Mijn ervaring is dat elk thema in mijn leven uit vier elementen bestaat. Dit zijn;
1.lijflijk gevoel
2.een mentaal verhaal
3.een emotionele sfeer
4.een bijpassend symbool (woord, kleur, gebaar, geluid of een zinnetje)

Dit geheel noem ik de felt sense (gevoelde betekenis). Door in een willekeurig moment deze vier categorien bij elkaar te zoeken in de directe ervaring ontstaat er een ervaring van eenheid. Dit gebeurt meestal na een minuut of tien. Dit eenvoudige proces brengt je in korte tijd naar een diepe meditatieve staat waarin ik mijzelf als een eenheid ervaar.

Dit procesmodel is nog te weinig bekend in de meditatie en therapie business

Wat veel mensen niet weten en begrijpen is dat er vele eenheidservaringen zijn. Zo kan ik mijzelf als ruimte, stilte, leegte, vreugde, licht, aanwezigheid of een andere substantie ervaren. Maar ook als een nietig persoon verbonden met een oneindig universum, of als een blok eenheid, of als pure energie, of dat alles zich in perfectie ontvouwt, of als bewustzijn of iets wat daaraan vooraf gaat. Zelfs een duale ervaring is een eenheidservaring, omdat ik mijzelf ervaar als een geheel met de omgeving.

Hoe meer ik in of beter gezegd als deze eenheidservaringen verblijf des te minder afgescheidenheid er is. Het wordt overschreven door de directe ervaringen van eenheid. Op de een of andere manier willen alle perspectieven gezien en ervaren worden. De persoon in afgescheidenheid voelt in de kern altijd een inadequate leegte. Dit lijkt enorm op de volle leegte, maar is het net niet. Inadequate leegte zorgt voor een een eindeloos verlangen naar meer. Niet perse goed of fout, gewoon een observering.

Wat ik probeer over te brengen is dat die ervaring van afgescheidenheid in enkele minuten te veranderen is door het lichaam op een bepaalde manier te betrekken. En het hoeft niet, want het is slechts een perspectief. Het mijzelf en anderen trainen in deze eenheidservaringen is life changing. Mijn ervaring is dat ik de hele tijd door het leven zweef. Dat heeft ook weer allerlei bijeffecten zoals genieten om niets, een zijn met alles wat is, er zijn zonder doel, afwezigheid van lijden en een spel van verlangen, etc.

Mijn en jouw leven is niet meer dan een voortdurend ervaren. Wat je kunt ervaren zijn in weze slechts drie categorieen;
1.Dat wat in het lichaam gebeurt (zenuwstelsel maakt scan).
2.Dat wat buiten het lichaam gebeurt (komt via zintuigen binnen).
3.Het verhaal wat er van wordt gemaakt (lichaam denkt).

Het lichaam scant deze drie gebieden vanzelf elke seconde af en maakt zelf een verhaal. Wanneer jij subtiel je ervaring waarneemt kun je zien dat er niets te doen is. En natuurlijk is er ook een staat van zijn waarin jij het idee hebt dat je keuzen maakt. Toch is mijn ervaring dat wanneer ik daar dieper in duik er geen enkele keuze is. Alles gaat vanzelf.

Mijn manier om met al deze perspectieven om te gaan is dan ook aangeven dat jij als meditator en onderzoeker totaal flexibel dient te worden in je ervaren. Wanneer er een hechting ontstaat aan een voorkeur (bv voor een ervaring van eenheid ipv dualiteit) ontstaat er frustratie.

Alle zogenaamde niet-eenheidservaringen zijn ook prima

Wanneer je eenmaal twijfelloos weet wat je bent is er geen groter geluk dat DAT. Dit inzicht ligt voor elke ervaring of het nu eenheid of tweeheid is. Weinig mensen hebben de impuls om DAT te doorgronden of DAT te willen. Maar voor die mensen die dat hebben schrijf ik dit. Zo kun je herkennen waar jouw innerlijke leraar jou naar toe wil brengen.

Ik ben DAT

Er zit een enorme logica in en het is zeker niet zweverig. Het is een directe ervaring en deze heeft geen theorie nodig. Misschien een paar heldere instructies. Ik heb de hoop dat mijn manier van werken zoals met Het Inquiry Protocol en de Authenticitieit cirkel jij sneller dan ik deze manieren van ervaren ziet. Dat is voor een manier om een steen bij te dragen aan het geheel.

Stel hier je vraag