Ik sluit mijn ogen en ervaar leegte, ik open mijn ogen en vraag me af wat ik voor jou kan doen

De meeste gevorderde zoekers raken vroeg of laat verward over de ervaring van zichzelf als het Absolute en de ervaring van de persoon (lichaam, denken en voelen). De verwarring ontstaat, omdat er mentaal een hechting aan een voorkeur is voor het Absolute. Het Absolute staat voor de ervaring van jezelf als non duale eenheid. In deze ervaring is er puur geluk en geen enkele dualiteit die daar tegenover staat.

De persoon is nooit vrij, bewustzijn wel en ik ben beide

Een feit is dat de identificatie met de persoon steeds weer terugkomt en dat het erbij hoort. Dat is iets wat neo advaita leraren zoals Mooji naar mijn mening te weinig vertellen. Mooji heeft net zoals de meeste van ons een liefdesrelatie. Ook zijn persoon heeft behoefte aan langdurige zorgzame relaties. De Advaita teachings van tegenwoordig zijn meestal een eenzijdige teaching die naar een voorkeur voor het Absolute neigt en uiteindelijk tot verwarring leidt. Deze teachings zijn echter wel nodig, omdat het non duale onderbelicht is in onze samenleving.

Een complete teaching in mijn ogen is die van de diamont aproach van AH Almaas. Deze teaching is minder toegankelijk, omdat het veel studie en inquiry vraagt van de deelnemers. Daarnaast is hij minder charismatisch dan leraren zoals Mooji, Betinho Massaro, Sadhguru en andere hedendaagse verschijningen.

Wanneer de wetten van de persoonlijke ervaring niet worden doorgrond en omarmt blijft er verwarring. Je hoeft alleen maar praktisch te observeren. De meeste verlichte leraren helpen andere mensen vanuit een behoefte. Schandalen komen ook ook voort uit lichamelijke behoeftes. In non dualiteit is er geen enkele impuls. De impuls start in de identificatie met het lichaam, denken en voelen.

Zelfrealisatie en verlichting activeren de persoonlijke behoefte naar wederzijdse zorgzame en langdurige relaties in het moment

En zo geldt hetzelfde voor zingeving. Vanuit non dualiteit speelt er geen enkele vraag over zingeving. Vanuit de persoon is er een behoefte aan harmonie, schoonheid en iets betekenen voor de wereld. Dat zijn natuurwetten. Wanneer je deze behoefte onderdrukt door de wetten van de non dualiteit mentaal op de persoon toe te passen ontstaat er verwardheid, stagnatie en uiteindelijk depressie. De persoon wil zich volledig uitdrukken.

In de cirkels komt regelmatig de behoefte naar een doel in het leven en de behoefte aan zingeving naar boven. Wat opvalt is dat het altijd te maken heeft met het er willen zijn voor anderen en het volledig uitdrukken van de persoon. Wanneer er iets wordt ingehouden in het contact met anderen ontstaat er een zingevingsprobleem.

Met de vaardigheid Focussen naar Essentie laat ik je ervaren hoe je al deze ervaringen kunt transformeren in Kennendheid en in de AuthenticitieitCirkel laat ik je ervaren wat je ermee kunt doen als mens in de wereld. Spiritualiteit is een complexe integratie van allerlei aspecten en dat is het best te ontdekken in je directe ervaring.

Jezelf ervaren als de leegte van puur geluk en de leegte in depressie liggen dicht bijelkaar

Het projecteren van de wetten van de non dualiteit op de persoon zijn bijvoorbeeld;

  • ik heb niets of niemand nodig
  • ik ben een/alles/niets
  • de dood bestaat niet
  • ik heb geen verlangen of behoefte
  • er is geen zingeving

Wanneer je als persoon denkt dat je niemand nodig hebt stoppen alle relaties in je leven. Waarom is het zo erg om iemand nodig te hebben, om iets voor iemand te betekenen? Het leven van een persoon is beperkt. Het is een zero sum game; je verliest wat, je wint wat en op het einde kun je niets meenemen en hou je niets over. Je komt en vertrekt met lege handen. Ondertussen is er die behoefte aan langdurige zorgzame relaties.

Leven is bewegen, ervaren en doen! Dit kan vanuit een non duale (achtergrond) ervaring. Waar het om gaat is dat je als bewustzijn totaal flexibel wordt. Dat er geen hechting aan een voorkeur is voor de identificatie met non dualiteit of het lichaam, denken en voelen. Vertrouw op wat er is en laat jezelf bewegen in de achtergrond van volledige stilte en harmonie.

Alles gebeurt, ik ben niets en ik ben persoon

Stel hier je vraag