Het werk van Eugene Gendlin is enorm uitgebreid. Het maakt een koppeling tussen psychotherapeutische principes en filosofische procesmodellen. Hieronder beschrijf ik enkele van zijn uitgangspunten.

Een mens is voorturend in interactie met zichzelf en de omgeving. Het in interactie zijn met de felt sense in het lichaam brengt bewustzijn van de voortdurende voorwaartse beweging die het leven kenmerkt. Wanneer je de felt sense van een blokkade er helemaal laat zijn beweegt het naar heling. Het lichaam weet hoe het zichzelf heelt.

Een gevoel van blokkade is een teken dat er iets verder wil.

Als vriend, therapeut of leraar ben jij de interactie die iemand nodig heeft. Een blokkade of verhaal wat gedeeld wordt met een ander is wezenlijk anders dan iets alleen ervaren.

Elk moment is fris en nieuw ook al worden dezelfde woorden keer op keer gebruikt. Ervaren is een zich steeds verder ontvouwende complexiteit.

  • Een mens/leven is (al) interactie met de omgeving, anderen en zichzelf
  • Een mens/leven is een voorwaartse beweging vanuit het implicitie (carrying forward)
  • Een mens/leven is complexer dan elke theorie of idee wat jij en ik hebben over wat dan ook (implicit intricacy)

Leven (en samen zijn) is een voortdurende voorwaartse beweging in het onbekende. Wanneer je in dit onbekende gaat staan ontstaat er een open en luisterende houding. Hierin kun je  dingen benoemen, vinden en vastleggen als je maar weet dat het nooit helemaal klopt. Het is altijd ingewikkelder dan een theorie probeert uit te leggen. 

Cultuur, religie en theorieen hebben een macht en autoriteit waar je aan mag twijfelen.

Wanneer je een vaag idee hebt, is het de moeite waard om er aandacht aan te besteden, want dan is het waarschijnlijk een nieuw idee. Een vaag idee dient uitgewerkt te worden. Hiervoor heeft Eugene Gendlin een methode ontwikkelt (TEA) die je stapsgewijs zelf laat denken en een eigen theorie laat vormen. Een idee wat gelijk duidelijk is komt vaak van een ander en heb je ergens gehoord of gelezen. Dat zijn dus oude ideeen.

… Er is een doorgaande levensstroom, die er altijd is; die bezit van ons kan nemen en waar wij gehoor aan kunnen geven…

Het Absolute uit mijn theory komt overeen met wat Eugene Gendlin het Impliciete noemt. Het is DAT wat er al is en zich ontvouwt. Wanneer je de aandacht hebt bij de felt sense sta je in direct contact met dit onbekende van waaruit elke seconde iets ontstaat.

Alles wat ervaren wordt in het NU wordt vertaald in woorden en theorieen. Deze zijn altijd ontoereikend en verouderd. Leven is een steeds voortgaande stroom. Ook al vertel jij voor de vierde keer hetzelfde verhaal, het is steeds weer (net iets anders).

Wanneer je de juiste uitdrukking vindt kan iets verder bewegen (felt shift/bodily shift). Dat is het grote nut van concepten. 

Het leven vormgeven vanuit concepten en theorieen loopt altijd vast, omdat het levende er uit is. Toch zijn ze belangrijk, omdat alle techniek en economie er uit gemaakt zijn en ons in zekere zin van dienst zijn.

Er wordt meer heelheid ervaren wanneer de aandacht in beide werelden gevestigd is; het bekende (gesloten denken) en het onbekende (levende impliciete/absolute).

Dat wat ik wil overbrengen met Focussen naar Essentie en de Authenticiteitcirkel is dat levende…

Stel hier je vraag