Fundamenteel Welzijn is een geintegreerde visie die groeit. Het is allerleerst een integratie van ontwaking en individuatie (de Persoon van Zijn).

De mens wordt steeds complexer

Toen de mensheid begon was er geen taal en alleen nu-hier. We waren gewoon onderdeel van de voedselkringloop. Alles was verbonden en magisch. Dit heeft zich via verschillende stadia ontwikkeld en het huidige stadium is het afgescheiden zijn en abstract kunnen denken.

Inmiddels lijken we heerser over de natuur en vallen we buiten de voedselkringloop van andere dieren. Best een prestatie waar we nog steeds mee leren omgaan.

De nieuwe fase is er een van overzicht, helderheid en integratie van alle lagen die we tot nu toe hebben ondergaan. Dit bevat ook de steeds groter wordende norm van gelijkwaardigheid in de rijkere landen en de capaciteit van de techniek.

De autoritaire, patriarchale en op macht gebaseerde hierarchie verdwijnt en maakt plaats voor een hierarchie van competentie en informatie. Diegene die het meest competent en geinformeerd is om een taak te vervullen komt aan de top van de hierarchie. Dit is nog toekomst muziek, want nu is er nog veel machtsgeorienteerde leiding.

Competent zijn betekent naast vakinhoudelijk goed onderlegt zijn ook dat je snapt hoe je de groepsintelligentie van de boven water krijgt. De nieuwe mens is in verbinding met zichzelf, anderen, de natuur en het hogere.

Verwoorden – het in contact brengen van gedachten – is een eerste stap naar actie en belichaming

Ik zie naast het overstijgend en integraal kunnen waarnemen en denken een ontwikkeling in de individuatie van mensen. Mensen leren steeds beter te verwoorden wat hun ervaring is en dit in te brengen (showing up). Het inbrengen vraagt om risico nemen en omgaan met innerlijke stress en tegengestelde reacties. Het verwoorden en inbrengen van eigen ervaring brengt uiteindelijk een grotere intelligentie te weeg. De kunst is om al deze gefragmenteerde informatie te filteren en richting te kiezen. De komende eeuwen zal er steeds meer innerlijk leiderschap ontstaan die gebaseerd is op vertrouwen, nieuwsgierigheid, commitment, containment en overgave. Dat vergt bewustzijn en training.

Ik heb het idee dat Fundamenteel Welzijn en de werkvormen die hier uit voort zijn gekomen een begin zijn van deze ontwikkeling.

Stel hier je vraag