Een aanwijzing in zelfonderzoek is; niet dit, niet dit (ik ben niets). Het lichaam, elke waarneming en de waarnemer zelf ontkennen als jezelf. Wanneer door deze zeer actieve vorm van zelfonderzoek het Zelf gerealiseerd is ontstaat er een andere situatie. De aanwijzing zou dan kunnen zijn; wel dit,wel dit (ik ben alles). Het lichaam, elke waarneming en de waarnemer herkennen als jezelf terwijl er de kennendheid is dat deze waarheid ook onwaar is.

Zelfrealisatie en het leven zijn niet te conceptualiseren. Mijn ervaring is dat elk concept over wat dan ook uiteindelijk onwaar blijkt te zijn, omdat het een abstractie is van iets groters.

Verblijven in ‘aanwezigheid’ (ik ben) en/of ‘niet weten’ (ik ben) is dan een andere aanwijzing. Elke aanwijzing is echter tijdelijk werkzaam, omdat het concepten zijn.

Een ander voorbeeld van een tijdelijke aanwijzing is ‘god zit in jou’. Door met de aandacht het lichaam in te gaan ontdek je vroeg of laat een stilte punt. Vanuit deze stilte onsspringen allerlei essentiele sensaties zoals sereniteit, kracht, kennendheid, etc. Toch is een volgende realisatie dat ‘god niet in jou is’, maar dat ‘jij god bent‘. Dat is nog steeds een beetje beladen om te zeggen in een religieuze wereld, maar je zal ervaren dat het waar is. En zelfs het concept ‘god’ zal te klein worden. De absolute dimensie is in zekere zin onkenbaar. Tijdloos, ruimteloos, woordloos en bewustzijnloos.

De paradox is dat de onmogelijkheid van het waarnemen van de bron van  ‘aanwezigheid-bewustzijn-ik ben´ leidt naar de ´absolute kennendheid van wat je bent´.

Schaamte is een gevoel van angst om er niet bij te horen. Schaamte kan jou als persoon weerhouden om te handelen voorbij je eigen en andermans moraal. Moraal kan het leven klein houden. Jij weet wat echte vrijheid is. Soms is het dan nodig om door de schaamte heen je verlangen te volgen. Je kunt de angst van schaamte ervaren in de onmiddelijkheid van de vrijheid ‘wat je bent’. Er is niemand die jou kan vertellen wat de juiste actie is. Alleen jij kan dat voor jezelf bepalen.

Mijn ervaring is dat wanneer iedereen zich in deze vrijheid begeeft en zichzelf vrij uit situaties helder worden en dat alles klopt. Conflicten zijn dan momenten in de stroom van waarheid en liefde. Net zoals de dood een moment is in het leven. Het lijken dramatische dingen, maar zijn uiteindelijk bevrijdend.

Volg je eigen weg vanuit niet weten. Niet weten hoe het moet, hoe het hoort en waar het heen gaat. Devotie vind ik een mooie sensatie, de verlammende versmelting van het lichaam met het leven.

Neem mij, neem mij….

Ga verder, ga verder….

IK ben ik; lichaam, persoon, bewustzijn, voorbij bewustzijn….

Stel hier je vraag