Alle therapeutische en spirituele instructies zijn terug te vinden in het protocol van Inquiry. Het protocol dient ervoor om je innerlijke leraar te ontdekken. Het aanvaard en onderzoekt de structuren van de persoon, de relatie van het lichaam met het universum en de Kennendheid die je brengt bij wat je bent. Door telkens weer het hele proces in de directe ervaring te doorlopen wordtjouw bewustzijn meerdimensionaal.

Het is een proces, omdat het zich in tijd laat zien en het is geen proces, want het is allemaal in een moment

Ieder mens is gemaakt van diepe wijsheid, oneindige liefde en krachtige wil. De mens is een materialisatie van het universum. Door subtiel in het moment te ervaren komen al deze perspectieven in het bewustzijn. De informatie wordt kenbaar door kleuren, beelden, geluiden, emoties en gedachtes. Voor sommigen is het nodig om emoties en chakras te balanseren en/of verantwoordelijkheid in de wereld te nemen. Voor anderen is het de tijd om zichzelf te realiseren als het Absolute. Dit gaat allemaal vanzelf en het inquiry protocol laat dit stap voor stap zien. Het protocol is neutraal en helpt je steeds weer de juiste afstand te vinden om te ervaren wat nu nodig is.

Duizenden boeken, podcasts en youtube filmpjes kunnen de kern steeds weer missen, omdat ze je vaak niet stapsgewijs laten ervaren hoe ervaren werkt

Spiritualiteit is voor mij een vorm van wetenschap, de resultaten moeten herhaalbaar zijn. De inquiry geeft directe ervaringen en die zijn veel helderder en intenser dan gedachtes over ontwaking. Directe ervaringen worden vaak omgezet in verwijzingen naar ideaalbeelden. Daar gaat het mis. De mens is net als het universum bipolair, wit en zwart, slecht en goed, schaduw en licht. Wanneer de hechting aan een voorkeur loslaat is er wat er is.

Het lichaam is ruimte met de capaciteit om te kennen

Het denken maakt een verhaal van de ervaring en dat is dan een beperkte weergave van de werkelijkheid. Ervaren is iets wonderbaarlijks en met geen woord te beschrijven. In het protocol kun je ook ervaren hoe gedachtes veranderen van focus. Eerst gaat het over het leven als persoon in de wereld en aan het einde gaan de gedachtes meer over zijn als ruimte, liefde, kracht en andere essenties. In de staat van essentie (stap 7-8-9), die er altijd is, is er de openheid voor subtielere vormen van intelligentie uit het universum.

Mens zijn is spelen met perspectieven en ervaren

Het universum heeft waarschijnlijk als doel zichzelf eindeloos te ervaren. De mens is een afspiegeling van het universum en heeft hetzelfde doel. Het spectrum gaat van de enkelvoudige kennendheid naar alles wat er als persoon te ervaren is.  Dit verloopt via expressie geven, experimenteren, integreren en transformeren. In het belichamen van alle perspectieven wordt het persoonlijke perspectief lichter met minder dramatische lading. Het spel van de dualiteit (het dagelijkse leven) gaat onverminderd door en ontwikkelt zich. Waarheen en waarom is mij niet duidelijk. Het is een steeds weer openstellen voor het nieuwe.

Verlichting is slechts een punt in geheel. Wel een belangrijk, harmoniserend punt, maar niet het einddoel.

Stel hier je vraag