Openheid en vloeiendheid in het waarnemen van de wereld is het werkelijke nieuws. Alles wat lineair en feitelijk is gaat meer en meer richting fake nieuws. Misschien is er een andere manier van waarnemen nodig in deze tijd.

We leven op dit moment in een gefragmenteerd individualisme waar iedereen zijn of haar eigen werkelijkheid maakt. Wanneer ik op social media kijk naar de theorieen over Corana onderscheid ik in ieder geval drie stromingen;
1.Corona is een door mensen gemaakt virus wat voortkomt uit een conflict tussen de deep state en China. Concepten zoals bio-oorlog. Internet beweging Qanon.

2.Het is een afleiding van de aandacht om de introductie van 5 G (10 x zo snel internet) mogelijk te maken/er is geen virus het is allemaal 5 G.

3.De wereldeconomie is een soort pyramide spel en heeft zijn top bereikt. De economische crisis die de lockdowns te weeg brengen is een reset voor de wereldeconomie om uiteindelijk weer te kunnen groeien.

4.Het virus is een natuurlijk product wat voortkomt uit contact tussen een vleermuis en een soort leguaan achtig dier die op een Chinese vismarkt mensen heeft besmet.

Dit is slechts een voorbeeld van hoe gefragmenteerd het leven (via internet) is geworden. Het probleem met deze fragmentatie is dat het steeds moeilijker is om een helder perspectief te formuleren en er allerlei conflicten tussen mensen ontstaan. Het mooie is dat mensen de waarheid willen achterhalen. Wat is nu werkelijk waar? Zo is het ook met de andere crisissen op milieu gebied, armoede, de voortgang van kunstmatige intelligentie, etc. Zo veel logische argumenten en tegengestelde perspectieven. Hoe gaan we navigeren, wat is ons houvast?

De internetwereld op je smartphone maakt het mogelijk om NU overal in de wereld te zijn. Dat heeft toch een hernieuwde magie in zich. Onze beleving van tijd en ruimte verandert steeds meer in een niet logisch geheel.

Waar zitten we nu met ons collectief bewustzijn?
In de 20e eeuw is de wij-ideologie met het communisme en het nazisme een grens over gegaan en is het collectieve bewustzijn meer naar een ik-gerichte wereld gegaan. In de huidige gefragmenteerde ik-wereld met een sterke lineaire tijdsbeleving ligt een volgende enorme existentiële crisis besloten. We gaan te snel en te ver met alles voor eigen gewin. Hoewel iedereen steeds rijker wordt voelt iedereen dat er iets verkeerd gaat. Er zal weer iets ontstaan waar het 20e eeuw wij-denken en de 21e eeuw ik-denken een integratie gaan doormaken. De nieuwe held hoeft niet de natuur te overwinnen en oneindig te produceren.

In de samenleving zie ik hernieuwde interesse in fenomenen als; terug naar de natuur (nature quest), het volgen van seizoenen (cyclische tijdsbeleving), community leven (kleine groepen), holistische benaderingen (lichaam en denken combineren), hallucinerende medicijnen (magische tijdsbeleving) en een behoefte aan ceremonies (geloof in een verbonden geheel). Het lijkt erop dat een deel van de mensen aanvoelen dat we iets vergeten zijn uit ons mythische en magische verleden.

Een vriend van me komt vandaag uit Peru terug waar hij een week lang kambo, rape en ayuhuasca heeft gebruikt. Liggend in de jungle beleefde hij een volmaakte eenheid waarin alle geluiden een perfect muziekstuk vormden. De regen, de kikker, de vogels, de zingende sjamanen, de drummende deelnemer en zijn eigen geluiden. Alles was perfect in verbinding. Deze magische structuur is  (een vergeten) onderdeel in ons. Een integratie van en verbondenheid met de natuur, de denkende mens en alle hedendaagse techniek zoals vliegtuigen, computers, robotten, 5 G, etc.  Kun je die eenheid ervaren?

Tegelijk zie ik een grote interesse in de maatschappij van een nieuwe generatie denkers die ons bewustmaken van mogelijke crisissen en stadia van collectieve bewustzijns ontwikkeling.  Denk aan Harari (omgaan met kunstmatige intelligentie), Jeremy Johnson (ontwikkeling van bewustzijn), Eugene Gendlin (lichaamsintelligentie) en Jordan Peterson (zingeving).

De Corana crisis laat ons zien dat de wij-normen en waarden over de hele wereld in een paar weken kunnen veranderen; alleen de hoofdzaken doen, een soort basis inkomen introduceren, niet meer overvloedig verplaatsen en consumeren, etc. De lucht wordt schoon, mensen komen tot hun essentie. Er zullen nog veel meer elementen in deze crisis zijn die wellicht bruikbaar zijn voor een andere toekomst. Wat me nog het meest  opvalt is dat de meeste mensen een eigen vorm van Fundamenteel Welzijn ontwerpen in het omgaan met de sociale afstand en lock downs. Er is een intense aandacht voor langdurige zorgzame relaties en zingeving.

Dan is er ook nog de steeds groter wordende groep die zich bezig houdt met ontwaking. Vernieuwing heeft het aspect van ontwaking nodig. Ontwaking is jezelf en de wereld ervaren buiten lineaire tijd, ruimte en lichaam. Het is een uude bewustzijns structuur die we zijn vergeten in de moderne tijd. Het is een conceptloos aanwezig zijn. Vanuit deze ontwaakte innerlijke dimensie kun je alle concepten weer opnieuw samenstellen en laten integreren. Ontwaking is ook de kern van werkelijk Fundamenteel Welzijn.

We zitten midden in een economische, ecologische en existentiele choas, de vraag is hoe interpreteren we onszelf en de wereld opnieuw? Het lijkt erop dat het magische en mythische terugkomt in ons bewustzijn. Een integratie van alles wat we als mensheid hebben ontdekt.

Het lichaam is ruimte met de capaciteit om bewust te zijn en staat in direct contact met het ik, wij en de wereld.

Mijn motto is dat het lichaam het centrum van ontwaking en groei is. Het lichaam is superintelligent en weet de volgende stap. De stilte van ontwaking komt voort uit het lichaam. Het lichaam is al verbonden met de omgeving. Denken, interpreteren en overleven zijn functies van het lichaam. Mijn ervaring is dat wanneer je het lijflijke gevoel betrekt in het denken er meer afstemming en vloeiendheid is met het geheel en anderen.

Zachtheid, harmonie, de eenvoud van aanwezigheid en het stoppen met vechten worden de karaktertrekken van de nieuwe held. Iemand die met zijn of haar hele wezen openstaat en alles integreert.

Hoe bepaal je richting? Door het volgen van je meest intense sensatie in het lichaam en/of je hoogste waarheid. Dit is het volgen van een lichamelijke intelligentie die niet perse logisch is. Logica wordt verrijkt met magie en moed. Durf jij een richting in te gaan die je niet kunt uitleggen? Voel het geheel en laat jezelf bewegen.

Stel hier je vraag