Alles ontstaat uit stilte

De laatste tijd ontstaat er een nieuwe vorm van focussen. Het is het met ogen open de felt sense delen met een ander. Ik ervaar bij deze beoefening dat alles voortkomt uit stilte en kwetsbaarheid. Door het delen van lichamelijke sensaties en gedachtes ontstaat er paradoxaal in het moment een gevoel van een langdurig zorgzaam contact. Het gevoel van contact speelt zich bij mij voornamelijk rondom mijn fysieke hart af. Ik voel daar veel sensaties wanneer ik tegenover een ander zit en er een uitwisseling ontstaat. Wat contact nou precies is en hoe het werkt kan ik niet duiden. Het hartscontact ontstaat voornamelijk in stilte en zonder doel. In het aanwezig zijn met wat er is en dat delen ontstaat er een uitwisseling van energie die met ieder persoon een andere kwaliteit heeft.

De vorm waarmee ik experimenteer bestaat uit een reeks opbouwende oefeningen;

1.Met de ogen dicht kennis maken met de felt sense en stap 2 uit het focussen met elkaar oefenen
Iedereen heeft altijd een felt sense in het lichaam tussen het bekken en de keel (aan de binnenkant van het lichaam). De felt sense is een lijflijk gevoel. Het kan heel subtiel zijn, zoals een verkramping in de buik of een open sensatie in het borstgebied. De aandacht gaat naar binnen en je geeft woorden aan die ervaring. Het kan soms enkele minuten duren voordat er een heldere felt sense verschijnt.

2.Met de ogen open de ander zien
Het zintuiglijk kijken naar een persoon geeft een felt sense. Zo geeft ieder persoon waarnaar je kijkt een andere sensatie in het lichaam. Tijdens deze stap observeren we alleen de innerlijke sensaties die de ander te weeg kunnen brengen.

Terug naar de gewaarwording in jezelf met ogen dicht.

3.Met de ogen open de felt sense met elkaar delen en wanneer in het delen de felt sense verandert die ook weer delen
Nu delen we de sensatie uit stap twee. Zo kun je bijvoorbeeld ook bij elkaar checken of de felt sense die je voelt ook bij de ander aanwezig is of dat het alleen bij jou is. Het lichaam heeft vaak de eigenschap sensaties van een ander lichaam op te vangen. Het in contact brengen van elkaars binnenwereld geeft informatie en contact. Er ontstaat een zekere veiligheid.

Terug naar de gewaarwording in jezelf met ogen dicht.

4.Met de ogen open in contact met de felt sense het idee of de voorstelling delen die je van de ander hebt
De hele dag door maken we voorstellingen van wat we observeren. Dit kunnen oordelen, metingen, invullingen, etc zijn. De werkelijkheid is dat deze beelden meestal niet kloppen met wat de ander ervaart of denkt. Door de beelden met elkaar uit te wisselen gaat het contact dieper. Er begint een cirkel van uitwisselen. Wat duidelijk wordt is dat de hele wereld betekenis krijgt in jou.

Terug naar de gewaarwording in jezelf met ogen dicht.

5.Met de ogen open alle voorgaande stappen meenemen en als aanvulling voelen of er een verlangen (of nieuwsgierigheid naar iemand) is en dat kenbaar maken
Een ding wat we achterwege laten is het uiten van onze verlangens die als kind al onderdrukt moesten worden. Ik heb het over alle soorten verlangens. Er bestaat veel schaamte rondom het voelen en naar buiten brengen van verlangens, terwijl dat ons nu juist zo levendig en specifiek maakt. In de spiritualiteit is er ook vaak en idee dat er verlangenloosheid moet zijn om verlicht te raken. Wanneer je deze voorstelling verandert ontstaat er een andere vorm van vrijheid. Alles mag er zijn en misschien hoef je het alleen niet te volgen. Verlangens zijn okay.

Terug naar de gewaarwording in jezelf met ogen dicht.

6.Met ogen open dynamische uitwisseling in de groep
Nadat voorgaande stappen gedaan zijn is het mogelijk om in openheid en vertraging te delen wat er speelt. De aandacht gaat vanzelf naar iemand in de groep en er ontstaan vanzelf verbeeldingen en verlangens. Een verlangen kan zijn met betrekking tot een ander in de groep, maar ook bijvoorbeeld om weg te gaan uit de oefening. Waar het omgaat is dit alles te ervaren en in eerste instantie niets te doen. Blijft de felt sense, het idee of het verlangen terugkomen zou je het kunnen uitspreken of uitvoeren. Het kan ook juist aanspreken om niets te zeggen en voor de verbeeldingen en verlangens te blijven met je aandacht. Je hoeft niet perse alles in contact te brengen. Dit geeft ook weer allerlei sensaties zoals angst om er niet bij te horen of juist extase van het er zijn in een groep. Dit kun je vervolgens weer delen. De dynamische vorm is jouw onderzoek. De groep staat symbool voor de maatschappij.

De dynamische uitwisseling in de groep brengt allerlei situaties in het daglicht waardoor iedereen kan zien wat de onderstroom in de groep is. Een fenomeen wat daarbij belangrijk is heet surrendered leadership (een term uit de methode Circling). Daarmee wordt bedoelt dat wanneer je een (heftige) felt sense ervaart in de verantwoordelijkheid neemt om het te delen in de groep. Doordat iedereen dit principe van leiderschap gaat hanteren ontstaat er echtheid en levendigheid. Als het goed is voelt iedereen zich welkom om zichzelf te zijn en dat is helend.

Terug naar de gewaarwording in jezelf met ogen dicht.

Gedachtes.
De achtergrond van de oefeningen is dat we de onderstroom die er altijd is in het contact bespreekbaar maken. Iedereen maakt onbewust of bewust beelden van elkaar die wanneer we ze niet bespreekbaar maken in de weg staan van werkelijk contact.

Wat ik merk in deze vorm van contact maken is dat het in een paar minuten veilig voelt. Veiligheid komt vanuit mijn ervaring voort uit het voelen van mijn lichaam. Veiligheid heeft niets te maken met de omgeving, maar met het ervaren en toestaan van de felt sense. In het delen van elkaars voorstellingen ontstaat er bewustzijn van het feit dat alles wat je denkt of vindt van de ander je eigen verbeelding is. Door dit uit te spreken en de ander kan daarop reageren zie je hoe vaak je het mis hebt. De wereld van de ander is vaak anders. Het spelen met het uitwisselen van de felt sense en de voorstellingen brengt authenticiteit in het contact.

Ik ervaar dat deze vorm van contact maken het praktische van focussen aanvult en verrijkt. Het is heerlijk om vanuit de felt sense in contact te gaan. De felt sense is altijd NU en altijd spannend. Je weet niet wat er komt. Door vanuit het lichaam contact te maken ontstaat er een vertraging, omdat je steeds gaat voelen en dan de woorden laat ontstaan. Door de vertraging blijf je in contact met je essentie (stilte, ruimte, liefde, aanwezigheid, etc.).

In deze vertraging en gedragenheid van het contact is het ook mogelijk om jezelf te ervaren als bewustzijn en/of stilte.

Stel hier je vraag