Essentie is geen object dat we ontdekken in ons innerlijke: het is onze Ware Natuur. De beleving en realisatie van Essentie is de centrale taak van spiritueel werk en spirituele ontwikkeling.

De verschillende Essentiële kwaliteiten
Hoe zou het zijn om toegewijd te zijn aan je eigen Essentie en meer in contact te staan met je eigen waarheid? Wanneer we ons afstemmen op onze innerlijke stroom van wijsheid en fundamentele goedheid, ontstaat er helderheid en moed om contact te maken met wat er is in onszelf en onze ervaring. Dit vraagt openheid, nieuwsgierigheid en moed om onze eigen gewoonten onder ogen te zien en te leven vanuit een moeiteloze staat van aanwezig zijn bij wat er is. Je leert te rusten in jezelf en je leert jezelf te ontmoeten en te kennen, ook in contact.

Essentiële ruimte.
Hoe zou het zijn om elke ervaring te verwelkomen en te laten zijn wat er is en om ‘ja’ te zeggen aan wat zich in jou wil ontvouwen? Als we deze Essentie ervaren voelen we ons open, ruim en vrij. Deze Essentie wist onze begrenzingen en zelfbeelden uit in de beperkingen van onze conditionering van het verleden. De vrije doorstroming van deze Essentiële kwaliteiten is nodig om je vrij en vervuld te voelen. Als je geen toegang hebt tot deze kwaliteiten kan je leven zwaar aanvoelen.

Essentiële kracht.
Als deze Essentie stroomt in ons lichaam voelen we ons krachtig, levenslustig en moedig. Deze Essentie geeft om het vermogen om met de uitdagingen en mogelijkheden van het leven om te gaan terwijl we ons krachtig, vermogend en enthousiast voelen.

Essentiële kracht is de moed om uitdagingen aan te gaan en je angsten tegemoet te treden. Het is het vermogen om een autonoom individu te zijn en het geeft je de kracht om afstand te nemen van de oude structuren die je binden en je eigenheid en je ontvouwen in de weg staan. Je voelt je vitaal, levendig en krachtig. Je pakt de koe bij de horens en je gaat de uitdagingen aan in je eigen proces en in de wereld rondom je. Het leven wordt een uitdagende reis als de Essentiële kracht in jezelf tot leven komt.

Essentiële Wil.
Als deze Essentie stroomt in onszelf geeft het een gevoel van innerlijke stevigheid, geworteld zijn en een gevoel van diepe innerlijke ondersteuning en gedragenheid. Deze kwaliteit stelt ons in staat om ons op ons ondersteund en op ons gemak te voelen en in contact te staan met ons Wezen te midden van het dagelijkse leven.

Het is een ontspannen vertrouwen wat ontstaat uit het contact met je eigen Wezen. Het is standvastig, gegrond, geduldig en het stelt je in staat om jezelf te engageren, discipline te ontwikkelen en moeilijkheden en uitdagingen te verduren.

Essentieel mededogen.
Als deze Essentie stroomt in ons lichaam voelen we ons omringd door vriendelijkheid, zachtheid en mededogen. Deze Essentie geeft ons het vermogen om onze innerlijke ervaring tegemoet te treden met liefdevolle vriendelijkheid en zachtmoedigheid.

Gaat over het vriendschap sluiten met je eigen pijn en lijden en je sluit vrede met jezelf en je persoonlijkheid. Het is het mededogen wat je in staat stelt om diep in je wonden af te dalen en jet mededogen heelt je pijn en je angst en weerzin tegen je pijn. Het is niet het emotionele medelijden, maar het stelt je wel in staat om mededogen en vriendelijkheid te ontwikkelen ten aanzien van anderen.

Essentiële vrede.
Als deze Essentie stroomt in ons lichaam voelen we een diepe vrede en een diep gevoel van intimiteit met onszelf, de ander en het bestaan. Deze Essentie veegt onze denkende en twijfelende geest uit en ons overmatig denken en het laat ons landen in de diepe vrede en rust.

Gaat over de ruimte van niet-weten en open zijn voor het mysterie van het leven. Het is de kwaliteit die je hectische gedachten tot rust brengt alsook de koortsachtigheid van je emoties. Het is de aanwezigheid van vrede en het toont je wat echt meesterschap is.

Essentiële vreugde.
Als deze Essentie stroomt in je lichaam voel je een gevoel van subtiele vreugde en lichthartigheid. Deze Essentie verlicht de zwaarte en zorgen van je hart en geeft je het vermogen om het leven te vieren en op een vreugdevolle manier in het leven te staan.

Het is de innerlijke zon die schijnt in jezelf en je in staat stelt om je leven op een lichte en vreugdevolle manier te leven. Het stelt je in staat om nieuwsgierig te zijn naar jezelf en het leven en het met open armen te omarmen. Het is de plaats waar je de zwaarte en ernst achter je laat en de depressieve zwaarwichtige stukken van jezelf en waar je de lichthartige onschuld opnieuw terugvindt in jezelf.

Van staat naar station.
Als je voor het eerst een bepaalde Essentiële kwaliteit ervaart is het net alsof je van iets nieuws proeft, je een blik werpt op een heel nieuwe werkelijkheid en je iets unieks ervaart in je lichaam.

Doorheen de tijd leer je de verschillende elementen kennen die de vrije doorstroming van een Essentiële staat tegenhouden zowel in je geest, je hart en je buik en lichaam.

Eenmaal een kwaliteit vrijelijk kan stromen in de totaliteit van je lichaam wordt het een station. We zijn dan in staat om de bepaalde Essentiële kwaliteit te ervaren als we er nood aan hebben. Bovendien rijst deze Essentiële kwaliteit vanzelf op en vult het ons systeem als we contact maken met iets wat ons herinnert aan deze kwaliteit, of als we er aan denken of er over spreken.

Als de verschillende Essentiële kwaliteiten een station worden wordt ons dagelijkse leven; dieper, rijker en vervullender.

Text overgenomen van Douwe Nutterts.

Stel hier je vraag