De zes hieronder beschreven pijlers van de authenticiteitcirkel manifesteren een langdurig zorgzame relatie in het NU. Wanneer je een conflict hebt of een situatie in contact met een ander waar je niet uit komt, dan kan je kijken welke van deze 6 pijlers er bij jou mist. Ben je bereid hem alsnog in te brengen? Of kies je er bewust voor de missende pijler(s) te negeren? De keuze is aan jou. Er is geen goed of slecht alleen de mogelijkheid om bewust je keuzes te maken.

1.Commitment in contact
Iedereen verlangt naar een langdurige zorgzame relatie. In contact betekent dit dat je er bent en erbij blijft. Commitment in contact is bijvoorbeeld in een crisis of een slecht nieuws gesprek met aandacht in het contact te blijven. Alle innerlijke sensaties voelen die voortkomen uit het gedrag van de ander en jezelf. Je neemt de regie over de tijd door aandachtig te luisteren, samen te vatten en te voelen. Diegene die de meeste ruimte ervaart kan het initiatief nemen om als eerste te luisteren en ruimte te geven aan de ander. Het kan heel goed zijn dat je jouw persoonlijke grens van luisteren en erbij zijn op moet rekken. Daar waar je een grens voelt ontstaan meestal de grote doorbraken. Het in contact blijven met de ander bij gevoelens van ongemak (flight, fight, freeze) vergt concentratie en commitment. Door in contact te blijven ontstaat er een langdurige zorgzame relatie. Dat is waar iedereen naar verlangt.

Kun je de ander inademen en vanuit dat contact de communicatie en handelingen laten ontstaan. Eerst het contact en dan de rest.

2.Containment van jouw ervaring en de flow die daaruit voortkomt
Containment van je ervaring betekent blijven bij de intensiteit van je lichaamssensaties en in de ‘ik’ vorm spreken over wat er in je leeft. Het ervaren van lichaamssensaties zonder direct te handelen (oplossen, analyseren, coachen, etc) is een lichamelijke vaardigheid. Dit is de basis van contact en empathie. Door je ervaring te dragen kun je de ander en de situatie ook dragen. In het dragen van de ervaring kan een situatie zich natuurlijk ontvouwen.

Na containment komt er een beweging, de energie dient verder te stromen, leven is een voorwaartse beweging

Containment is ook de verantwoordelijkheid nemen voor wat je inbrengt en start in het contact. Deze peiler gaat ook over de verantwoordelijkheid nemen over de actie die je de wereld in brengt.

Kun je in een conflict of upset eerst 15 seconde observeren zonder te reageren? Kun je een moeilijke boodschap brengen en bij de reacties van de ander en jezelf blijven die dit te weeg brengt?

Wat werkt is het lijflijke gevoel beschrijven en de basisstemming die erbij hoort zoals angst, blijheid, openheid, boosheid, etc. Wat ook werkt is je verlangen, je waardering of je projectie in het moment te uiten. Het gaat om die kwetsbare gevoelens en gedachtes die vaak uit de communicatie gehouden worden te benoemen. Dat is de basis van authentiek contact.

Een belangrijke vraag in contact is steeds weer; hoe is het nu met mij? Zo verlies je jezelf niet in het contact.

3.Vertrouw je ervaring
Wanneer je leert te vertrouwen op jouw unieke ervaring ontstaat er cocreatie met het geheel. Iedereen heeft namelijk een uniek perspectief en dat klopt. Vanuit jouw unieke wereld kun je inbrengen wat jou opvalt of bezighoudt. Het begint met het delen van je gedachtes en observaties. Van daaruit ontstaat een authentieke handeling. Soms gaat dit gepaard met het overtreden van regels en/of het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden. De uitdaging is risico nemen. Het opzoeken van de grenzen in het contact brengt jou, de ander en de groep verder. Om dit avontuur aan te gaan oefen je met vertrouwen in wat er in jou opkomt.

