1.Brengt het natuurlijke helende vermogen van het lichaam op gang

Het lichaam weet hoe het zichzelf kan helen. Wat meestal in de weg staat is het overmatig nadenken en niet voelen. In de praktijk merk ik dat problemen voornamelijk te maken hebben met verkrampingen op bepaalde plekken in het lichaam. Door hier een paar minuten bij stil te staan lossen deze verkrampingen op. Wat er gebeurt is dat er een ervaring van non duale essentie komt en dat heeft als bijeffect dat de energie in het lichaam gaat stromen.

2.Er ontstaat een gezonde afstand tussen jou en een probleem, zodat je er helder naar kunt kijken

Wanneer je een probleem wordt ingezogen kun je niet meer objectief kijken en ontstaat er een tunnelvisie. Aan de andere kant kan iets te ver weg staan waardoor er te weinig verbinding is en er ook geen inzichten ontstaan. Er is een zekere afstand nodig tussen de waarnemer en het object van pijn om iets goed te onderzoeken. Door de situatie en het bijbehorende gevoel te verwoorden ontstaat er een gezonde afstand.

3.Creëert een vriendelijke relatie met het lichaam

Het lichaam is gericht op pijn vermijden en genot nastreven. Wanneer iemand pijn heeft ontstaat er vaak onbewust een neiging om het lichaam als vijand te zien. Door de pijn juist te ervaren en te zien dat het lichaam dan alles zelf oplost ontstaat er een vriendschappelijke relatie met het lichaam.

4.Brengt de communicatie tussen het denken en het voelen op gang waardoor gesloten denksystemen open gaan

In de praktijk zie ik dat een probleem altijd een gesloten denksysteem is. Het denken is abstract en blijft in hetzelfde cirkeltje na-denken. Door lichaamssensaties erbij te betrekken ontstaat er een lichamelijk denken die informatie toegevoegd waardoor gesloten systemen worden opengebroken. Ik zie het als een intervisie in jezelf.

5.Leert je open te luisteren naar jezelf, anderen en de wereld

Om Partner Inquiry te leren ga je in tweetallen te werk. Het moeilijkste is om te leren luisteren en spiegelen zonder enkele invulling. Dit is voor de meeste mensen een openbaring. De grootste openbaring is dat je iemand helpt door niet te doen en alleen open te luisteren. Deze ervaring kun je vervolgens op jezelf en de wereld toepassen.

6.Brengt wezenlijke verandering en een her-organisatie van je systeem

Partner Inquiry is ontdekt in het onderzoeken wat werkt in psychotherapie. Dit bleek de communicatie tussen het hoofd en het lichaam te zijn. Wanneer iemand deze communicatie heeft is de kans van slagen van een psychotherapie of ander bewustwordingsproces gegarandeerd. Door het lichaam te betrekken wordt het hele organisme gereorganiseerd en vindt er wezenlijke verandering plaats. Alle patronen en lichamelijke patronen verschuiven in de richting van Essentie.

7.Subtiele energie wordt ervaarbaar en daarmee is de deur naar Zelfrealisatie geopend

Tijdens het proces van Partner Inquiry vertraagt het waarnemen en het denken. Het lijkt op meditatie. Het verschilt er van, omdat het gebruik maakt van specifieke stappen. Ik heb in mijn methode de nadruk gelegd op het herkennen en bekrachtigen van eenheidservaringen zoals Essenties en Zelfrealisatie. Essenties zijn subtiele energieën die een positieve uitwerking hebben op het lichaam en de beleving van jezelf en het leven. Sommigen noemen het “je ware natuur”. Zelfrealisatie komt voort uit een diepere ontspanning in deze Essentie of “ware natuur”. Deze ontspanning is voornamelijk lichamelijk en de basis voor werkelijk geluk en welzijn. Partner Inquiry brengt je binnen 20 minuten bij deze diepe meditatieve  ontspanning.

8.Het brengt je voorwaarts

Het leven en de persoon zijn ondefinieerbaar. Vanuit deze ervaring van niet weten is alles voortdurend open en vrij in beweging. Niet weten zit vol potentie. Het leven en het lichaam bouwen voort op het oude en gaan er altijd aan voorbij. Dit is een oneindig universeel gegeven.  Focussen leert je te verblijven in het niet weten, waardoor de voortgang moeiteloos zijn weg vindt.

Stel hier je vraag