Wanneer we al het geld van de totale economie zouden verdelen over alle mensen in de wereld dan zou iedereen meer dan tien miljoen euro krijgen. Het probleem is dus niet schaarste, maar de verdeling van rijkdom

Gedurende mijn leven kom ik regelmatig informatie tegen dat we in een failliete economie leven. Ronald Bernard legt het naar mijn inzicht helder uit. De muzikale stukjes kun je even doorspoelen. Het is confronterende informatie, die mijn overtuigingen van een goede maatschappij doet laten wankelen. Uit dit economisch, politiek en historisch gedachtegang ontstaat ook de (recente) beweging van soeverein worden. Dat is een groeiende groep mensen die uit het overheidsysteem willen stappen. Wil jij dat jouw belastinggeld naar wapens gaat? of naar het eenzijdige schoolsysteem?

De economie waar we nu in leven is ook positief. Wanneer ik kijk naar de sociale voorzieningen die we hebben voor kansarme mensen, het voortuderend werken van electriciteit, gas en water voorzieningen, etc. dan zou ik dat nooit willen opgeven. Mijn leven is tot nu toe erg moeiteloos en luxe.

Het burgerinitiatief van United People is onder andere een alternatief bank (De Blije Bank) systeem ontwikkelen. Het kan starten wanneer er 10.000 mensen zijn die 100 euro inleggen. Hoewel het volgens mij een goed idee is, zie ik toch dat het niet snel van de grond komt. Het oude is vertrouwd en “veilig”.

Soevereiniteit is een mind set die op allerlei manieren geuit kan worden

Werkelijke onafhankelijke mensen zijn moeilijk te plaatsen. Het doet me ook denken aan UG Krischnarmurthie. Een spiritueel leraar die er door zijn zoektocht naar verlichting achter komt dat de hele verlichtingsbussiness een illusie is. Hij leefde zonder werk, zonder familie, zonder bezit, zonder leraarschap, etc.

Mijn onderliggende vraag is misschien wanneer ben je nu werkelijk vrij als mens en welk collectief denk/politiek systeem past daarbij? Er is ontwaking waarin ik mijzelf als non duaal bewustzijn, aanwezigheid en liefde ervaar en er is de perceptie van de persoon in de wereld met relaties, werk, politiek, maatschappij, etc. Hoe beweeg ik mij als vrij mens (lichaam, denken en voelen) in de wereld?

Het is geen complot, het is veel erger, het is een puinhoop

Ik merk dat naarmate ik ouder word er meer afstand ontstaat tot mijn persoonlijke leven in de (wereld) maatschappij. In deze afstand ontstaan er andere gedachtes en inzichten over mijzelf in de wereld. Hoe wil ik dit laatste deel van mijn leven vormgeven? Wat wil ik mijn kinderen en kleinkinderen meegeven?

Stel hier je vraag