Lijden zie ik als het ervaren van fysieke pijn

Fysieke pijn kan voortkomen uit een beschadiging van het lichaam en door een langdurig onvervuld verlangen. Wanneer ik het over transformeren van lijden heb bedoel ik vooral het lijden dat voortkomt uit (langdurige) onvervulde verlangen. Dat wordt ook wel psychisch lijden genoemd.

Het lijden is langdurig als het weken, maanden of jaren wekelijks terugkomt in je ervaring. Wanneer een verlangen of een behoefte ontstaat geeft dat een opbouw van spanning in het lichaam. Door het object van verlangen (relatie, geld, aandacht, gezondheid, werk, etc) te verkrijgen ontspant het lichaam. Wanneer het echter niet bevredigd wordt ontstaat er een zeurende fysieke pijn. Dit is een vorm van lijden die je makkelijk kunt transformeren in het geluk van een non duale ervaring zoals; leegte, aanwezigheid, vreugde, kracht, liefde, vrede, etc.

Het meeste psychische lijden komt voort uit het niet hebben van een langdurige zorgzame relatie en/of een gebrek aan zingeving. Dit kan zelfs in je huidige relatie en werk plaatsvinden. Er is een gevoel van verlatendheid, zinloosheid, leegte en/of eenzaamheid. Andere vormen van lijden zijn; er alleen voorstaan, niet gehoord en gezien zijn. Wanneer je lichamelijk bij deze ervaringen van lijden kunt zijn lost het lichaam deze uit zichzelf op. Het lichaam weet hoe het zich goed kan voelen. Dit proces wordt ons alleen niet geleerd.

Eenzaamheid is het gemis aan een langdurige zorgzame relatie, het gemis is een fysieke pijn die je kunt dragen of als impuls kunt gebruiken om naar een ander uit te reiken

Wanneer ik zeg dat iedereen lijdt, bedoel ik dat iedereen wel ergens in zijn of haar leven een langdurig onvervuld verlangen heeft. Ik hoef meestal niet ver te zoeken of ik kom bij een vorm van lijden bij iemand uit.

Vanuit de aanvaarding dat er psychisch lijden is kunnen we verder werken

Lijden komt voort uit het lichamelijke overlevingsmechanisme van pijn vermijden en genot nastreven. Wanneer je de hechting aan de voorkeur van genot boven pijn opgeeft ontstaat er een totale vrijheid van lijden. Lichamelijk vertaalt zich dit in het voelen van de pijn en het lichamelijk oplossen er van. Het lichaam weet hoe het lijden transformeert naar een serene sensatie van aanwezigheid.

Een manier om je hechting te leren los te laten is om je te focussen op de conceptloze aanwezigheid in het moment. Dit is in eerste instantie een super actief niet doen. Op een gegeven moment ziet het zichzelf continu zonder enige vorm van inspanning

Lijden is een praktisch middel om inquiry te doen naar waarheid en om tot Ontwaking te komen. In een prettig en tevreden gevoel is er meestal geen noodzaak inquiry te doen en waarheid te vinden. 

Het ultieme geluk is jezelf ervaren als het Absolute

Het vervullen van verlangens geeft een kortdurend geluk, omdat de spanning in het lijf wordt ontladen. Vroeg of laat ontstaat er echter een nieuw onvervuld verlangen en daarmee het lijden. Pas wanneer er een lichamelijke containment van al deze fysieke pijn mogelijk wordt ontstaat er een uitweg. Dat is waarom ik technisch en fysiek met mensen aan de slag ga.

Wanneer je jezelf leert ervaren als de kennendheid van het lijden ontstaat er een vorm van geluk die vrij is van voorwaarden.

Kennendheid is de eerste reflectie vanuit het Absolute

Jezelf ervaren als kennendheid of bewustzijn zou je Ontwaking kunnen noemen. Sommige mensen hebben een diep verlangen naar deze waarheid. Het verlangen naar Ontwaking kan ook een lijden worden, omdat het in ongeduld een langdurig onvervuld verlangen wordt. Het steeds weer terug gaan met de aandacht naar de intensiteit van dit moment geeft een bepaalde rust en stilte. Vanuit deze ervaring ontstaan allerlei soorten eenheidservaringen en een weten wat je werkelijk bent.

Stel hier je vraag