Conflicthantering in communities

Together we rise

Woon je in een community waar conflicten zijn?

Leer hoe om te gaan met conflicten in jouw community

Merk hoe jij groeit door conflicten te helpen oplossen

  Te kiezen voor een leven in een community, betekent dat je zeker weten te maken krijgt met conflicten. Het vergt een commitment om conflicten te herkennen en ze te willen oplossen. Dat is iets anders dan ervoor weglopen of je gelijk willen krijgen. Het is ook anders dan het conflict met buitenstaanders bespreken uit de hoop begrip te krijgen voor jouw standpunt, zonder de betreffende persoon waarmee je het conflict hebt erbij te betrekken.

  Nee het herkennen van conflicten en ze bespreekbaar maken, is niet per se makkelijk, het vergt moed.  Het betekent in mijn optiek dat ik mijn verantwoordelijkheid neem voor iets dat ik belangrijk vind. Dat kan zijn de langdurig zorgzame relatie die ik met de betreffende medebewoner van de community heb. Zelfs als we elkaar nog niet lang of goed kennen. Want ik wil het conflict helpen oplossen, met mij, met jou, met elkaar.

  Het bespreekbaar maken van een conflict, gaat niet over gelijk krijgen of je schuldig voelen. Maar het gaat over het (h)erkennen van de onvervulde behoeftes en het vinden van concrete oplossingen die daarin verandering kunnen brengen. Mijn nieuwsgierigheid naar de wereld van de ander past daar precies bij. Maar ook de andere 5 pijlers uit de authenticiteitscirkel die een langdurig zorgzame relatie in het Nu manifesteren helpen mij dan.

  1. Durf ik te vertrouwen op wat er nu gebeurt?
  2. Neem ik mijn surrendered leadership, oftwel volg ik mijn hoogste impuls?
  3. Stem ik mijn purpose af in dit moment?
  4. Blijf ik commited in het contact?
  5. Kan ik deze ervaring containen?

  Door deze pijlers af te gaan, kan ik ontdekken welke er missen. En dan kan ik uit vrije wil kiezen er iets in te veranderen of niet. Ik kan dus een andere richting kiezen om me bewust te worden van mijn eigen handelen en spreken. Wanneer wij op uitnodiging in jouw community een training komen geven, zullen we werken met de bestaande thema’s en onderwerpen waar waarschijnlijk vaker misverstanden, irritatie en conflicten over ontstaan.

  Bekende thema’s zijn: rolverdeling, verantwoordelijkheid, besluitvorming, hierarchie, aanname beleid, financieën, liefdesrelaties, eigendom en privacy. Wanneer in een community niet met het consent van alle bewoners is vastgesteld, hoe jullie besluiten nemen, kan er constant een meningsverschil ontstaan over waarom de dingen gaan zoals ze gaan.

  Soms is er een leider van de community. Iemand die de plek gevonden en/of gestart is. Iemand die de eerste bewoners uitgenodigd of toegelaten heeft. Zo iemand heeft vaak het voorrecht zich bezig te houden met de aanname van volgende bewoners plus wie niet meer welkom zijn. En deze positie is daarom een krachtige waardoor makkelijk wrijving en onenigheid kan ontstaan.

  Om als bewoners van een community een commitment te kunnen om hebben hierover te praten, elkaar werkelijk te horen en opnieuw richting te kiezen, moet je bereid zijn er tijd in te steken. Regelmatig bij elkaar komen om in een gestructureerde vorm te bespreken hoe de dingen gaan en wat daarin mag verbeteren, kan helpen.

  Wanneer en boeken?

  Yashodara en Ferry zijn community counselors. Zij komen op uitnodiging in jouw community om mee te helpen een besluitvormingsmodel en conflicthantering te introduceren. Doordat ze samen aan alle bewoners de training geven aan de hand van levende voorbeelden uit de community rondom thema’s die spelen, is het voor alle betrokkenen helpend en inspirerend hierbij te zijn. Je kan contact opnemen met Ferry en Yashodara en zij komen in ruil voor kost en inwoning zolang als nodig blijkt. Voorlopig zullen ze verblijven in Nederland en Ibiza, mochten ze op andere plekken verblijven dan is dat te zien op deze website en op Instagram.

  Aanmelden met contact formulier

  7 + 15 =

  Stel hier je vraag