fbpx

Er zijn net zoveel boeddhistische teachings als leerlingen. Dit maakt boeddhisme toegankelijk voor iedereen en ook verwarrend. De vier zegels zijn de kern teachings in het boeddhisme. Deze vier inzichten zouden in elke teaching te vinden moeten zijn.

De vier zegels zijn;

1.Alle samengestelde dingen zijn tijdelijk
Het waarnemen is meestal samengesteld uit percepties. Percepties zijn samengestelde overtuigingen. Overtuigingen zijn samengestelde gedachtes, etc. Tijd is ook een samengesteld begrip waar andere begrippen uit voortvloeien zoals verleden, heden en toekomst. Alle materie is ook samengesteld uit deeltjes (atomen, moleculen, etc.). Het gaat er hier om dat het niet goed of slecht is, maar dat er erkenning is voor het feit dat alle samengestelde dingen lijden veroorzaken. Vreugde en pijn komen voort uit dualiteit en zijn samengestelde fenomenen. Dus ook zogenaamde positieve emoties zijn een bron van lijden.

Iedereen wil 100% geluk. De basis onwetendheid die een blokkade vormt voor dit geluk is de tijdelijkheid van de dingen aanzien als permanent. Tijdelijkheid is ook niet goed of slecht. Het is tijdelijk. Het mooie van tijdelijkheid is bijvoorbeeld dat alles voortdurend veranderd.

Je lichamelijke leven als oneindig zien kan ervoor zorgen dat er een neiging ontstaat om jezelf te hechten aan tijdelijke dingen alsof deze permanent zouden zijn (status, relaties, materie, overtuigingen). Het brengt emotionele verwarring en lijden. Wanneer er werkelijk inzicht ontstaat dat het geluk voortkomt uit het loslaten van tijdelijke dingen vindt er een perceptieverandering plaats; er is niets meer om vast te houden, wij zijn verandering.

2.Alle besmette dingen hebben een lijden in zich
Het begrip is hier dat een oorzaak (een onwetende perceptie) altijd een een gevolg heeft (lijden). Wanneer de geest onwetend is hecht het zich aan tijdelijke dingen en/of maakt verwarrende projecties. Beiden zijn oorzaken van lijden.

3.Alles is van nature leeg
De oplossing van de onwetendheid uit de eerste twee zegels is het zien en ervaren dat alles leeg is. Dat niets een onafhankelijk bestaan heeft. Alles is samengesteld en afhankelijk van de context. Uiteindelijk valt elk object en perceptie uit elkaar in leegte. Leegte is permanent.

4.De transformatie van verdriet leidt naar vrede en ultieme deugd (verlichting)
Omdat alles verandert en steeds weer terugvalt in leegte is het nodig om elk moment los te laten. Dit brengt verdriet aan de oppervlakte, omdat het een voortdurende verlies ervaring kan zijn. Wanneer dit verdriet steeds weer transformeert door te zien dat alles tijdelijk en leeg is ontstaat er werkelijke innerlijke vrede.

Algemene informatie.
Hoewel er weinig over non dualiteit wordt gezegd in het boeddhisme is het wel de basis. In het boeddhisme is de oorspronkelijke geest permanent en leeg. Dit is hetzelfde als non duaal.

De Dharma (de leer) is in het boeddhisme je beste vriend en leraar. Je kunt als beoefenaar steeds weer terugvallen op de texten. Ik zie bij veel boeddhistische lama’s een fijne nederigheid en eenvoud. Hoe meer ze studeren en ouder worden des te speelser en onschuldiger ze lijken te worden.

Twee houdingseigenschappen die vaak terugkomen in het boeddhisme zijn compassie en eerlijkheid. Deze zijn nodig, omdat de lange en subtiele weg van zelfonderzoek ongeduld en boosheid kunnen oproepen.

Hieronder een introductie in de uitgestrektheid van de boeddhistische teaching.

Share This
Stel hier je vraag