afrikaDe huidige crisis is niet veroorzaakt door inhalige bankiers, kortzichtige interim managers, onbetrouwbare politieke figuren of allochtonen. De huidige crisis komt door ons allemaal. We hebben met zijn allen deze samenleving gecreëerd.

Jij bent de samenleving. Ik ben de samenleving.

De meeste Nederlanders leven op te grote voet. We hebben meer dan we nodig hebben en leven op krediet (creditcards, leningen, hypotheken, etc).

We zijn geen slachtoffer van de crisis, maar de veroorzaker van de crisis.

Gaan jij en ik een verandering brengen in deze situatie? Zo ja, hoe dan? Hoe gaan we om met de persoonlijke gevolgen (werkloosheid, minder geld, emotionele reacties, etc.) Hoe zit de crisis op wereldniveau in elkaar? Wat zijn de mogelijkheden? Wat heeft de wereld nodig? Ben je bereidt iets van je luxe in te leveren, samen te werken en te delen? Ben je bereidt om te sterven?

De crisis zal volgens verschillende prognoses voorlopig doorgaan en verergeren. Ook al komen we door de huidige crisis heen, dan wordt de volgende economische crisis moeilijker op te lossen vanuit ons huidige economische denken.. We kennen de gevolgen in Griekenland, Cyprus en wat langer geleden Argentinië.

Een mogelijke oplossing is wetenschappelijk kijken en op basis van feiten een sobere en transparante economie ontwikkelen en een logistiek voedsel systeem op wereldniveau opzetten. We hebben supercomputers die alles kunnen doorrekenen en kennis genoeg om de wereld duurzaam te organiseren. Wat ontbreekt is een gezamenlijke visie en leiding op wereldniveau. Waarschijnlijk moet het eerst tot aan de grond toe instorten.

Stel hier je vraag