De behoefte aan transformatie ligt in de mens besloten. Deze behoefte komt voort uit een voortdurende noodzaak om als persoon te overleven in een zich oneindig ontvouwend universum.

Wanneer ik mijn aandacht richt op de huidige wereldwijde community voel ik een urgentie om te veranderen. Hoewel er goede ontwikkelingen zijn zie ik ook steeds meer signalen van een naderende ineenstorting van ons exponentiëel groeiende economisch systeem; er is een voortdurende kwaadaardige rivaliteit (winnen-verliezen) tussen landen die elk moment uit de hand kan lopen, de natuur raakt uit evenwicht, grote delen van de mensheid hebben een gebrek aan water en voedsel en de technologische ontwikkelingen lijken we niet meer in de hand hebben (grote bedrijven gaan voor winstmaximalisatie en niet voor ethiek). Alles wordt op eilandjes verdiept en verbeterd en niemand heeft een totaalbeeld. In ieder geval zijn er veel wetenschappers ongerust over dit exponentiele groeimodel.

Alle grote en machtige culturen in het verleden zijn gevallen (Maya, Azteken, Romeinen, Communisten, Nazisme). Waarom zou dat met ons niet gebeuren? Het enige verschil is dat het nu de hele wereldwijde community betreft, omdat het huidige economische systeem iedereemet elkaar verbindt. Ook al is een komende ineenstorting niet op korte termijn (want veertig jaar geleden waarschuwden ze al dat de fossiele brandstof op zouden raken?), ik denk dat het goed is om gezond alert te blijven en preventief te werken aan betere manieren van samen leven. De impuls van verandering ontstaat uit het systeem zelf. Wanneer je een goed beeld van de problematiek wil hebben lees dan eens wat blogs op civilizationemerging.

Er is een andere manier van samenleven nodig die we met zijn allen nog niet begrijpen of kennen

Ik ben van mening dat we als mens bewegen naar een nieuw soort collectief bewustzijn. Een bewustzijn wat integraal en ecologisch kan denken en voelen. Elementen in dit nieuwe collectieve bewustzijn zijn: ontwaking (intensiteit van aanwezigheid), mentale helderheid (een systemische/ecologische kijk), het verwoorden en beluisteren van diepgaande visies en het aangaan van langdurige zorgzame relaties. Het rivaliserende karakter zal verminderen door inzicht.

Wanneer je meer wil begrijpen over bewustzijnsveranderingen sinds het bestaan van de mensheid kan ik Jean Gebser aanraden om te lezen. Hij legt uit hoe wij als mensheid door verschillende soorten bewustzijn groeien (archaische, magische, mythische mentale en integrale).

De mens die het integrale bewustzijn belichaamd noem ik de Persoon van Zijn

De ontwikkeling van de Persoon van Zijn.

De Persoon van Zijn komt voort uit de beoefening van Fundamenteel Welzijn. Het is een authentiek, onafhankelijk en verbonden persoon. Het is intiem en onthecht tegelijkertijd. Het is opgebouwd uit essenties en rust in het Absolute. De Persoon van Zijn ziet en ervaart de complexiteit van de huidige tijdsgeest en laat dit allemaal lichamelijk op zich inwerken. Dit veroorzaakt een urgentie in het verlangen naar innerlijke en maatschappelijke verandering. De uiteindelijke verandering verloopt niet logisch, omdat bewustzijn niet lineair werkt. In bewustzijn is alles nu. Dit betekent dat er allerlei verschillende dingen gebeuren en er langzaam of plotseling een bewustzijnsverandering zal plaatsvinden.

We-space.

Een belangrijk aspect om het rivaliserende karakter in de wereld cultuur te veranderen is een bewustwording van we-space. Dit is een gevoelde coherentie tussen mensen die als gezamenlijk aanvoelt. Het rivaliserende is weg en is vervangen door nieuwsgierigheid en commitment in contact. Er is een balans in het uniek zijn in afstemming met de ander. Uiteindelijk is het een sfeer van samen zijn waarin alles gebeurt. Dit fenomeen is goed te faciliteren in groepen tot hondervijftig mensen. Daarna wordt het lastiger. De vraag voor de komende tijd zal zijn hoe we een we-space kunnen faciliteren voor de hele wereld. Dit onderzoek doen we onder andere in de authenticiteitcirkel. Wat zijn de aspecten van een dergelijke we-space en hoe kun je dat efficient in groepen introduceren. Hoe meer mensen er in kleine groepjes mee expirimenteren hoe sneller het in het collectieve bewustzijn wordt opgenomen.

