DAT wat ervaart, is dat wat jou een iemand maakt. Die iemand bestaat uit patronen en levensenergie. Door inquiry/zelfonderzoek wordt DAT wat ervaart steeds opener, totdat alle patronen oplossen en de iemand verdwijnt.

Om jezelf te ervaren als ruimte is niet de inhoud van de ervaring belangrijk is, maar de houding waarmee je ervaart

De realiteit van iemand begint met het besef dat het lichaam al in relatie is met alles. Vervolgens wordt realiteit ervaren als allerlei percepties. Zo kan het zichzelf ervaren als eindeloze ruimte, het Absolute en/of een persoonlijke ervaring van stress of contact. Wie of wat ervaart? Dit zou je ego of ziel kunnen noemen, maar het blijven slechts woorden. Dit ervaren wordt gedreven door energie (dit wordt vaak eros genoemd). Eros geeft ook de drive en liefde voor zelfonderzoek en het verlangen naar waarheid. Het volgen van deze levendigheid is jouw bestemming.

Jouw persoonlijke bestemming, waarheid en vrijheid is altijd NU. Zijn bij wat er NU is geeft tegelijk richting aan jouw leven. Dat is waarom Partner Inquiry , Embodied Satsang en Authenticiteitcirkel werken. Het is het eenvoudig weg volgen van jouw hoogste impuls in het moment. Dit is eindeloos.

Er is iets wat wil doordringen in de steeds complexer wordende ervaring van realiteit. Dat iets ben jij. Wie of wat is dat?

Mijzelf ervaren als het Absolute, non duale liefde en puur persoonlijk contact zijn slechts drie verschillende kanten van de totaliteit. De totaliteit die uit ontelbare mogelijke ervaringen bestaat en zichzelf elk moment vernieuwt en verdiept. DAT is de ultieme waarheid en die is in elke ervaring e ontdekken. Dit besef maakt mij totaal flexibel, stromend en vrij. 

Het overstijgen van het persoonlijke is inmiddels voor steeds meer mensen bereikbaar. De volgende stap is dit overstijgende weer als persoonlijke essentie op aarde te laten functioneren. De Persoon van Zijn. De werkelijke of natuurlijke persoon wordt in deze tijd pas langzaam geboren. Het was en is nog lang niet af. De eenzijdige non duale teaching – ik ben bewustzijn – is achterhaald. Het is de tijd om het pure persoonlijke met al haar beperktheden en patronen te onthullen en te gebruiken. Voorbij schaamte en doodsangst. Dat wat jij bent in NU.

Ik kreeg de impuls om verbonden te ademen met de groep. Iedereen deed moeiteloos mee. Er waren ervaringen van geademd worden en totale rust. Een deelnemer kreeg na het ademen de behoefte om te liggen. Met een yogamatje en wat dekentjes werd dat gerealiseerd. Iemand anders wilde op een plek zitten van een ander. Na het settelen en volgen van fysieke impulsen kwamen er allerlei gesprekken op gang. Over geen sporen achterlaten, wat is verlichting, wat staat er tussen jou en verlichting in, er werd gelachen om van alles en nog wat. Ervaringen van diepe rust, stilte en ruimte liet de groep minutenlang zwijgen. Het is een organisch levendig geheel. De enige lijn en uitnodiging is steeds weer de ihoogste mpuls volgen. Het werk wordt door ons heen gedaan.

Stel hier je vraag