinnetjes van Bert Hellinger.
Richt je innerlijk op en kijk naar buiten.
Biedt weerstand tegen zwakte en ga in je kracht staan.
Jij bent dood, ik leef nog een tijdje en dan kom ik ook (omgaan met verlies van dierbare).
Ik verkrijg inzicht door af te zien van willen weten.
Ik win aan effect en invloed door af te zien van macht.
Het zoeken naar schuld en oorzaken ontstaat uit de behoefte om pijn en verdriet te ontlopen.
Wanneer je je neerlegt bij het lot kun je verdriet hebben. Verdriet lost iets op. Dan kun je verder.

Stel hier je vraag