Vertrouwen start met het voelen van je lichaam

Er zijn wel grenzen. Een grens in de authenticiteitcirkel is bijvoorbeeld wanneer het contact kwaadaardig wordt. Dan leg ik de cirkel als facilitator even stil. Er missen dan meestal meerdere pijlers. Het is belangrijk dat er altijd liefde in het contact zit en/of de parel in de situatie gezien wordt. Conflict in de groep op zichzelf is zeker niet verkeerd en kan heel verhelderend zijn. Conflicten komen voort uit (oude) beoordelingssystemen en die dienen doorzien te worden om diep of intiem contact te krijgen met elkaar. Dat betekent niet dat die systemen moeten veranderen, maar wel dat de lading eruit gaat. Dan ontstaat er namelijk ruimte voor helder contact.

Vrijheid ligt voorbij je schuldgevoel

Het gaat ook over steeds meer ontspannen in wat er is. Wat gebeurt er met jou wanneer je jezelf laat meenemen door de stroom van jouw ervaren en geen weerstand biedt? Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat een laag dieper dan opgeven een laag is van niet meer vechten en doorgaan. Stap voor stap met een onvoorwaardelijk vertrouwen in het universum, jezelf en het proces. Deze pijler gaat uiteindelijk voorbij de drie dimensionele werkelijkheid.

4.Zijn in de belevingswereld van de ander
Luisteren en contact werken alleen wanneer we in elkaars wereld zijn geïnteresseerd. Ben je echt nieuwsgierig naar de ander? Er wordt niet gecoached of geholpen, tenzij iemand daar om vraagt of het zich blijft aandienen (zie ook surrendered leadership). Het uitgangspunt is dat iedereen goed is zoals hij of zij is en dat daar niets aan veranderd of toegevoegd hoeft te worden. Wanneer je dit werkelijk beseft ontstaat er rust en ruimte voor nieuwsgierigheid. Want hoe is het in die wereld van de ander als ik er niets mee hoef?

Niemand heeft het 100% verkeerd, het is interessant om naar iemand te luisteren

Wanneer je dit als startpunt neemt ligt de oorzaak van gevoelens van ongemak over de ander meestal bij jezelf. Wat kan ik doen om de ander volledig te laten zijn hoe hij of zij is? Dat betekent niet dat je alles goed vindt. Dat mag er namelijk ook zijn. Het gaat dus wel over het uitspreken wat je ervaart in de aanwezigheid van de ander. Door het delen en in contact gaan wordt alles duidelijk.

In natuurlijke nieuwsgierigheid helen ook de wonden van het niet gezien, niet gehoord en niet gewenst zijn.  De maatschappij is complex door de vele belangen. Daar staan we misschien te weinig bij stil. Het bewust worden van dit complexe krachtenveld geeft inzicht in wat jouw plek en invloed is in het geheel.

Durf ik me echt in de wereld van de ander te begeven en te ervaren wat hij of zij ervaart/verlangt? Durf ik echt achter de ander te gaan staan en me voor hem of haar in te zetten? Normaal gesproken doen alleen goede vrienden of familie hun uiterste best. Ben jij bereidt anderen door dik en dun te steunen? Ben je bereidt ruzie te maken als onderdeel van een relatie?

Domineren (fight), aanpassen (flight) of afsluiten (freeze) zijn oude beschermingspatronen. AuthenticiteitCirkel is een manier om bewust in het contact te blijven staan.

5.Geef je over aan je innerlijke leider
In het werk en het dagelijkse leven ben jij een deskundige en daarmee een leider. In de diepere lagen betekent dit dat jij onderdeel van de ontvouwing van het universum bent en jij actief in dit proces meedoet (cocreatie). Iedereen heeft een stukje van de informatie en door dit te verwoorden wordt het onderdeel van het geheel. Door je over te geven aan je lichaam (intuitie) en daarmee alle dimensied en kennis wordt de kracht van cocreatie groter. Het verwoorden is essentieel en hoeft niet meteen perfect of duidelijk. Waar het omgaat is dat jij je diepste waarheid volgt en communiceert. Alles begint met een idee. Een praktische tip hierbij is dat je de meest intense lichamelijke sensatie en/of gedachtestroom volgt. Dit brengt je volledig in het moment. Het zijn die gedachtes en sensaties die in een gesprek terugblijven komen en uit de context springen.

De richting van een groep wordt bepaald door naar elkaar te luisteren. Dus niet wie het meest schreeuwt heeft de aandacht, maar laat iedereen zich horen? Om leiding te nemen heb je kennis en ervaring nodig met deze overgave aan je innerlijke leiderschap.

