Wanneer je mij volgt dan weet je dat ik de laatste maanden meer bezig ben met het ontcijferen van het collectieve bewustzijn waarin ik mijzelf bevindt. Dat is voornamelijke de Europese mindset. Dan gaat het vooral over economische verhalen zoals het kapitalisme en het marxisme die nog steeds, naast religeuze verhalen, een grote kern zijn in onze en daarmee mijn maier van denken. 

Verhalen en de toepassing ervan in de praktijk maken nieuwe verhalen

Deze hernieuwde orientatie fase heeft volgens mij meerdere oorzaken zoals het corona virus die een hele wereldeconomie kan stagneren, maar ook het ouder worden en meer bezorgd zijn voor de generaties hierna. Ik ben uit een generatie met veel overvloed gekomen vind ik zelf. Tot mijn dertigste een studietoelage, daarna veel gereisd en gaan werken. Nooit echte armoede of oorlog meegemaakt. Ik ben vooral nieuwsgierig of dit ook voor mijn kinderen gaat gelden en zo niet, wat is dan een goede houding.

Daarnaast zie ik bij mezelf een ontwikkeling van het uitzoeken van ontwaken, naar hoe ga ik daarmee in relatie met anderen tot hoe zit dat collectieve denken in elkaar. De mens is gebouwd om door verhalen gestuurd te worden. Grote voorbeelden zijn natuurlijk de Koran en de Bijbel, miljoenen mensen geloven letterlijk deze geschriften. En zo is het ook voor andere verhalen zoals marxisme en kapitalisme. 

De manier van onderzoeken gaat voor mij nu al voor de meeste gevallen via google. Dit wordt alleen maar meer in de toekomst op allerlei andere gebieden. Net zoals het gebruik van het navigatiesysteem in de auto. 

Spiral Dynamics is een theorie of verhaal wat de groei van menselijke waarden beschrijft en je overal op kunt toepassen. Ontwaking en mystiek zijn vaste elementen in latere fases in de spiral. Spiral Dynamics beschrijft de opbouw en groei van ons colectieve bewustzijn. 

De maatschappij heeft zich rond sociale mythische ideeen georganiseerd en deze kunnen we collectief veranderen. Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar geld waar we net als zuurstof en water afhankelijk van zijn voor ons overleven dan is er wel een verschil. Stel dat we collectief besluiten te willen stoppen met zuurstof innemen dan gaat dat niet lukken. Besluiten we echter te stoppen met geld dan is dat wel mogelijk. Geld is een mythisch sociaal verhaal die we bijna niet meer kunnen zien als iets wat we zelf hebben bedacht. Zo zijn er meer constructies (vrije makteconomie en afgescheidenheid van elkaar en de natuur) die we kunnen her-organiseren om een andere samenleving te creeeren. Het concept van Burning Man is in dit licht interessant om naar te kijken, omdat daar een maatschappij wordt opgezet vanuit niets met afwijkende collectieve regels. De vraag is wat is nu nodig?

We leven in drie werelden; de fysieke natuurlijke wereld (de aarde, zuurstof, water, etc.), de innerlijke wereld (ontwaking, normen en waarden) en de collectieve wereld (culturen, sociale mythes). Deze werelden moeten in evenwicht met elkaar zijn.

Stel hier je vraag