Wat is ego?
Ego is een zelf organiserend proces wat de energie en informatie stroom in het lichaam reguleert (zelfregulatie). Ego komt voort uit het hele lichaam en de relatie met de omgeving. De zelfregulatie gebeurt door een voortdurend proces van waarnemen en beïnvloeden. Het is een activiteit die voortdurend meet hoe het in het lichaam en buiten het lichaam is. Dit gebeurt vanzelf. De kerntaak van het ego is het lichaam helpen te overleven. Dit werkt voor meer dan vijfennegentig procent onbewust.

Het ego is geen waarneembare solide entiteit en is daarom in zekere zin een illusie. Het is een beweging in bewustzijn. De beweging zelf is wel waar te nemen in het moment.

De ik gedachte.
Een ander fenomeen is de ik gedachte. Het is een vertaling van de ervaring van aanwezigheid.  De ik gedachte wordt steeds door het systeem aangemaakt en geeft een plaats, tijd en persoonsbepaling aan. Over het algemeen wordt de ik gedachte geassocieerd met het lichaam en het ego-proces. In mijn beleving wordt de ik gedachte ook gekoppeld aan bewustzijn (ruimte of kennendheid). Het ego, de ik gedachte en bewustzijn zijn verschillende dingen en ook weer niet. Het is allemaal bewustzijn (in een andere vorm).

Denken is een vorm van energie en heeft geen onafhankelijk bestaan. Het geeft een verslag van de ervaring in symbool-taal. Denken is informatie en wordt waargenomen. Ik vind het woord I-density (Engelsachtig) wel leuk, omdat de I-dentiteit van ruimte condenseert naar een solide I ben een persoon met stress. Er is steeds weer de I-dentificatie met het lichaam, denken en voelen (= ego) wat het zien van jezelf als bewustzijn (Zelfrealisatie) versluierd.

Stress.
Wanneer er een gevoel of gedachte ontstaat dat het lichaam in gevaar is vindt er een fysieke verkramping plaats. Deze verkramping is een overlevingsmechanisme wat de kwetsbare organen wil beschermen. Er ontstaat een fight, flight, freeze of collapse modus. De bloedvaten vernauwen en het bloed gaat voornamelijk naar de benen en de armen om te vechten of te vluchten. Er wordt bloed onthouden van de hersenen en het denken verliest zijn ontspannen creativiteit. Wanneer het idee van dreiging erger wordt ontstaat er een patroon van stress wat uiteindelijk kan leiden naar een totaal bevriezen van het systeem, paniek of flauwvallen.

Door te ontspannen gaat het systeem dezelfde weg terug; via het in elkaar gestort zijn, de bevriezing voelen,de vecht en vluchtreactie uiten om vervolgens weer in het moment en de moeiteloosheid komen.

Vanuit mijn ervaring is ontspannen van het lichaam en begrijpen wat er gebeurd de onmiddellijke weg naar Zelfrealisatie. Ontspanning komt voort uit niets doen. Het onbewust leven als het lichaam, denken en voelen is net als een goocheltruc, wanneer iemand de truc uitlegt verliest het zijn fascinatie.

De persoon.
De ik gedachte is naast een plaatsbepaling (ik ben het lichaam) ook een tijdsbepaling (ik heb een verleden, heden en toekomst). Vanuit de ik gedachte kan het denken (wat herinneren is) een verleden construeren en van daaruit een oplossing of een ideaalbeeld projecteren in de toekomst. Vervolgens probeert het proces van ego deze geprojecteerde beelden te bereiken of er juist vanaf te komen. Dat is een abstracte toestand die een fysiek gevoel van gevaar kan opleveren. Het is net echt. Dit gebeurt bijvoorbeeld in situaties dat de persoon zich niet gehoord of gezien voelt.

Stress is wat mij betreft de belangrijkste blokkade voor Zelfrealisatie.

De ik gedachte is de kern gedachte waaromheen een verhaal over een persoon kan worden gebouwd. De persoon is een gedachten constructie die doorzien kan worden door te ervaren dat je werkelijke identiteit bewustzijn is. Het verhaal en het gevoel van persoon hoeft niet weg, maar het is wel prettig wanneer het elke seconde doorzien wordt.

Ik ben.
Het goed om steeds weer met de aandacht (= gefocused bewustzijn) naar de conceptloze aanwezigheid ik ben te gaan om de constructies van plaats, tijd en persoon te doorbreken.

Wanneer de aandacht zich richt op de essentie aanwezigheid (ik ben) wordt op een gegeven moment alles puur bewustzijn. Vanuit deze ervaring is het ook mogelijk om allerlei essenties te ervaren zoals versmeltende liefde, kracht, compassie, etc. Dit zijn ook vormen van bewustzijn. Alles is een innerlijke perceptie/waarneming.

Deze uitleg staat uitgebreider beschreven in mijn boek wat je gratis bij aanmelden van de nieuwsbrief krijgt toegezonden.

Stel hier je vraag