Je uiten is je levensenergie laten stromen, volg je hoogste impuls, iedereen mag meedoen!

Leiderschap is het volgen van je hoogste gevoel van eerlijkheid of waarheid in het moment. Jij weet wat jouw hoogste waarheid is in het moment. Dit is lichamelijk te ervaren doordat er een spanningsopbouw plaatsvindt die leidt naar een krachtige impuls om iets uit te spreken. Waarheid en puurheid zijn te voelen. Door hieraan gevolg te geven maak je contact met de essentie (waarde, leiding, helderheid, etc.). In leiderschap is er ook steeds een bewuste afweging om iets uit te spreken of juist niet. Soms wordt het belang van de groep voorop gesteld, een andere keer jouw persoonlijke belang en weer een andere keer het belang van het grotere voorbij de ervaring (intuïtie, inspiratie). Dit leer je vanzelf onderscheiden voor jezelf.

Het volgen van deze hoogste impuls is niet logisch of linneair. Het kan zijn dat je een bepaalde actie begint en dat deze ineens ombuigt naar iets anders, omdat de impuls veranderd. Wat blijft is het surfen op de meest intense lijflijke ervaring en/of gedachtestroom. Dit wordt aangestuurd door iets hogers via het lichaam, denken en voelen.

Wanneer het centrum, de innerlijke kern, de ruimte krijgt en zich verstevigt, wordt de essentie IK BEN sterker. Er ontstaat meer ruimte voor de bewegingen van de persoon, anderen en de wereld. De ervaring IK BEN wordt persoonlijk en oneindig groot.

6. Afstemmen op je purpose

Deze 6e pijler heb ik erbij gevonden nadat ik verschillende cirkels jarenlang gevolgd had als deelnemer en facilitator. De bovenste 5 waren mij bekend en deze was er nog niet totdat ik kon inzien dat dit precies was wat er nog miste.

Wanneer je in de cirkel bewust let op de pijlers en hoe ze zich aandienen, zou je alsnog in een freeze kunnen blijven. Want je bent dan bijvoorbeeld wel commited in contact, aan het containen van de ervaring, er is vertrouwen in je ervaring, je bent nieuwsgierig naar de belevingswereld van de ander, en je geeft je over aan je innerlijke leiding en die is in rust. Maar leef je dan je hoogste waarheid?

Om volledig te fine-tunen of je helemaal geeft en neemt wat er te geven en te nemen is, kan je onderzoeken of je bent afgestemd op je purpose. In mijn (Yashodara) geval is dat: open en eerlijk zijn. Ben ik dat dan nog wel? Regelmatig gebeurde het dat ik heel goed kon containen wat er gebeurde en ook geen heldere impuls had iets in te brengen en zo minutenlang kon blijven als observant, mezelf niet inbrengend. Toch had ik dan achteraf een onbevredigend gevoel wanneer de cirkel beeindigd en iedereen vertrokken was. Dan ging ik de 5 hierboven beschreven pijlers af en kon ik niet ontdekken wat er nou miste.

Nadat ik meer bezig ben geweest met het onderzoeken van mijn eigen purpose en mensen daarover bevraagd heb, kwam ik tot het inzicht dat die persoonlijke purpose ook van invloed is op de beleving, beoordeling en ervaring van de authenticiteitcirkel. Dat geldt natuurlijk ook voor het dagelijkse leven, leef ik mijn purpose nu wel? Zoniet wat doet dat met mijn gevoelens en behoeftes?

In feite werkt het twee kanten op: of je weet jouw purpose al en kan steeds checken of je haar wel leeft in het nu.
Of je kent je purpose nog niet en kan dan in de cirkel ontdekken wat het is waar jij je compleet en vervuld bij voelt, tijdens de cirkel. En door dat verder en ook buiten de cirkel te onderzoeken, kan je erachter komen wat je purpose is. Het leven van je purpose en inbrengen ervan is iets dat je overal en altijd zou kunnen doen wanneer je in contact bent met (een) ander(en). Je hebt er dus niks specifieks voor nodig. Bewust een keuze maken om het wel of niet in te brengen hier en nu, is die zogenaamde afstemming op je purpose. In de cirkel kan je daar elke keer mee oefenen.

Aanmelden met contact formulier

1 + 2 =

Stel hier je vraag