Welk woord heeft nog lading voor jou?

Zelfrealisatie is de verwerkelijking van de gedachte dat jij leegte of ruimte bent. Woorden kunnen je bij dit besef brengen, omdat ze op de een of andere manier in het lichaam en geest systeem doordringen en betekenis afbreken. Woorden hebben de kracht om woordenloos te worden. Waarheid is een onmiddellijke ervaring zonder woorden en betekenis. Wanneer elke betekenis oplost is er geluk.

Dit betekent niet dat woorden niet meer gebruikt worden. Het betekent dat je ziet dat alles leeg is terwijl je jezelf en het leven voluit leeft. De ervaring van essentie komt voort uit het lichaam en is allesvervullend. Vanuit deze vervulde ervaring is alles wat er gebeurt overvloed. Wanneer er geen ja en geen nee is ten aan zien van lijden of extase is er gelijkmoedigheid, soberheid en zachtheid. Dit betekent niet dat er dan geen genot nastreven en pijn vermijden meer is. De lading gaat er uit. Het wordt allemaal minder serieus en zwaar. Alles wordt licht. Deze volle leegte is een subtiele essentie van het bestaan.

Vind en verblijf in de conceptloze IK BEN en alles wordt helder.

Stel hier je vraag