sachalinneageWerken aan zelfrealisatie gebeurt meestal in een groep mensen met een leraar. De context van het samenzijn is een kader waarin het zelfonderzoek gebeurd. Deze context kan verschillen van geen weinig regels tot veel regels. Beide manieren werken en het ligt er maar helemaal aan wat er bij je past. Ik ga in dit stukje een groep beschrijven met veel regels.

Een groep.
In een groep met een leraar kan het proces van zelfonderzoek enorm versnellen.

 

Een belangrijk aspect van een groep is het leren van elkaar;

–          ‘fouten’ bij de ander vaak sneller worden gezien dan bij jezelf
–          discussies over de aangeboden lesstof  werken verhelderend
–          de groepsdynamiek legt allerlei patronen bloot

De leerlingen groeien van elkaar en de leraar. De leraar leert van de leerlingen. In de groep is iedereen afhankelijk van elkaar. Om deze reden is een ‘fout’ van iemand in de groep ook de fout van iedereen. Andersom is de realisatie van iemand in de groep een verdienste van  de groep. Er heerst tegenwoordig in het westen het idee dat elk individu verantwoordelijk is voor zijn eigen welzijn, in realiteit is het een wederzijdse afhankelijkheid. Vandaar dat dit werk meestal gebonden is aan een groep.

De groei naar zelfrealisatie gaat van de opbouw van innerlijke kracht, het leren te zijn met wat er is, het doorzien van de persoon, via zelfherinnering naar zelfrealisatie. Zelfrealisatie is een gevolg van het rusten in ‘zijn’. In ‘zijn’ is er geen (innerlijke en externe) autoriteit.

Regels.
Er zijn in spirituele groepen vaak bepaalde regels die niet goed begrepen worden. Ik heb het dan over dingen als

– geheimhouding
– taken die leerlingen krijgen rondom de leraar
– omgangsregels
– voedsel

Wanneer deze regels in zuiverheid worden toegepast werken ze krachtig voor het proces van zelfrealisatie. Helaas worden deze regels vaak misbruikt in sektes en hebben ze een negatieve bijsmaak gekregen. Ik wil de zuivere vorm belichten, zodat dit ook weer eens aan het licht komt.

Geheimhouding.
Het spreken over de lesstof met mensen buiten de groep heeft vaak negatieve gevolgen. Het wordt verkeerd  geïnterpreteerd en/of verkeerd overgebracht, omdat de leerling nog niet alles begrijpt. Dit kan zich op allerlei wijzen tegen de leerling keren. Hij voelt zich uiteindelijk niet gezien en begrepen.

Praten is afleiding en een energielek. De energie die gebruikt wordt om te praten kan ook gebruikt worden om de energieopbouw in het lichaam te verhogen. Deze energieopbouw gebeurt door de beoefening van zelfherinnering.

Het leren geheimhouden en niet praten over iets is een oefening in containment (innerlijke sensaties ervaren zonder ze perse te uiten). Containment leidt naar innerlijke kracht. Het bewaren van een geheim is niet makkelijk en je komt daarbij in allerlei uitdagingen en verwarringen. Hoe ga je daar mee om.

Taken.
In spirituele groepen krijgt een leerling vaak taken die passen bij zijn proces. Het zijn taken die innerlijke barrières doorbreken. Van de buitenkant kan het er uit zien dat de leraar voorkeuren heeft voor bepaalde mensen, maar in zuiverheid heeft het daar niets mee te maken. Een goede leraar geeft opdrachten die leerlingen laten groeien en sterker worden als voorbereiding op zelfrealisatie.

De overgave die gevraagd wordt is een oefening in ‘zijn’. De kern hierbij is de (zelf)herinnering dat de leerling komt om te leren. Wanneer een leerling kritiek of weerstand ervaart is dit meestal een uiting van een narcistisch patroon wat doorzien kan worden. Wanneer het leren stopt kan de leerling beter weggaan. Op dit punt kan de leraar iemand wegsturen.

Omgangsregels.
In een zuivere groep dient elke regel om zelfherinnering (ik ben) te bevorderen. Allerlei regels ter verering van de leraar gaan niet om de behoefte van de leraar te bevredigen. Het gaat er om de leraar te zien als symbool voor je eigen hoogste staat. Je vereert niet de leraar, maar het guru principe. De hoogste staat die jij zelf bent.

Het narcistische ego zal allerlei weerstanden tegenkomen totdat het verlost is. Dan wordt gezien dat al deze regels dienend zijn aan het proces van zelfherinnering en het afbreken van de (narcistische) persoon. Het volgen van regels is geen enkel punt.

Het onthouden van seksuele activiteiten zoals flirten en seks is ook om de afleiding van het proces van zelfonderzoek te verkleinen. Seksuele activiteiten kosten fysiek ook veel energie.

Het niet uiten van negatieve gevoelens jegens anderen is een oefening in zelfreflectie en beheersing. Het zijn met deze gevoelens brengt je naar diepere lagen in jezelf. Meer hierover in mijn boek…

Voedsel.
In spirituele groepen wordt er meestal vegetarisch gekookt. Dit heeft verschillende redenen. Een morele reden is zo veel als mogelijk het leven op aarde respecteren. Een andere reden is fysiek; vegetarisch eten verteerd makkelijker en daardoor is er meer energie voor het proces van zelfonderzoek. Dit is te ervaren door een week geen vlees te eten.

Volg je hart en gebruik je hoofd.
Nogmaals ik ga uit van een zuivere leraar met groot inzicht. Het gaat niet om misstanden te aanvaarden en klakkeloos te doen wat de leraar zegt. Gezond verstand blijft een vereiste, maar het is de uitdaging om verder te kijken dan de normale omgangsvormen.

Ik hoop dat wanneer je je ooit geroepen voelt om naar een leraar te gaan dit je helpt om te focussen op waarvoor je komt en niet wegrent door je weerstand tegen de regels.

Stel hier je vraag