Authenticiteitcirkel is voortgekomen uit circling en is een onderzoek naar diepere vormen van contact waarin mensen zich gehoord, gezien en geliefd voelen. Daarnaast komt er allerlei informatie boven over bewustzijn, essentie, groepsdynamiek, cultuur, context, etc. Het geeft een integrale ervaring waarin non dualiteit een kwaliteit is.

Wat betekent het om te zijn met alles wat er is?

Authenticiteitcirkel is focussen met de ogen open en vanuit de felt sense in contact gaan. De groep zie ik als de moeder; het kan steunend en dragend werken, waardoor je persoonlijke zelf in echtheid naar buitenkomt terwijl je jezelf als bewustzijn of kennendheid ervaart. De groep staat ook voor de verbinding met het geheel. Alles is NU verbonden en elke gedachte, gevoel en actie komt voort uit deze verbinding.

We werken met de vijf pijlers van CirclingEurope.

Onderstaande oefeningen doen we in de Authenticitieitcircel.

1.Zoek de felt sense en beschrijf deze in de groep
De felt sense is ten lichamelijke sensatie ergens tussen je bekken en je keel. Het is een begrip uit het LichaamFocussen. Door de communicatie met het lichaam op gang te brengen ontstaat er authenticiteit en ontspanning.

2.Kijk naar anderen en merk op dat je bij iedereen een andere felt sense hebt
Elke persoon geeft een andere felt sense. Hoe die precies gevormd wordt is een raadsel. Waar het om gaat is dat er een bewustwording ontstaat dat jij een bent met de omgeving. Dat de omgeving voortdurend invloed heeft op jou innerlijke gevoel.

3.Deel in tweetallen je felt sense en reageer op elkaar wat dit met je doet
Door het delen van wat er in jou gebeurd in de ik vorm blijft het veilig. Je deelt jouw ervaring en dat zegt alleen iets over jou. De ander wordt er wellicht door beïnvloed en dat is zijn of haar verantwoordelijkheid. In deze fase ontstaan er al open gesprekjes.

4.Neem de groepsleden waar en benoem letterlijk wat je ziet
Hiermee brengen we de groepsdynamiek op gang en maken we onszelf bewust van gedragingen die misschien niet eens doorhebben. We zuiveren het waarnemen van de gedachtes. Laat je aandacht vanzelf iemand kiezen en ervaar wat dat met je doet. Durf je iemand aan te kijken en tegelijk er iets bij voelen. Durf je het uit te spreken.

5.Deel in tweetallen wat je waarneemt en wat je idee daarbij is
Waarnemen gebeurt vanzelf en ook de gedachtes die daarbij komen gebeuren vanzelf. Door dit proces waar te nemen en te delen kom je er achter dat het allemaal projecties zijn. Geef elkaar feed back op de gedachtes.

6.Neem de groepsleden waar en vertel wat je voorstelling van de ander is
Iedereen maakt in de eerste drie seconde al een voorstelling van de ander. Wanneer je elkaar al langer kent heb je ook een voorstelling gemaakt. Deze voorstellingen checken we vaak niet met elkaar. Klopt het eigenlijk wel? Dit is een kans om je voorstelling te delen met de ander en te horen of deze klopt.

7.Neem de groepsleden waar en vertel welke verlangens er zijn naar elkaar of in het algemeen
Wanneer we geopend zijn komen we in een ander spannend stuk. Het voelen en verwoorden van verlangens. Misschien wil je graag met iemand uit de groep praten, aanraken of stoeien. Durf je jouw verlangens te uiten.

8.Geen instructie meer, alles is vrij.
Na deze vertraging en contact is de ruimte vrij om alles in te brengen wat speelt. Er is geen grens en het doel is om bewust te worden van patronen en die dingen uit te spreken die je normaal gesloken binnenhoudt. Of juist niet uitspreken en ervaren wat dat met je doet.

Stel hier je vraag