Bewustzijnsveranderingen zijn onderdeel van de natuur. Denken, taal en schrijven zijn bijvoorbeeld ook een uit bewustzijnsverandering voortgekomen en heeft ons uiteindelijk buiten de voedselkringloop gebracht. De mens heeft natuurkrachten gekregen; genetische manipulatie, diersoorten laten uitsterven. Een nieuw fenomeen wat ons sterk zal beinvloeden is het exponentiele karakter van de economie. Dat is relatief nieuw. Na de uitvinding van de machine is de economie eerst lineair gegroeid en nu groeit het exponentieel.

De exponentiële factor in de economie is iets wat we ons nauwelijks kunnen voorstellen, omdat we er geen lichamelijke ervaring mee hebben. De uitbraak van het corana virus had dat exponentiele in zich; het was ineens overal. Gelukkig blijkt het snel onder controle, maar stel je voor dat het met dezelfde snelheid door zou groeien. Daar is ons denken en handelen niet op ingericht.

Een metafoor van een exponentiele situatie. Er rijdt een motorrijder op een lange rechte weg richting een schitterend helder licht. Alles is goed. De wind van vrijheid. De snelheid loopt op en bereikt in korte tijd de snelheid van licht. De motorrijder heeft geen idee wat hem overkomt en verliest de controle over de situatie. Het heldere licht lijkt nog duizenden kilometers ver weg. In een fractie van een seconde is er echter een enorme botsing met dit heldere licht. Het heldere licht blijkt uiteindelijk een super technologisch ontwikkelde stad te zijn. Einde verhaal.

De corana crisis zie ik als een oefening. Wat me zelf vooral opviel was de desoriëntatie in mijn denkkader en daarmee mijn keuzes. Mijn veiligheid kader viel weg door de vele zich tegensprekende informatie. Ik kon de eerste weken geen betrouwbaar nieuw kader ontwikkelen. Het is dus belangrijk om snel betrouwbare informatie te kunnen filteren.

Er zullen vroeg of laat andere crisissen komen. Rebel Wisdom is een kanaal van een oud BBC journalist die de vrijheid van meningsuiting en betrouwbaar nieuws belangrijk vindt. Ik heb dit kanaal gebruikt voor een herorientering van mijn denken. Deze club zal ook zijn beperkingen en blinde vlekken hebben, maar vooralsnog kreeg ik hier het beste nieuws rondom de corona crisis. Hebben wij de intelligentie om werkelijk te veranderen?

Een catastrofe zou je kunnen zien als een eerste teken van transformatie. Dat is het goede nieuws

Een beetje crisis ervaren brengt grote verandering. Win-verlies-dynamiek, vermenigvuldigd met voldoende kracht, wordt uiteindelijk een omni-verlies-verlies-dynamiek. We zoeken uit hoe we een omni-win-win-wereld kunnen creëren, of we blijven proberen om te winnen bij win-verlies dynamiek en eindigen met een omni-verlies-verlies-op wereldniveau. Maar wie is er nu echt competent in deze tijd om een goed werkende post-rivale economie te bouwen?

Wat biedt de beoefening van Fundamenteel Welzijn?

In Partner Inquiry leer je wat de felt sense is en wat je daarmee kunt doen. De felt sense is de kern van je lichamelijke intelligentie. Het lichaam is natuur en staat al in contact met alles. Door de felt sense te betrekken in je denken ontstaat er wezenlijke verandering.

Authenticiteitcirkel leert je langdurige zorgzame relaties en we-space te ontwikkelen door het toepassen van vijf pijlers. De zeven stadia helpen om in een gezamenlijke sfeer de werkelijke visie van iemand boven water te krijgen. Een visie is altijd een spel van context en wanneer je daar op inzoomt is dat zeer complex en subtiel. Deze kun je in het dagelijkse leven van werk en gezin praktisch toepassen, waardoor jouw persoonlijke inbreng beter uit de verf komt.

Embodied Satsang is een integratie van alles en verwijst vooral naar de tijdloze dimensie waarin alles perfect is. Het is een oefenen van je eigen ontwaken in actie. Hoe kijk jij naar de wereld als belichaamd bewustzijn? 

Stel hier je vraag