Filter creëert ervaring en de ervaring bekrachtigt het filter. Het is een vicieuze cirkel.

Ervaren en filters.
Een mens is een ervaringsproces. Dit is een proces waarbij de aandacht (gefocust bewustzijn) zich voortdurend verplaatst. Waar de aandacht op focust heeft te maken met wat er in de omgeving gebeurt en opkomende beelden (verlangens, overtuigingen, angst, herinneringen). Gefocuste aandacht noem ik in dit hoofdstuk ‘een filter’. Ik introduceer het begrip ‘filter’ als een ervaringsconcept om tot een totale ontspanning te komen. De eerste filter die in het lichaam opkomt is ‘ik ben’ (aanwezigheid). Dit is een ruim en ontspannen filter en wordt vervolgens omgevormd door het lichaam, denken en voelen in allerlei geladen en vernauwende filters zoals ‘ik ben iemand’, ‘ik wil’, ‘ik vind’, ‘ik weet’, ‘ik kan’, etc. Deze filters ontstaan vanzelf en daar hoef je niets aan of voor te doen. Laat je aandacht vrij bewegen en je zult alle verlangens, overtuigingen, pijn, angsten en herinneringen van het lichaam, denken en voelen doorzien. Wat zou het voor jou betekenen als elke ervaring die je hebt niets over jou zegt?

Het is net als een prisma (helder en geslepen kristal). Wanneer je deze op een groene papiertje zet is het prisma groen. Wanneer je er een blauw papier onderlegt dan kleurt het prisma blauw. Wanneer je de ondergrond (te vergelijken met een filter) weghaalt kun je de transparantie van het prisma zien. Dat is wat jij bent; helder kleurloos bewustzijn.

Filters.
Een filter is een vernauwende beweging in het bewustzijn en creëert een spanningsveld in het waarnemen en ervaren. Dit gebeurt elk moment. Wanneer er een gevoel van ik moet, honger, weerstand of kopen is kijk je op een bepaalde manier de wereld in. Wanneer je door een christelijk of wetenschappelijk filter kijkt interpreteer je de wereld op een bepaalde manier. De manieren van kijken zijn een mengsel van biologische, culturele, religieuze en persoonlijke conditioneringen. Filters vormen je wereldbeeld en je positie in deze wereld. Waar de focus het meest heen gaat ben je over het algemeen het minst vrij. Door de werking van filters te zien word je er vrij van. Op deze manier kun je overheersende filters gebruiken om vrij te worden. Vestig jezelf in het waarnemen en onderzoek de herkomst en werking van je filters.

In mijn ervaring worden alle handelingen gestuurd door concepten (bewust en onbewust). Net als een computer programma het gedrag van een computer bepaalt. Op de een of andere manier is er een veld in mij aanwezig wat zichzelf voortdurend programmeert en de focus van de aandacht bepaalt. Ik kan dat proces niet bewust zien. Er lijken duizenden programmaatjes tegelijk te lopen. Als je goed oplet zie je hoe complex het bijvoorbeeld is om een ‘kopje koffie te zetten’ of ‘een postcode te onthouden terwijl je van de keuken naar de computer loopt’. De persoon is een ongelofelijk complex systeem. Wat jij te zien krijgt (jouw totale bewuste ervaring) is slechts het topje van de ijsberg.

Het waarnemen door een filter heeft invloed op jouw handelen en gevoel van identiteit. Door met een bepaalde focus (filter) naar de wereld te kijken zie je slechts een beperkt gedeelte van wat er zich afspeelt in de wereld en wat je bent. Een filter houdt zichzelf in stand.

Neem de filter: ‘ik wil geliefd worden’. Wanneer je door dit filter naar andere mensen kijkt, zie je vooral afwijzing. Het feit dat er ook mensen zijn die je liefhebben zie je nauwelijks of je wantrouwt het. Om jezelf tegen deze (door deze vernauwde focus gecreëerde) liefdeloze wereld te beschermen, ontwikkel je allerlei strategieën om mensen voor je te winnen. Het voelt als een grote competitie die je nooit kan winnen. Voortdurend voel je angst om afgewezen te worden. Vanuit deze focus op de wereld ontstaat steeds weer de filter; ‘ik wil geliefd worden’.

Alle interactie tussen mensen gebeurt op basis van patronen die ontstaan uit het waarnemen door een filter. Al deze patronen sluiten haarfijn op elkaar aan. Patronen houden meestal om twee redenen stand;

1. de kern wordt niet doorzien of

2. je denkt dat het patroon nuttig is en je wilt het niet loslaten.

Een ontspannen houding ontstaat wanneer je gefocuste bewustzijn ontspant en verruimt. Dit gebeurt door een opkomend filter te zien voor wat het is. Het is niet de gebeurtenis die de kwaliteit van de ervaring bepaalt, maar de manier waarop je een gebeurtenis ervaart.

Alles is 100% projectie, alleen jij bent verantwoordelijk voor jouw gevoel van welzijn.

Een filter is meestal nauw verbonden met een voel en/of denkpatroon. Wanneer dit patroon niet doorzien is blijft een filter op de achtergrond meekijken en als de situatie geschikt is zal het zich naar de voorgrond bewegen. Alle patronen en filters dienen gezien te worden. Nadat je een filter hebt doorzien zal het niet meer je leven bepalen. Het mooie is dat filters zichzelf aandienen om gezien te worden. Je hoeft alleen beschikbaar te zijn en waar te nemen.

Als je de werking van een filter (een verhaal wat je hebt over je kind of partner bijvoorbeeld) doorziet is een ervaring telkens fris (en leeg). Zo wordt je kind of je partner elk moment weer een nieuwe ervaring in je lichaam en ontstaan er geen vastgeroeste persoonsbeschrijvingen meer. De focus van de aandacht verandert elk moment en jij bent de onveranderlijke waarnemer.

Meer in mijn gratis boek via de nieuwsbrief inschrijving.

Stel hier je vraag